เนื้อเพลง Make Me Believe คำอ่านไทย Martina McBride

I’m Still Waiting
( แอม ซทิล เวททิง)
Tell Me You Love Me And Make Me Feel It
(เท็ล มี ยู ลัฝ มี แอ็นด เมค มี ฟีล อิท)
Convince Me That Your Heart Is True
(ค็อนฝีนซ มี แดท ยุร ฮาท อีส ทรู)
Don’t Say You Need Me If You Really Don’t Mean It
(ด้อนท์ เซ ยู นีด มี อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ มีน หนิด)
cause Boy I Ain’t Nobody’s Fool Yeah
(คอส บอย ไอ เอน โนบอดี้ ฟูล เย่)

Baby I’m Trying To Find A Place Inside Your Heart
(เบบิ แอม ทไรอิง ทู ไฟนด อะ พเลซ อีนไซด ยุร ฮาท)
Oh But It’s Hard To Start A Fire Without A Spark
(โอ บัท อิทซ ฮาด ทู ซทาท ดา ไฟร วิเฑาท ดา ซพาค)
If You Wanna Be The Man That Rocks Me To My Knees
(อิฟ ยู วอนนา บี เดอะ แม็น แดท ร็อค มี ทู มาย นี)
Baby Just Make Me Believe
(เบบิ จัซท เมค มี บิลีฝ)

cause I’m Still Waiting
(คอส แอม ซทิล เวททิง)
Every Night I Bring You All My Broken Pieces
(เอฝริ ไนท ไอ บริง ยู ออล มาย บโรเค็น พีซ)
But You Just Put Them On Your Shelf
(บัท ยู จัซท พัท เฑ็ม ออน ยุร เฌ็ลฟ)
Tell Me Why You Put This Wall Between Us
(เท็ล มี ฮไว ยู พัท ดีซ วอล บีทวิน อัซ)
And Keep Your Reasons To Yourself Ah
(แอ็นด คีพ ยุร รี๊ซั่น ทู ยุรเซลฟ อา)

Baby I’m Trying To Find A Place Inside Your Heart
(เบบิ แอม ทไรอิง ทู ไฟนด อะ พเลซ อีนไซด ยุร ฮาท)
Oh But It’s Hard To Start A Fire Without A Spark
(โอ บัท อิทซ ฮาด ทู ซทาท ดา ไฟร วิเฑาท ดา ซพาค)
If You Wanna Be The Man That Rocks Me To My Knees
(อิฟ ยู วอนนา บี เดอะ แม็น แดท ร็อค มี ทู มาย นี)
Baby Just Make Me Believe
(เบบิ จัซท เมค มี บิลีฝ)

You Say You Feel The Same
(ยู เซ ยู ฟีล เดอะ เซม)
But My Heart’s Full Of Doubt
(บัท มาย ฮาท ฟูล อ็อฝ เดาท)
You Say You’ll Find The Time
(ยู เซ โยว ไฟนด เดอะ ไทม)
So We Can Work It Out
(โซ วี แค็น เวิค อิท เอ้า)
But I’m Still Waiting
(บัท แอม ซทิล เวททิง)

Baby I’m Trying To Find A Place Inside Your Heart
(เบบิ แอม ทไรอิง ทู ไฟนด อะ พเลซ อีนไซด ยุร ฮาท)
Oh But It’s Hard To Start A Fire Without A Spark
(โอ บัท อิทซ ฮาด ทู ซทาท ดา ไฟร วิเฑาท ดา ซพาค)
If You Wanna Be The Man That Rocks Me To My Knees
(อิฟ ยู วอนนา บี เดอะ แม็น แดท ร็อค มี ทู มาย นี)
Baby Just Make Me Believe
(เบบิ จัซท เมค มี บิลีฝ)

Baby I’m Trying To Find A Place Inside Your Heart
(เบบิ แอม ทไรอิง ทู ไฟนด อะ พเลซ อีนไซด ยุร ฮาท)
Oh But It’s Hard To Start A Fire Without A Spark
(โอ บัท อิทซ ฮาด ทู ซทาท ดา ไฟร วิเฑาท ดา ซพาค)
If You Wanna Be The Man That Rocks Me To My Knees
(อิฟ ยู วอนนา บี เดอะ แม็น แดท ร็อค มี ทู มาย นี)
Baby Just Make Me Believe
(เบบิ จัซท เมค มี บิลีฝ)
Baby Just Make Me Believe
(เบบิ จัซท เมค มี บิลีฝ)
Baby Just Make Me Believe
(เบบิ จัซท เมค มี บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Me Believe คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น