เนื้อเพลง Missing You Now คำอ่านไทย Michael Bolton

I talk to you but its not the same as touchin’ you
( ไอ ทอค ทู ยู บัท อิทซ น็อท เดอะ เซม แอ็ส ทัชชิน ยู)
And every time you whisper my name, i wanna run to you
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ฮวีซเพอะ มาย เนม , ไอ วอนนา รัน ทู ยู)
We’ll be together, it won’t be long, it won’t be long
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ , อิท ว็อนท บี ล็อง , อิท ว็อนท บี ล็อง)
But it feels like forever, and its hard to be strong
(บัท ดิธ ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อิทซ ฮาด ทู บี ซทร็อง)

Chorus:
(โครัซ :)
Baby ’cause i’m missing you now
(เบบิ คอส แอม มีซซิง ยู เนา)
And its drivin’ me crazy
(แอ็นด อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ)
How i’m needin’ you baby
(เฮา แอม นีดิน ยู เบบิ)
I’m missing you now
(แอม มีซซิง ยู เนา)
Can’t wait till i’m alone with you
(แค็นท เวท ทิล แอม อะโลน วิฑ ยู)
To show you how i’m missing you now
(ทู โฌ ยู เฮา แอม มีซซิง ยู เนา)

Wishin’ you were here by my side is all that i can do
(วิซชิน ยู เวอ เฮียร ไบ มาย ไซด อีส ซอร์ แดท ไอ แค็น ดู)
Got my arms around my pillow at night, they should be
(ก็อท มาย อาม อะเรานด มาย พีลโล แอ็ท ไนท , เด เชิด บี)
Holdin’ you
(โฮดดิน ยู)
Thought i was stronger, how could i know, how could
(ธอท ไอ วอส สตองเกอร์ , เฮา เคิด ดาย โน , เฮา เคิด)
I know
(ไอ โน)
I can’t take this much longer, its so hard on my soul
(ไอ แค็นท เทค ดีซ มัช ลองเงอ , อิทซ โซ ฮาด ออน มาย โซล)

Chorus:
(โครัซ :)

Baby i just can’t wait, till i see your face
(เบบิ ไอ จัซท แค็นท เวท , ทิล ไอ ซี ยุร เฟซ)
Chase away this loneliness inside
(เชซ อะเว ดีซ โลนลิเน็ซ อีนไซด)
When you’re close to my heart, right here in my arms
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มาย ฮาท , ไรท เฮียร อิน มาย อาม)
Then and only then, will i be satisfied
(เด็น แอ็นด โอ๊นลี่ เด็น , วิล ไอ บี แซทอิซไฟด)
I’m missing you now
(แอม มีซซิง ยู เนา)
We’ll be together, it won’t be long, it won’t be long
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ , อิท ว็อนท บี ล็อง , อิท ว็อนท บี ล็อง)
But it feels like forever, and its hard to be strong
(บัท ดิธ ฟีล ไลค เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อิทซ ฮาด ทู บี ซทร็อง)

Chorus:
(โครัซ :)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Missing You Now คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น