เนื้อเพลง Yahweh คำอ่านไทย U2

Take these shoes
( เทค ฑิส ฌู)
Click clacking down some dead end street
(คลิค clackings เดาน ซัม เด็ด เอ็นด ซทรีท)
Take these shoes
(เทค ฑิส ฌู)
And make them fit
(แอ็นด เมค เฑ็ม ฟิท)
Take this shirt
(เทค ดีซ เฌิท)
Polyester white trash made in nowhere
(พอลอิเอ็ซเทอะ ฮไวท ทแร็ฌ เมด อิน โนแวร์)
Take this shirt
(เทค ดีซ เฌิท)
And make it clean, clean
(แอ็นด เมค อิท คลีน , คลีน)
Take this soul
(เทค ดีซ โซล)
Stranded in some skin and bones
(ซทแร็นด อิน ซัม ซคิน แอ็นด บอน)
Take this soul
(เทค ดีซ โซล)
And make it sing
(แอ็นด เมค อิท ซิง)

Yahweh, Yahweh
(Yahweh , Yahweh)
Always pain before a child is born
(ออลเว เพน บิโฟ อะ ไชล อีส บอน)
Yahweh, Yahweh
(Yahweh , Yahweh)
Still I’m waiting for the dawn
(ซทิล แอม เวททิง ฟอ เดอะ ดอน)

Take these hands
(เทค ฑิส แฮ็นด)
Teach them what to carry
(ทีช เฑ็ม ว็อท ทู แคริ)
Take these hands
(เทค ฑิส แฮ็นด)
Don’t make a fist
(ด้อนท์ เมค เก ฟิซท)
Take this mouth
(เทค ดีซ เมาธ)
So quick to criticise
(โซ ควิค ทู คลีดิซาย)
Take this mouth
(เทค ดีซ เมาธ)
Give it a kiss
(กิฝ อิท ดา คิซ)

Yahweh, Yahweh
(Yahweh , Yahweh)
Always pain before a child is born
(ออลเว เพน บิโฟ อะ ไชล อีส บอน)
Yahweh, Yahweh
(Yahweh , Yahweh)
Still I’m waiting for the dawn
(ซทิล แอม เวททิง ฟอ เดอะ ดอน)

Still waiting for the dawn, the sun is coming up
(ซทิล เวททิง ฟอ เดอะ ดอน , เดอะ ซัน อีส คัมอิง อัพ)
The sun is coming up on the ocean
(เดอะ ซัน อีส คัมอิง อัพ ออน ดิ โอแฌ็น)
This love is like a drop in the ocean
(ดีซ ลัฝ อีส ไลค เก ดร็อพ อิน ดิ โอแฌ็น)
This love is like a drop in the ocean
(ดีซ ลัฝ อีส ไลค เก ดร็อพ อิน ดิ โอแฌ็น)

Yahweh, Yahweh
(Yahweh , Yahweh)
Always pain before a child is born
(ออลเว เพน บิโฟ อะ ไชล อีส บอน)
Yahweh, tell me now
(Yahweh , เท็ล มี เนา)
Why the dark before the dawn?
(ฮไว เดอะ ดาค บิโฟ เดอะ ดอน)

Take this city
(เทค ดีซ ซีทอิ)
A city should be shining on a hill
(อะ ซีทอิ เชิด บี ชายนิง ออน อะ ฮิล)
Take this city
(เทค ดีซ ซีทอิ)
If it be your will
(อิฟ อิท บี ยุร วิล)
What no man can own, no man can take
(ว็อท โน แม็น แค็น โอน , โน แม็น แค็น เทค)
Take this heart
(เทค ดีซ ฮาท)
Take this heart
(เทค ดีซ ฮาท)
Take this heart
(เทค ดีซ ฮาท)
And make it break
(แอ็นด เมค อิท บเรค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yahweh คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น