เนื้อเพลง Everything Will Flow คำอ่านไทย Suede

Watch the early morning sun
( ว็อช ดิ เออลิ มอนิง ซัน)
drip like blood from the day
(ดริพ ไลค บลัด ฟร็อม เดอะ เด)
See the busy people run
(ซี เดอะ บีสอิ พี๊เพิ่ล รัน)
so many games to play
(โซ เมนอิ เกม ทู พเล)
See the blue suburban dream
(ซี เดอะ บลู ซะเบอแบ็น ดรีม)
under the jet plane sky
(อันเดอะ เดอะ เจ๊ต พเลน ซไค)
Sleep away and dream a dream
(ซลีพ อะเว แอ็นด ดรีม มา ดรีม)
Life is just a lullaby
(ไลฟ อีส จัซท ดา ลัลละไบ)

Oh and everything will flow
(โอ แอ็นด เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh you know everything will flow
(โอ ยู โน เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh…
(โอ)

Watch the day begin again
(ว็อช เดอะ เด บีกีน อะเกน)
Whispering into the night
(วิซเปอร์ริง อีนทุ เดอะ ไนท)
See the pretty people play
(ซี เดอะ พรีททิ พี๊เพิ่ล พเล)
Hurrying under the light
(Hurryings อันเดอะ เดอะ ไลท)
A million cars, a million trains,
(อะ มีลยัน คา , อะ มีลยัน ทเรน ,)
Under the jet plane sky
(อันเดอะ เดอะ เจ๊ต พเลน ซไค)
Nothing lost and nothing gained
(นัธติง ล็อซท แอ็นด นัธติง เกน)
Life is just a lullaby
(ไลฟ อีส จัซท ดา ลัลละไบ)

Oh, and everything will flow
(โอ , แอ็นด เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh, I said everything will flow
(โอ , ไอ เซ็ด เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh, you know everything will flow
(โอ , ยู โน เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh…
(โอ)

Oh, and everything will flow
(โอ , แอ็นด เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh, you know everything will flow
(โอ , ยู โน เอ๊วี่ติง วิล ฟโล)
Oh…
(โอ)

The neon lights in the night tonight
(เดอะ นีอ็อน ไลท ซิน เดอะ ไนท ทุไนท)
will say ” everything will flow ”
(วิล เซ ” เอ๊วี่ติง วิล ฟโล “)
The stars that shine in the open sky
(เดอะ ซทา แดท ไฌน อิน ดิ โอเพ็น ซไค)
will say ” everything will flow ”
(วิล เซ ” เอ๊วี่ติง วิล ฟโล “)
The lovers kissed with an openness
(เดอะ ลัฝเออะ คิซ วิฑ แอน โอเพ็นเน็ซ)
will say ” everything will flow ”
(วิล เซ ” เอ๊วี่ติง วิล ฟโล “)
The cars parked in the hypermarket
(เดอะ คา พาค อิน เดอะ hypermarket)
know ” everything will flow ”
(โน ” เอ๊วี่ติง วิล ฟโล “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything Will Flow คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น