เนื้อเพลง The Times They Are A-Changin’ คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

Come gather ’round people
(คัม แกฑเออะ เรานด พี๊เพิ่ล)
Wherever you roam
(ฮแวเรฝเออะ ยู โรม)
And admit that the waters
(แอ็นด แอ็ดมีท แดท เดอะ วอเทอะ)
Around you have grown
(อะเรานด ยู แฮ็ฝ กโรน)
And accept it that soon
(แอ็นด แอ็คเซพท ดิธ แดท ซูน)
You’ll be drenched to the bone.
(โยว บี ดเร็นช ทู เดอะ บอน)
If your time to you
(อิฟ ยุร ไทม ทู ยู)
Is worth savin’
(อีส เวิธ เซฝวิน)
Then you better start swimmin’
(เด็น ยู เบทเทอะ ซทาท สวิมมิน)
Or you’ll sink like a stone
(ออ โยว ซิงค ไลค เก ซโทน)
For the times they are a-changin’.
(ฟอ เดอะ ไทม เด อาร์ อะ เช้นงิน)

Come writers and critics
(คัม ไรทเออะ แซน ครีทอิค)
Who prophesize with your pen
(ฮู prophesize วิฑ ยุร เพ็น)
And keep your eyes wide
(แอ็นด คีพ ยุร ไอ ไวด)
The chance won’t come again
(เดอะ ชานซ ว็อนท คัม อะเกน)
And don’t speak too soon
(แอ็นด ด้อนท์ ซพีค ทู ซูน)
For the wheel’s still in spin
(ฟอ เดอะ ฮวีล ซทิล อิน ซพิน)
And there’s no tellin’ who
(แอ็นด แดร์ โน เทลลิน ฮู)
That it’s namin’.
(แดท อิทซ namin)
For the loser now
(ฟอ เดอะ ลูสเออะ เนา)
Will be later to win
(วิล บี เลทเออะ ทู วิน)
For the times they are a-changin’.
(ฟอ เดอะ ไทม เด อาร์ อะ เช้นงิน)

Come senators, congressmen
(คัม เซนอะเทอะ , congressmen)
Please heed the call
(พลีส ฮี เดอะ คอล)
Don’t stand in the doorway
(ด้อนท์ ซแท็นด อิน เดอะ ดอร์เวย์)
Don’t block up the hall
(ด้อนท์ บล็อค อัพ เดอะ ฮอล)
For he that gets hurt
(ฟอ ฮี แดท เก็ท เฮิท)
Will be he who has stalled
(วิล บี ฮี ฮู แฮ็ส ซทอล)
There’s a battle outside
(แดร์ ซา แบ๊ทเทิ้ล เอาทไซด)
And it is ragin’.
(แอ็นด ดิท อีส ragin)
It’ll soon shake your windows
(อิว ซูน เฌค ยุร วีนโด)
And rattle your walls
(แอ็นด แลเดิล ยุร วอล)
For the times they are a-changin’.
(ฟอ เดอะ ไทม เด อาร์ อะ เช้นงิน)

Come mothers and fathers
(คัม ม๊าเธ่อร์ แซน ฟาเฑอะ)
Throughout the land
(ธรูเอาท เดอะ แล็นด)
And don’t criticize
(แอ็นด ด้อนท์ ครีทอิไซส)
What you can’t understand
(ว็อท ยู แค็นท อันเดิซแทนด)
Your sons and your daughters
(ยุร ซัน แซน ยุร ดอเทอะ)
Are beyond your command
(อาร์ บิยอนด ยุร ค็อมมานด)
Your old road is
(ยุร โอลด โรด อีส)
Rapidly agin’.
(แรพอิดลิ agin)
Please get out of the new one
(พลีส เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ นยู วัน)
If you can’t lend your hand
(อิฟ ยู แค็นท เล็นด ยุร แฮ็นด)
For the times they are a-changin’.
(ฟอ เดอะ ไทม เด อาร์ อะ เช้นงิน)

The line it is drawn
(เดอะ ไลน อิท อีส ดรอน)
The curse it is cast
(เดอะ เคิซ อิท อีส คาซท)
The slow one now
(เดอะ ซโล วัน เนา)
Will later be fast
(วิล เลทเออะ บี ฟัซท)
As the present now
(แอ็ส เดอะ เพร๊สเซ่นท เนา)
Will later be past
(วิล เลทเออะ บี พาซท)
The order is
(ดิ ออเดอะ อีส)
Rapidly fadin’.
(แรพอิดลิ fadin)
And the first one now
(แอ็นด เดอะ เฟิซท วัน เนา)
Will later be last
(วิล เลทเออะ บี ลาซท)
For the times they are a-changin’.
(ฟอ เดอะ ไทม เด อาร์ อะ เช้นงิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Times They Are A-Changin’ คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น