เนื้อเพลง Hallelujah คำอ่านไทย Paramore

somehow everything’s gonna fall right into place
( ซัมฮาว เอ๊วี่ติง กอนนะ ฟอล ไรท อีนทุ พเลซ)
if we only had a way to make it all fall faster everyday
(อิฟ วี โอ๊นลี่ แฮ็ด อะ เว ทู เมค อิท ดอร์ ฟอล ฟาสเทอะ เอวี่เดย์)
if only time flew like a dove
(อิฟ โอ๊นลี่ ไทม ฟลู ไลค เก ดัฝ)
we gotta make it fly faster than I’m falling in love
(วี กอททะ เมค อิท ฟไล ฟาสเทอะ แฑ็น แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

this time we’re not giving up
(ดีซ ไทม เวีย น็อท กีฝวิง อัพ)
let’s make it last forever
(เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
screaming ” hallelujah ”
(ซครีมอิง ” เฮลเลวลูยา “)
we’ll make it last forever
(เว็ล เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

holding onto patience, wearing thin
(โฮลดิง ออนทู เพเฌ็นซ , เวียริง ธิน)
I can’t force these eyes to see the end
(ไอ แค็นท โฟซ ฑิส ไอ ทู ซี ดิ เอ็นด)
if only time flew like a dove
(อิฟ โอ๊นลี่ ไทม ฟลู ไลค เก ดัฝ)
we could watch it fly and just keep looking on
(วี เคิด ว็อช อิท ฟไล แอ็นด จัซท คีพ ลุคอิง ออน)

this time we’re not giving up
(ดีซ ไทม เวีย น็อท กีฝวิง อัพ)
let’s make it last forever
(เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
screaming ” hallelujah ”
(ซครีมอิง ” เฮลเลวลูยา “)
we’ll make it last forever
(เว็ล เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

and we’ve got time on our hands
(แอ็นด หวีบ ก็อท ไทม ออน เอ๊า แฮ็นด)
and we’ve got, got nothing but time on our hands
(แอ็นด หวีบ ก็อท , ก็อท นัธติง บัท ไทม ออน เอ๊า แฮ็นด)
got nothing but, got nothing but
(ก็อท นัธติง บัท , ก็อท นัธติง บัท)
got nothing but time on our hands
(ก็อท นัธติง บัท ไทม ออน เอ๊า แฮ็นด)

this time we’re not giving up
(ดีซ ไทม เวีย น็อท กีฝวิง อัพ)
oh, let’s make it last forever
(โอ , เล็ท เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
screaming ” hallelujah ”
(ซครีมอิง ” เฮลเลวลูยา “)
” hallelujah ”
(” เฮลเลวลูยา “)
” hallelujah ”
(” เฮลเลวลูยา “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hallelujah คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น