เนื้อเพลง Got Some Teeth คำอ่านไทย Obie Trice

[talking in background]
( [ ทอคอิง อิน แบ็คกราว ])

[Obie Trice – talking]
([ โอบี ทไรซ ทอคอิง ])
WOO!
(วู !)
Damn ..
(แด็ม)
There’s a lot of b*tches up in here tonight boy
(แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ บี *tches อัพ อิน เฮียร ทุไนท บอย)
I’m about to get drunk
(แอม อะเบาท ทู เก็ท ดรังค)
Let’s hold down, sleep
(เล็ท โฮลด เดาน , ซลีพ)
Where the bar at?
(ฮแว เดอะ บา แรท)
[crashing noise]
([ แคร๊ชชิง นอยส ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Okay, okie dokey Obie’s here
(โอเค , okie dokey โอบี เฮียร)
No more focus, hobo’s got a career
(โน โม โฟ๊คัส , โฮโบ ก็อท ดา คะเรีย)
And I like your brassiere and there’s a party in here
(แอ็นด ดาย ไลค ยุร บระเสีย แอ็นด แดร์ ซา พาทิ อิน เฮียร)
And I’m ready to talk naughty in Veronica’s ear
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู ทอค นอทิ อิน เฝะรอนอิคะ เอีย)
She *rotic and it’s hot, saw Heineken beer
(ชี *rotic แอ็นด อิทซ ฮ็อท , ซอ Heineken เบีย)
Put it to the side and invite here to ” Cheers ”
(พัท ดิธ ทู เดอะ ไซด แอ็นด อินไฝท เฮียร ทู ” เชีย “)
Pull up a chair, swear no drama
(พุล อัพ อะ แช , ซแว โน ดรามะ)
Therefore player your workin with a MONSTER [yelling]
(แดโฟ เพย์เยอร์ ยุร เวิคกิน วิฑ อะ มอนซเทอะ [ เยลลิง ])
I ain’t got time to waste, let’s vacate the place
(ไอ เอน ก็อท ไทม ทู เวซท , เล็ท เฝเคท เดอะ พเลซ)
Shut blinds and drapes, grind to your face in a grimy state
(ฌัท บไลนด แซน ดเรพ , ไกรนด ทู ยุร เฟซ อิน อะ ไกรมอิ ซเทท)
Concentrate, you will find that your bound to get
(คอนเซ็นทเรท , ยู วิล ไฟนด แดท ยุร เบานด ทู เก็ท)
But we found what’s fate
(บัท วี เฟานด ว็อท เฟท)
We can watch two incredible mates masterbate
(วี แค็น ว็อช ทู อินเคร๊ดิเบิ้ล เมท masterbate)
Why settle and wait
(ฮไว เซ็ทเทิ่ล แอ็นด เวท)
Let’s escalate to the nearest who bang
(เล็ท เอซคะเลท ทู เดอะ นีเรซ ฮู แบ็ง)
To your rear is on the mirrors and they smearin booty cheeks
(ทู ยุร เรีย อีส ออน เดอะ มีเรอะ แซน เด สมีลิน บูทิ ชีค)
C’mon
(ซีมอน)

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])
So this is my favorite song
(โซ ดีซ ซิส มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
Now sing along when the DJ throws it on
(เนา ซิง อะลอง ฮเว็น เดอะ ดีเจ ธโร ซิท ออน)
And if I leave here tonight and I fall asleep
(แอ็นด อิฟ ฟาย ลีฝ เฮียร ทุไนท แอ็นด ดาย ฟอล อัซลีพ)
And wake up, [sound of water dropping], hopefully she got some teeth
(แอ็นด เวค อัพ , [ เซานด อ็อฝ วอเทอะ ดรอพพิงส ] , โฮพฟุลิ ชี ก็อท ซัม ทีท)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Okay holy moly derriere
(โอเค โฮลิ moly เดอร์รีเออร์)
Look around the club booty everywhere
(ลุค อะเรานด เดอะ คลับ บูทิ เอวี่แวร์)
She caught me starin
(ชี คอท มี สตาร์ริน)
And my homies darin me to approach Karen
(แอ็นด มาย โฮมี darin มี ทู แอ็พโรช คะเรน)
She’s model material, but she got a venereal
(ชี โม๊เด็ล มะเทียเรียล , บัท ชี ก็อท ดา ฝินีเรียล)
Tons of baby fathers’, baby bottles and cereal
(ท็อง อ็อฝ เบบิ ฟาเฑอะ , เบบิ บ๊อทเทิ่ล แซน เซียเรียล)
She holla cause I got a lot of genedio
(ชี ฮอลละ คอส ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ genedio)
The DJ’s playin Obie song on the steady-o
(เดอะ ดีเจซ เพลย์ยิน โอบี ซ็อง ออน เดอะ ซเทดอิ โอ)
And she’s impaired and she wants to be headin home
(แอ็นด ชี อิมแพ แอ็นด ชี ว็อนท ทู บี เฮดิน โฮม)
With the real thing not the dildo clone
(วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง น็อท เดอะ dildo โคโลน)
And I know I don’t wanna be headin home
(แอ็นด ดาย โน ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เฮดิน โฮม)
With some double D’s full of silicon
(วิฑ ซัม ดั๊บเบิ้ล ดีสฺ ฟูล อ็อฝ ซีลอิค็อน)
Ten hoodrat chicks surround me outside
(เท็น ฮูดัท ชิค ซะเรานด มี เอาทไซด)
Found me outside, clown me outside
(เฟานด มี เอาทไซด , คเลาน มี เอาทไซด)
Til I flip out and they found me outside
(ทิล ไอ ฟลิพ เอ้า แอ็นด เด เฟานด มี เอาทไซด)
Cussin at the b*tches screamin ” off to they rides! ”
(Cussin แอ็ท เดอะ บี *tches สครีมมิน ” ออฟฟ ทู เด ไรด ! “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Okay rolie polies everywhere [horse naying noise]
(โอเค rolie polies เอวี่แวร์ [ ฮอซ nayings นอยส ])
Gotta find a slim chick’s atmosphere
(กอททะ ไฟนด อะ ซลิม ชิค แอทม็อซเฟีย)
Obesity’s glarin and she got me fearin
(โอะเบซอิทิ glarin แอ็นด ชี ก็อท มี fearin)
She’s gonna come over here and try to eat me literal [crunching noise]
(ชี กอนนะ คัม โอเฝอะ เฮียร แอ็นด ทไร ทู อีท มี ลีทเออะแร็ล [ คันชิ้ง นอยส ])
#NAME?
(#เนม)
Carry cupcakes and chocolate Tootsie rolls
(แคริ คัพเค้กสฺ แซน ชอคโอะลิท Tootsie โรล)
I’m outta order cause I gotta big girl disorder
(แอม เอ๊าตา ออเดอะ คอส ไอ กอททะ บิก เกิล ดิซอเดอะ)
So better cover up that blubber or I’ll split [feet running away noise]
(โซ เบทเทอะ คัฝเออะ อัพ แดท บลับเบอะ ออ แอล ซพลิท [ ฟีท รันนิง อะเว นอยส ])
And I ain’t got time to play
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท ไทม ทู พเล)
Let’s investigate another place today
(เล็ท อินเฝซทิเกท แอะนัธเออะ พเลซ ทุเด)
Ladies less in weight and the dress they shape
(เลดิส เลซ ซิน เวท แอ็นด เดอะ ดเรซ เด เฌพ)
Dresses pettite, no window drapes
(เดรสเซซ pettite , โน วีนโด ดเรพ)

[Obie Trice – talking]
([ โอบี ทไรซ ทอคอิง ])
Word to mother, they god damn Opera and beans
(เวิด ทู ม๊าเธ่อร์ , เด ก็อด แด็ม ออพเออะระ แอ็นด บีน)
Got ya Opera and jeans
(ก็อท ยา ออพเออะระ แอ็นด จีน)
Seems to me a little lean cuisine
(ซีม ทู มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลีน ควิสีน)
Wouldn’t hurt much, hot don’t touch
(วูดดึ่น เฮิท มัช , ฮ็อท ด้อนท์ ทั๊ช)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Outro – Obie Trice – talking]
([ เอ๊าโต โอบี ทไรซ ทอคอิง ])
Haha, haha, ha
(ฮาฮา , ฮาฮา , ฮา)
You gotta have teach baby
(ยู กอททะ แฮ็ฝ ทีช เบบิ)
It just wouldn’t look right
(อิท จัซท วูดดึ่น ลุค ไรท)
Look, me big lips ..
(ลุค , มี บิก ลิพ)
You no teeth, it wouldn’t work
(ยู โน ทีท , อิท วูดดึ่น เวิค)
You know what I’m sayin
(ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
Haha ha, yeah
(ฮาฮา ฮา , เย่)
I’m feelin good
(แอม ฟีลิน เกิด)
Shady Record man
(เฌดอิ เรคออด แม็น)
Obie Trice
(โอบี ทไรซ)
C’mon
(ซีมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got Some Teeth คำอ่านไทย Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น