เนื้อเพลง Don’t Let Him Steal Your Heart Away คำอ่านไทย Phil Collins

You were lonely and you needed a friend
( ยู เวอ โลนลิ แอ็นด ยู นีด อะ ฟเร็นด)
And he was there at the right time with the right smile
(แอ็นด ฮี วอส แดร์ แอ็ท เดอะ ไรท ไทม วิฑ เดอะ ไรท ซไมล)
Just a shoulder to lean on
(จัซท ดา โฌลเดอะ ทู ลีน ออน)
Someone to tell you it’ll all work out alright
(ซัมวัน ทู เท็ล ยู อิว ออล เวิค เอ้า ออลไร๊ท)

Don’t let him steal your heart away
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)
No, don’t let him steal your heart away
(โน , ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)
Don’t let him steal your heart away
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)
No, don’t let him steal your heart away
(โน , ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)

You can look at him the way you did me
(ยู แค็น ลุค แกท ฮิม เดอะ เว ยู ดิด มี)
And hold him close say you’re never letting go
(แอ็นด โฮลด ฮิม คโลส เซ ยัวร์ เนฝเวอะ เลทดิง โก)
But any fool can see you’re fooling yourself
(บัท เอนอิ ฟูล แค็น ซี ยัวร์ ฟลูลิง ยุรเซลฟ)
But you ain’t fooling me
(บัท ยู เอน ฟลูลิง มี)

So don’t let him steal your heart away
(โซ ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)
No, don’t let him steal your heart away
(โน , ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)

And don’t pack my suitcase, I’ll be back
(แอ็นด ด้อนท์ แพ็ค มาย ซูทเคส , แอล บี แบ็ค)
And don’t take my pictures off a’ the wall
(แอ็นด ด้อนท์ เทค มาย พีคเชอะ ออฟฟ อะ เดอะ วอล)
Oh, did you hear me?
(โอ , ดิด ยู เฮีย มี)
Don’t let him change a thing ‘cos I’ll be back
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม เชนจ อะ ธิง คอซ แอล บี แบ็ค)
Jus tell him to pack his things and get out of your life
(ยูส เท็ล ฮิม ทู แพ็ค ฮิส ธิง แซน เก็ท เอ้า อ็อฝ ยุร ไลฟ)
And just give me one more chance
(แอ็นด จัซท กิฝ มี วัน โม ชานซ)
I’ll show you I’m right, I’m right
(แอล โฌ ยู แอม ไรท , แอม ไรท)

Cos I’ve been thinking and I know it was me leaving you lonely
(คอซ แอฝ บีน ติ้งกิง แอ็นด ดาย โน อิท วอส มี ลีฝอิงส ยู โลนลิ)
But hoping you could be strong
(บัท โฮพปิง ยู เคิด บี ซทร็อง)
But could you look at me straight
(บัท เคิด ยู ลุค แกท มี ซทเรท)
Tell me what else can I do but say I was wrong?
(เท็ล มี ว็อท เอ็ลซ แค็น นาย ดู บัท เซ ไอ วอส ร็อง)

So don’t let him steal your heart away
(โซ ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)
No, don’t let him steal your heart away
(โน , ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)

Well he’s gonna try to make it work for you
(เว็ล อีส กอนนะ ทไร ทู เมค อิท เวิค ฟอ ยู)
Make you think your whole life’s been leading to this
(เมค ยู ธิงค ยุร โฮล ไลฟ บีน ลีดอิง ทู ดีซ)
But whatever you do
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
Think about me and don’t be fooled by his kiss
(ธิงค อะเบาท มี แอ็นด ด้อนท์ บี ฟูล ไบ ฮิส คิซ)

And don’t let him steal your heart away
(แอ็นด ด้อนท์ เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)
Please, din’t let him steal your heart away
(พลีส , ดินท เล็ท ฮิม ซทีล ยุร ฮาท อะเว)

And don’t pack my suitcase, I’ll be back
(แอ็นด ด้อนท์ แพ็ค มาย ซูทเคส , แอล บี แบ็ค)
And don’t take my pictures off a’ your wall
(แอ็นด ด้อนท์ เทค มาย พีคเชอะ ออฟฟ อะ ยุร วอล)
Oh, did you hear me?
(โอ , ดิด ยู เฮีย มี)
Don’t let him change a thing ‘cos I’ll be back
(ด้อนท์ เล็ท ฮิม เชนจ อะ ธิง คอซ แอล บี แบ็ค)
Jus tell him to pack his things and get out of your life
(ยูส เท็ล ฮิม ทู แพ็ค ฮิส ธิง แซน เก็ท เอ้า อ็อฝ ยุร ไลฟ)
And just give me one more chance
(แอ็นด จัซท กิฝ มี วัน โม ชานซ)
I’ll show you I’m right
(แอล โฌ ยู แอม ไรท)
You know I’m right
(ยู โน แอม ไรท)

You were lonely and you needed a friend
(ยู เวอ โลนลิ แอ็นด ยู นีด อะ ฟเร็นด)
And he was there at the right time with the right smile
(แอ็นด ฮี วอส แดร์ แอ็ท เดอะ ไรท ไทม วิฑ เดอะ ไรท ซไมล)
Just a shoulder to lean on
(จัซท ดา โฌลเดอะ ทู ลีน ออน)
Someone to say don’t you worry it’ll all be alright
(ซัมวัน ทู เซ ด้อนท์ ยู เวอริ อิว ออล บี ออลไร๊ท)
But he’s no good for you
(บัท อีส โน เกิด ฟอ ยู)
He’ll make you think your whole life’s been leading to this
(เฮ็ล เมค ยู ธิงค ยุร โฮล ไลฟ บีน ลีดอิง ทู ดีซ)
And whatever you do
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
Think about me, oh, and don’t be fooled by his kiss
(ธิงค อะเบาท มี , โอ , แอ็นด ด้อนท์ บี ฟูล ไบ ฮิส คิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Him Steal Your Heart Away คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น