เนื้อเพลง Latin Girls คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Mira mira mira mira mira….
( มายรา มายรา มายรา มายรา มายรา)
Mira mira mira mira mira….
(มายรา มายรา มายรา มายรา มายรา)
Mira mira mira mira mira….
(มายรา มายรา มายรา มายรา มายรา)
Mira mira yo quiero
(มายรา มายรา โย เคียโร)

Cuban girls, Cuban girls, I like em’
(คยูแบ็น เกิล , คยูแบ็น เกิล , ไอ ไลค เอ็ม)
Puerto Rican girls, Puerto Rican girls, yo quiero
(เพิสโต Rican เกิล , เพิสโต Rican เกิล , โย เคียโร)
Mexican girls, Mexican girls, yo quiero
(เมคซิแค็น เกิล , เมคซิแค็น เกิล , โย เคียโร)
Spanish girls, Spanish girls, I like em’
(ซแพนอิฌ เกิล , ซแพนอิฌ เกิล , ไอ ไลค เอ็ม)
Girls, Girls, Latin girls
(เกิล , เกิล , แลทอิน เกิล)
Latin girls, Latin girls
(แลทอิน เกิล , แลทอิน เกิล)
Latin girls, What’s happenin’ girls?
(แลทอิน เกิล , ว็อท แฮพปีนิน เกิล)
What’s happenin’ girl? What’s happenin?
(ว็อท แฮพปีนิน เกิล ว็อท แฮพปีนิน)

I like Latin dem Latin women [I do]
(ไอ ไลค แลทอิน เดม แลทอิน วีมเอิน [ ไอ ดู ])
And they love me cause I’m that man
(แอ็นด เด ลัฝ มี คอส แอม แดท แม็น)
With cocoa nuts and chocolate skin
(วิฑ โคโค นัท แซน ชอคโอะลิท ซคิน)
I’m that mocha masculine
(แอม แดท mocha แมซคิวลิน)
Feminines that are Latin call ya friends
(เฟมอินิน แดท อาร์ แลทอิน คอล ยา ฟเร็นด)
And call your cousins cause I know you got dozens of them
(แอ็นด คอล ยุร เค๊าซิน คอส ไอ โน ยู ก็อท ดออเซน อ็อฝ เฑ็ม)
Marias, Elizabeths, Sonyas and Blancas
(มาเรีย , อิลีสอะเบ็ธ , Sonyas แซน Blancas)
When I see ya you can get boned if ya wanta
(ฮเว็น นาย ซี ยา ยู แค็น เก็ท บ็อง อิฟ ยา wanta)
Yo quiero en I’m sincero
(โย เคียโร อัง แอม sincero)
If you never had an ichi let me be your primero
(อิฟ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด แอน ichi เล็ท มี บี ยุร primero)
We can hit the channel we can dance the bolero
(วี แค็น ฮิท เดอะ แชนเน็ล วี แค็น ดานซ เดอะ bolero)
Have a shopping spree and you can spend my dinero
(แฮ็ฝ อะ ชอปปิ้ง ซพรี แอ็นด ยู แค็น ซเพ็นด มาย dinero)
But…
(บัท)
I wish you was more like JLo
(ไอ วิฌ ยู วอส โม ไลค JLo)
[my love don’t cost] Cause love don’t cost a thing
([ มาย ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ] คอส ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
So why don’t you let this king love the queen of Argentin
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท ดีซ คิง ลัฝ เดอะ ควีน อ็อฝ Argentin)
Girl you know I know you know what I mean
(เกิล ยู โน ไอ โน ยู โน ว็อท ไอ มีน)
Cause I like them’
(คอส ไอ ไลค เฑ็ม)

Cuban girls, Cuban girls, I like em’
(คยูแบ็น เกิล , คยูแบ็น เกิล , ไอ ไลค เอ็ม)
Puerto Rican girls, Puerto Rican girls, yo quiero’
(เพิสโต Rican เกิล , เพิสโต Rican เกิล , โย เคียโร)
Mexican girls, Mexican girls, yo quiero’
(เมคซิแค็น เกิล , เมคซิแค็น เกิล , โย เคียโร)
Spanish girls, Spanish girls, I like em’
(ซแพนอิฌ เกิล , ซแพนอิฌ เกิล , ไอ ไลค เอ็ม)
Girls, Girls, Latin girls’
(เกิล , เกิล , แลทอิน เกิล)
Latin girls, Latin girls’
(แลทอิน เกิล , แลทอิน เกิล)
You makin me hot girl!
(ยู เมกิน มี ฮ็อท เกิล !)
What’s happnin’ girl? What’s happnin? [oh!]
(ว็อท แฮพนิน เกิล ว็อท แฮพนิน [ โอ ! ])

Que un da
(ครียูเอ็น ดา)
Que quieres con mi
(ครีquieres ค็อน มี)
Mira muchacha esta es para ti
(มายรา muchacha เอซดา es พอร์ลา ทิ)
Latina chicana por mi
(Latina chicana por มี)
Mas finas me gusta me a si
(มาซfinas มี gusta มี อะ si)
Mira ah, mira ah, mira ah, mami
(มายรา อา , มายรา อา , มายรา อา , มัมมี)
Esperate, esperate, esperate aqui
(Esperate , esperate , esperate แอคควี)
We could connect and act humanly
(วี เคิด ค็อนเนคท แอ็นด แอ็คท ฮยูแม็นลิ)
Indulge in animal instincts so we…
(อินดัลจ อิน แอนอิแม็ล อีนซทิงท โซ วี)
We could have conversation or…
(วี เคิด แฮ็ฝ คอนเฝอะเซฌัน ออ)
Sexual relation or…
(เซคฌวล ริเลฌัน ออ)
We could explore find out more
(วี เคิด เอ็คซพโล ไฟนด เอ้า โม)
About things that we done before
(อะเบาท ธิง แดท วี ดัน บิโฟ)
Whether it be kinky thoughts
(ฮเวทเออะ อิท บี คิงคิ ธอท)
I’m a make your chonies drop
(แอม มา เมค ยุร chonies ดร็อพ)
Watch as this shorty rock
(ว็อช แอ็ส ดีซ ชอร์ทดิง ร็อค)
I’ll make your trick drop
(แอล เมค ยุร ทริค ดร็อพ)
They call me cum a lot
(เด คอล มี คัม มา ล็อท)
I like em’
(ไอ ไลค เอ็ม)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Latin girls, Latin girls’
(แลทอิน เกิล , แลทอิน เกิล)
Latin girls, Latin girls’
(แลทอิน เกิล , แลทอิน เกิล)

Que pasa senorita
(ครีพาซซา เซนโยะรีทา)
You a bronze skin mama
(ยู อะ บร็อนส ซคิน มามะ)
Me a mama son I wanna take you to Havana
(มี อะ มามะ ซัน นาย วอนนา เทค ยู ทู เฮเวนา)
We could get down every day of the semana
(วี เคิด เก็ท เดาน เอฝริ เด อ็อฝ เดอะ semana)
Dance to the music and follow the guitarra
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค แอ็นด ฟอลโล เดอะ กินทาร่า)

[Clap, Clap, Clap, Come on]
([ คแล็พ , คแล็พ , คแล็พ , คัมมอน ])

Dame un momento quelo vuelvo como peso
(เดม ยูเอ็น momento quelo vuelvo โคโม เพโซ)
Take you to Phillipines then you don’t have to spend a peso
(เทค ยู ทู Phillipines เด็น ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ซเพ็นด อะ เพโซ)

We got connection like a novel to Aurida
(วี ก็อท ค็อนเนคฌัน ไลค เก นอฝเอ็ล ทู Aurida)
I can relate cause latin girls look Phillipina
(ไอ แค็น ริเลท คอส แลทอิน เกิล ลุค Phillipina)
Check your history there’s no mystery between us
(เช็ค ยุร ฮีซโทะริ แดร์ โน มีซเทอะริ บีทวิน อัซ)
Destiny made it possible to be us
(เดซทินิ เมด อิท พ๊อซซิเบิ้ล ทู บี อัซ)
I know about your culture cause it’s mixed with mine
(ไอ โน อะเบาท ยุร คัลเชอะ คอส อิทซ มิคซ วิฑ ไมน)
we go together well just like
(วี โก ทุเกฑเออะ เว็ล จัซท ไลค)
Beats and rhymes and
(บีท แซน ไรม แซน)
Tequilas and limes and
(ทีกคิวล่า แซน ไลม แซน)
Celeste with pine and
(Celeste วิฑ ไพน แอ็นด)
I’ll say one more time
(แอล เซ วัน โม ไทม)
I like them’
(ไอ ไลค เฑ็ม)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Yeah’….
(เย่)
I like em’….
(ไอ ไลค เอ็ม)
Yo quiero’….
(โย เคียโร)
Yo quiero’….
(โย เคียโร)
I like em’….
(ไอ ไลค เอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Latin Girls คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น