เนื้อเพลง Fast Car คำอ่านไทย David Usher

You got a fast car
( ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
I want a ticket to anywhere
(ไอ ว็อนท ดา ทีคเคท ทู เอนอิฮแว)
Maybe we can make a deal
(เมบี วี แค็น เมค เก ดีล)
Maybe together we can get somewhere
(เมบี ทุเกฑเออะ วี แค็น เก็ท ซัมแวร์)
Anyplace is better
(แอนนีเพซ อีส เบทเทอะ)
Starting from zero got nothing to lose
(ซทาททิง ฟร็อม สีโร ก็อท นัธติง ทู ลูส)
Maybe we’ll make something
(เมบี เว็ล เมค ซัมติง)
Me myself I got nothing to prove
(มี ไมเซลฟ ไอ ก็อท นัธติง ทู พรูฝ)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
I got a plan to get us out of here
(ไอ ก็อท ดา แพล็น ทู เก็ท อัซ เอ้า อ็อฝ เฮียร)
I been working at the convenience store
(ไอ บีน เวิคกิง แอ็ท เดอะ ค็อนฝีนเย็นซ ซโท)
Managed to save just a little bit of money
(แมนอิจ ทู เซฝ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มันอิ)
We won’t have to drive too far
(วี ว็อนท แฮ็ฝ ทู ดไรฝ ทู ฟา)
Just across the border and into the city
(จัซท อัครอซ เดอะ บอเดอะ แอ็นด อีนทุ เดอะ ซีทอิ)
You and I could both get jobs
(ยู แอ็นด ดาย เคิด โบธ เก็ท โจบ)
Finally see what it means to be living
(ไฟแน็ลลิ ซี ว็อท ดิธ มีน ทู บี ลีฝอิง)

See my old man’s got a problem
(ซี มาย โอลด แม็น ก็อท ดา พรอบเล็ม)
Lives with a bottle that’s the way it is
(ไลฝ วิฑ อะ บ๊อทเทิ่ล แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
He says his body’s too old for working
(ฮี เซ ฮิส บอดอิ ทู โอลด ฟอ เวิคกิง)
Body’s too young for looking like his
(บอดอิ ทู ยัง ฟอ ลุคอิง ไลค ฮิส)
Mama went off and left him
(มามะ เว็นท ออฟฟ แอ็นด เล็ฟท ฮิม)
Wanted more from life than he could give
(ว็อนท โม ฟร็อม ไลฟ แฑ็น ฮี เคิด กิฝ)
I said somebody’s got to take care of him
(ไอ เซ็ด ซัมบอดี้ ก็อท ทู เทค แค อ็อฝ ฮิม)
I quit school that’s what I did
(ไอ ควิท ซคูล แด๊ท ว็อท ไอ ดิด)
What I did, what I did
(ว็อท ไอ ดิด , ว็อท ไอ ดิด)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
Is it fast enough that we can fly away
(อีส ซิท ฟัซท อินัฟ แดท วี แค็น ฟไล อะเว)
We gotta make a decision
(วี กอททะ เมค เก ดิซีฉอัน)
Leave tonight or live and die this way
(ลีฝ ทุไนท ออ ไลฝ แอ็นด ได ดีซ เว)

So remember when we’re driving, driving in your car
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น เวีย ดรายวิง , ดรายวิง อิน ยุร คา)
The speed so fast felt like I was drunk
(เดอะ ซพีด โซ ฟัซท เฟ็ลท ไลค ไก วอส ดรังค)
City lights lay out before us
(ซีทอิ ไลท เล เอ้า บิโฟ อัซ)
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
(แอ็นด ยุร อาม เฟ็ลท ไน๊ซ์ แร็พท เรานด มาย โฌลเดอะ)
And I had a feeling that I belonged
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง แดท ไอ บิลอง)
And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง ไอ เคิด บี ซัมวัน , บี ซัมวัน , บี ซัมวัน)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
We go cruising, entertain ourselves
(วี โก ครูชซิง , เอนเทอะเทน เอารเซลฝส)
You still ain’t got a job
(ยู ซทิล เอน ก็อท ดา โจบ)
And I work in a market in the checkout line
(แอ็นด ดาย เวิค อิน อะ มาเค็ท อิน เดอะ เชกเค้า ไลน)
I know things will get better
(ไอ โน ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ)
You’ll find work and I’ll get promoted
(โยว ไฟนด เวิค แอ็นด แอล เก็ท พโระโมท)
We’ll move out of the shelter
(เว็ล มูฝ เอ้า อ็อฝ เดอะ เฌลเทอะ)
Buy a big house and live in the suburbs
(ไบ อะ บิก เฮาซ แอ็นด ไลฝ อิน เดอะ ซับเอิบ)

So remember when we’re driving, driving in your car
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น เวีย ดรายวิง , ดรายวิง อิน ยุร คา)
The speed so fast felt like I was drunk
(เดอะ ซพีด โซ ฟัซท เฟ็ลท ไลค ไก วอส ดรังค)
City lights lay out before us
(ซีทอิ ไลท เล เอ้า บิโฟ อัซ)
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
(แอ็นด ยุร อาม เฟ็ลท ไน๊ซ์ แร็พท เรานด มาย โฌลเดอะ)
And I had a feeling that I belonged
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง แดท ไอ บิลอง)
And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง ไอ เคิด บี ซัมวัน , บี ซัมวัน , บี ซัมวัน)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
I got a job pays all our bills
(ไอ ก็อท ดา โจบ เพ ซอร์ เอ๊า บิล)
Stay out drinking late at the bar
(ซเท เอ้า ดริงคิง เลท แอ็ท เดอะ บา)
See more of your friends than you do of your kids
(ซี โม อ็อฝ ยุร ฟเร็นด แฑ็น ยู ดู อ็อฝ ยุร คิด)
I’d always hoped for better
(อาย ออลเว ฮ็อพ ฟอ เบทเทอะ)
Thought we’d together you and me would find it
(ธอท เว็ด ทุเกฑเออะ ยู แอ็นด มี เวิด ไฟนด ดิท)
I got no plans I ain’t going nowhere
(ไอ ก็อท โน แพล็น ซาย เอน โกอิ้ง โนแวร์)
Take your fast car and keep on driving
(เทค ยุร ฟัซท คา แอ็นด คีพ ออน ดรายวิง)

You got a fast car
(ยู ก็อท ดา ฟัซท คา)
Is it fast enough so you can fly away
(อีส ซิท ฟัซท อินัฟ โซ ยู แค็น ฟไล อะเว)
You gotta make a decision
(ยู กอททะ เมค เก ดิซีฉอัน)
Leave tonight or live and die this way
(ลีฝ ทุไนท ออ ไลฝ แอ็นด ได ดีซ เว)

So remember when we’re driving, driving in your car
(โซ ริเมมเบอะ ฮเว็น เวีย ดรายวิง , ดรายวิง อิน ยุร คา)
The speed so fast felt like I was drunk
(เดอะ ซพีด โซ ฟัซท เฟ็ลท ไลค ไก วอส ดรังค)
City lights lay out before us
(ซีทอิ ไลท เล เอ้า บิโฟ อัซ)
And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder
(แอ็นด ยุร อาม เฟ็ลท ไน๊ซ์ แร็พท เรานด มาย โฌลเดอะ)
And I had a feeling that I belonged
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง แดท ไอ บิลอง)
And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone
(แอ็นด ดาย แฮ็ด อะ ฟีลอิง ไอ เคิด บี ซัมวัน , บี ซัมวัน , บี ซัมวัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fast Car คำอ่านไทย David Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น