เนื้อเพลง Baker Street คำอ่านไทย Foo Fighters

winding you way down to baker street
( ไวนดิง ยู เว เดาน ทู เบคเออะ ซทรีท)
light in your head and dead on your feet
(ไลท อิน ยุร เฮ็ด แอ็นด เด็ด ออน ยุร ฟีท)
well another crazy day
(เว็ล แอะนัธเออะ คเรสิ เด)
you’ll drink the night away
(โยว ดริงค เดอะ ไนท อะเว)
and forget about everything
(แอ็นด เฟาะเกท อะเบาท เอ๊วี่ติง)

this city desert makes you feel so cold
(ดีซ ซีทอิ เดสเอิท เมค ยู ฟีล โซ โคลด)
its got so many people but its got no soul
(อิทซ ก็อท โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล บัท อิทซ ก็อท โน โซล)
and its taking you so long
(แอ็นด อิทซ เทคอิง ยู โซ ล็อง)
to find out you were wrong
(ทู ไฟนด เอ้า ยู เวอ ร็อง)
when you thought it held everything
(ฮเว็น ยู ธอท ดิธ เฮ็ลด เอ๊วี่ติง)

you still think that it was so easy
(ยู ซทิล ธิงค แดท ดิธ วอส โซ อีสอิ)
you used to say that it was so easy
(ยู ยูซ ทู เซ แดท ดิธ วอส โซ อีสอิ)
but you’re trying, you’re trying now
(บัท ยัวร์ ทไรอิง , ยัวร์ ทไรอิง เนา)

another year and then you’d be happy
(แอะนัธเออะ เยีย แอ็นด เด็น ยูต บี แฮพพิ)
just one more year and then you’d be happy
(จัซท วัน โม เยีย แอ็นด เด็น ยูต บี แฮพพิ)
but you’re crying you’re crying now
(บัท ยัวร์ คไรอิง ยัวร์ คไรอิง เนา)

way down the street there’s a lad in his place
(เว เดาน เดอะ ซทรีท แดร์ ซา แล็ด อิน ฮิส พเลซ)
he opens the door
(ฮี โอเพ็น เดอะ โด)
and hes got that look on his face
(แอ็นด อีส ก็อท แดท ลุค ออน ฮิส เฟซ)
and he asks you were you’ve been
(แอ็นด ฮี อาซค ยู เวอ ยู๊ฟ บีน)
you ell him who you’ve seen
(ยู เอ็ล ฮิม ฮู ยู๊ฟ ซีน)
and you talk about anyting
(แอ็นด ยู ทอค อะเบาท anytings)

he’s got this dream about buying some land
(อีส ก็อท ดีซ ดรีม อะเบาท บายอิ้ง ซัม แล็นด)
he’s gonna give up the crack and the one night stands
(อีส กอนนะ กิฝ อัพ เดอะ คแร็ค แอ็นด ดิ วัน ไนท ซแท็นด)
and then he’ll settle down
(แอ็นด เด็น เฮ็ล เซ็ทเทิ่ล เดาน)
in some quite little town
(อิน ซัม คไวท ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์)
and forget about everything
(แอ็นด เฟาะเกท อะเบาท เอ๊วี่ติง)

but you knwo he’ll always keep moving
(บัท ยู knwo เฮ็ล ออลเว คีพ มูฝอิง)
you know he’s never gonna stop moving
(ยู โน อีส เนฝเวอะ กอนนะ ซท็อพ มูฝอิง)
cause he’s rolling, he’s the rolling stones
(คอส อีส โรลลิง , อีส เดอะ โรลลิง ซโทน)

when you wake up its a new morning
(ฮเว็น ยู เวค อัพ อิทซ ซา นยู มอนิง)
the sun is shining its a new morning
(เดอะ ซัน อีส ชายนิง อิทซ ซา นยู มอนิง)
you’re going, your going’ on
(ยัวร์ โกอิ้ง , ยุร โกอิ้ง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baker Street คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น