เนื้อเพลง Ten Days คำอ่านไทย Celine Dion

Like a doorway on my heart
( ไลค เก ดอร์เวย์ ออน มาย ฮาท)
All the leaves are falling down
(ออล เดอะ ลีฝ แซร์ ฟ๊อลิง เดาน)
Although I try to pick them up
(ออลโฑ ไอ ทไร ทู พิค เฑ็ม อัพ)
There’s so many I think I’ll drown
(แดร์ โซ เมนอิ ไอ ธิงค แอล ดเราน)

Ten days have come and gone
(เท็น เด แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน)
Ten days and I’m all alone
(เท็น เด แซน แอม ออล อะโลน)
And all that I can do is pray, and pray
(แอ็นด ออล แดท ไอ แค็น ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)

Ten days of cycle rain
(เท็น เด อ็อฝ ไซ๊เคิ้ล เรน)
Calming down on a sunny day
(Calmings เดาน ออน อะ ซันนิ เด)
But all I gotta do is pray, and pray
(บัท ดอร์ ไอ กอททะ ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)
And pray
(แอ็นด พเร)

Like a doorway of my life
(ไลค เก ดอร์เวย์ อ็อฝ มาย ไลฟ)
I feel the pain, but feel no shame
(ไอ ฟีล เดอะ เพน , บัท ฟีล โน เฌม)
What I’ve got, I keep inside
(ว็อท แอฝ ก็อท , ไอ คีพ อีนไซด)
Some things have changed, but I’m still the same
(ซัม ธิง แฮ็ฝ เชนจ , บัท แอม ซทิล เดอะ เซม)

Ten days have come and gone
(เท็น เด แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน)
Ten days and I’m all alone
(เท็น เด แซน แอม ออล อะโลน)
And all that I can do is pray, and pray
(แอ็นด ออล แดท ไอ แค็น ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)

Ten days of single rain
(เท็น เด อ็อฝ ซิ๊งเกิ้ล เรน)
Calming down on a sunny day
(Calmings เดาน ออน อะ ซันนิ เด)
But all I gotta do is pray, and pray
(บัท ดอร์ ไอ กอททะ ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)
[That’s right] And pray
([ แด๊ท ไรท ] แอ็นด พเร)

And if you’re going my way
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ โกอิ้ง มาย เว)
Don’t think that I’m bad
(ด้อนท์ ธิงค แดท แอม แบ็ด)
Cause this is where the mile stand
(คอส ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ไมล ซแท็นด)
I think it’s the end
(ไอ ธิงค อิทซ ดิ เอ็นด)

Ten days have come and gone
(เท็น เด แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน)
Ten days and I’m all alone
(เท็น เด แซน แอม ออล อะโลน)
And all that I can do is pray, and pray
(แอ็นด ออล แดท ไอ แค็น ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)

Ten days of single rain
(เท็น เด อ็อฝ ซิ๊งเกิ้ล เรน)
Calming down on a sunny day
(Calmings เดาน ออน อะ ซันนิ เด)
But all I gotta do is pray, and pray
(บัท ดอร์ ไอ กอททะ ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)

Ten days have come and gone
(เท็น เด แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน)
Ten days and I’m all alone
(เท็น เด แซน แอม ออล อะโลน)
And all that I have to do is pray, and pray
(แอ็นด ออล แดท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)

Ten days of dismal rain
(เท็น เด อ็อฝ ดีสแม็ล เรน)
Calming down on a sunny day
(Calmings เดาน ออน อะ ซันนิ เด)
And all that I do is pray, and pray
(แอ็นด ออล แดท ไอ ดู อีส พเร , แอ็นด พเร)
And pray
(แอ็นด พเร)

Ten days
(เท็น เด)

Oh yeah
(โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ten Days คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น