เนื้อเพลง Creamer (Radio is Dead) คำอ่านไทย Limp Bizkit

[all radio is dead]
( [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])

Hey kid, who you lookin’ at?
(เฮ คิด , ฮู ยู ลุคกิน แอ็ท)
Why you standin’ all up in my face like that?
(ฮไว ยู แสตนดิน ออล อัพ อิน มาย เฟซ ไลค แดท)
You ain’t never seen a baseball bat?
(ยู เอน เนฝเวอะ ซีน อะ เบสบอล แบ็ท)
A maniac knockin’ on your babeball cap
(อะ เมเนียค นอคคินออน ยุร babeball แค็พ)
You better step about ten paces back
(ยู เบทเทอะ ซเท็พ อะเบาท เท็น เพซ แบ็ค)
Or you’ll be layin’ where your shoe laces at
(ออ โยว บี เลย์อิน ฮแว ยุร ฌู เลซ แอ็ท)
Go do what your momma told you
(โก ดู ว็อท ยุร มอมมาโทลด ยู)
And don’t be actin’ like a punk, thinkin’ your a soldier
(แอ็นด ด้อนท์ บี แอสติน ไลค เก พรัค , ติ้งกิน ยุร รา โซลเจอะ)
I see you got a cell phone, i got a number you can dial son, make it 911
(ไอ ซี ยู ก็อท ดา เซ็ล โฟน , ไอ ก็อท ดา นัมเบอะ ยู แค็น ไดแอ็ล ซัน , เมค อิท 911)
Tell ’em stop at hef’s house on the way kid
(เท็ล เอ็ม ซท็อพ แอ็ท เฮฟ เฮาซ ออน เดอะ เว คิด)
Pick up some playmates but only if they naked
(พิค อัพ ซัม เพย์เมดทฺ บัท โอ๊นลี่ อิฟ เด เนคิด)
Don’t know how you do in your city
(ด้อนท์ โน เฮา ยู ดู อิน ยุร ซีทอิ)
But ’round here we gettin’ down to the nitty gritty
(บัท เรานด เฮียร วี เกดดิน เดาน ทู เดอะ นิดดี กรีททิ)
And i hate to put you out like that
(แอ็นด ดาย เฮท ทู พัท ยู เอ้า ไลค แดท)
But you’ve been burnin’ like a fire with a mouth like that
(บัท ยู๊ฟ บีน เบินนิน ไลค เก ไฟร วิฑ อะ เมาธ ไลค แดท)

Take me back to yesterday
(เทค มี แบ็ค ทู เยซเทอะดิ)
Rollin’ dice and getting laid
(โรลลิน ไดซ แอ็นด เกดดดิ้ง เลด)
Everything was a.o.k. oh…
(เอ๊วี่ติง วอส ซา โอ เค โอ)
But now and then a cloud rolls in
(บัท เนา แอ็นด เด็น อะ คเลาด โรล ซิน)
Rains on my parade and then
(เรน ออน มาย พะเรด แอ็นด เด็น)
Talkin’ this and that again, oh
(ทอคกิ่น ดีซ แซน แดท อะเกน , โอ)

Let’s break it down for a minute
(เล็ท บเรค อิท เดาน ฟอ รา มินยูท)
And roll it on up in third gear for a minute
(แอ็นด โรล อิท ออน อัพ อิน เธิด เกีย ฟอ รา มินยูท)
I got the 21’s bumpin’ on my benz, and
(ไอ ก็อท เดอะ 21s บั้มปิน ออน มาย เบนซฺ, แอ็นด)
I got girlies in the back seat rubbin’ on my friends, and
(ไอ ก็อท เกิลอิ ซิน เดอะ แบ็ค ซีท รับบิน ออน มาย ฟเร็นด , แอ็นด)
I don’t really give a f*ck about
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท)
What these player hatin’ pussies give a f*ck about
(ว็อท ฑิส เพย์เยอร์ แฮดดิน พัซซีซฺ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท)
cause i’m a night ranger, never been a stranger
(คอส แอม มา ไนท เรนเจอะ , เนฝเวอะ บีน อะ ซทเรนเจอะ)
My two-way pager is lookin’ for some danger
(มาย ทู เว เฝน อีส ลุคกิน ฟอ ซัม เดนเจอะ)
Zoolander, hit you with the magnum
(Zoolander , ฮิท ยู วิฑ เดอะ แมกนัม)
Everybody get your groove on if you have one
(เอวี่บอดี้ เก็ท ยุร กรูฝ ออน อิฟ ยู แฮ็ฝ วัน)
And if you ain’t got it then admit it:
(แอ็นด อิฟ ยู เอน ก็อท ดิธ เด็น แอ็ดมีท ดิธ :)
It’s limpbizkit, time for you to get it
(อิทซ limpbizkit , ไทม ฟอ ยู ทู เก็ท ดิธ)
All around the world and this 45 pre-low [?]
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด แอ็นด ดีซ 45 พรี โล [ ])
Everywhere we go we watch it on the tivo
(เอวี่แวร์ วี โก วี ว็อช อิท ออน เดอะ ทิโซ)
And now you’re layin’ in the bed you made
(แอ็นด เนา ยัวร์ เลย์อิน อิน เดอะ เบ็ด ยู เมด)
Drinkin’ hatorade, think about it
(ดริงคิน hatorade , ธิงค อะเบาท ดิธ)

Take me back to yesterday
(เทค มี แบ็ค ทู เยซเทอะดิ)
Rollin’ dice and getting laid
(โรลลิน ไดซ แอ็นด เกดดดิ้ง เลด)
Everything was a.o.k. oh…
(เอ๊วี่ติง วอส ซา โอ เค โอ)
But now and then a cloud rolls in
(บัท เนา แอ็นด เด็น อะ คเลาด โรล ซิน)
Rains on my parade and then
(เรน ออน มาย พะเรด แอ็นด เด็น)
Talkin’ this and that again, go
(ทอคกิ่น ดีซ แซน แดท อะเกน , โก)

Leave, thinkin’ that you’re all that, and then some
(ลีฝ , ติ้งกิน แดท ยัวร์ ออล แดท , แอ็นด เด็น ซัม)
I’ve got news for you [all radio is dead]
(แอฝ ก็อท นยู ฟอ ยู [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])
So you’re thinkin’ that you’re all that, and then some?
(โซ ยัวร์ ติ้งกิน แดท ยัวร์ ออล แดท , แอ็นด เด็น ซัม)
Man, i got news for you [all radio is dead]
(แม็น , ไอ ก็อท นยู ฟอ ยู [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])

[the radio is dead]
([ เดอะ เรดิโอ อีส เด็ด ])

Let me guess, you ain’t that impressed
(เล็ท มี เก็ซ , ยู เอน แดท อิมพเรซ)
Mister, hale – tosis of the breath
(มีซเทอะ , เฮล tosis อ็อฝ เดอะ บเร็ธ)
Livin’ lifestyles of the wish-you-would
(ลีฝอิน ไลฟ์สตายอฺ อ็อฝ เดอะ วิฌ ยู เวิด)
From the back isles of the thrifty-good
(ฟร็อม เดอะ แบ็ค ไอล อ็อฝ เดอะ ธรีฟทิ เกิด)
See i, i got room to talk, kid
(ซี ไอ , ไอ ก็อท รุม ทู ทอค , คิด)
I been layin’ this track since north cackilack
(ไอ บีน เลย์อิน ดีซ ทแรค ซินซ นอธ cackilack)
And the very first day that you fell out the sack
(แอ็นด เดอะ เฝริ เฟิซท เด แดท ยู เฟ็ล เอ้า เดอะ แซ็ค)
I was in some fat laces, spinnin’ on my back
(ไอ วอส ซิน ซัม แฟ็ท เลซ , สปินนินออน มาย แบ็ค)
Let me think, let me roll, let me ride
(เล็ท มี ธิงค , เล็ท มี โรล , เล็ท มี ไรด)
Let me put some funk in the trunk, triple 5
(เล็ท มี พัท ซัม ฟังค อิน เดอะ ทรังค , ทริ๊พเพิ่ล ไฟท์)
And a memory that can easy your pain
(แอ็นด อะ เมมโอะริ แดท แค็น อีสอิ ยุร เพน)
Like a melody from kurt cobain
(ไลค เก เมลโอะดิ ฟร็อม เคิท โคเบลน)
cause ya’, never know when it’s all gonna end
(คอส ยา , เนฝเวอะ โน ฮเว็น อิทซ ซอร์ กอนนะ เอ็นด)
And ya’, never know when you’ll call on a friend
(แอ็นด ยา , เนฝเวอะ โน ฮเว็น โยว คอล ออน อะ ฟเร็นด)
So you better take a step to prepare yourself
(โซ ยู เบทเทอะ เทค เก ซเท็พ ทู พริแพ ยุรเซลฟ)
cause the way you’re livin’ now, ain’t good for your health
(คอส เดอะ เว ยัวร์ ลีฝอิน เนา , เอน เกิด ฟอ ยุร เฮ็ลธ)

Thinkin’ that you’re all that, and then some
(ติ้งกิน แดท ยัวร์ ออล แดท , แอ็นด เด็น ซัม)
I’ve got news for you [all radio is dead]
(แอฝ ก็อท นยู ฟอ ยู [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])
So you’re thinkin’ that you’re all that, and then some?
(โซ ยัวร์ ติ้งกิน แดท ยัวร์ ออล แดท , แอ็นด เด็น ซัม)
Man, i got news for you [all radio is dead]
(แม็น , ไอ ก็อท นยู ฟอ ยู [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])
Thinkin’ that you’re all that, and then some
(ติ้งกิน แดท ยัวร์ ออล แดท , แอ็นด เด็น ซัม)
I’ve got news for you [all radio is dead]
(แอฝ ก็อท นยู ฟอ ยู [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])
So you’re thinkin’ that you’re all that, and then some?
(โซ ยัวร์ ติ้งกิน แดท ยัวร์ ออล แดท , แอ็นด เด็น ซัม)
Man, i got news for you [all radio is dead]
(แม็น , ไอ ก็อท นยู ฟอ ยู [ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])

[all radio is dead]
([ ออล เรดิโอ อีส เด็ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Creamer (Radio is Dead) คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น