เนื้อเพลง Piece Of My Heart คำอ่านไทย Faith Hill

Didn’t I Make You Feel Like You Were The Only Man
( ดิ๊นอิน ไอ เมค ยู ฟีล ไลค ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ แม็น)
And Didn’t I Give You Everything That A Woman Possibly Can
(แอ็นด ดิ๊นอิน ไอ กิฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท ดา วูมเอิน พอซซิบลิ แค็น)
Each Time I Tell Myself I Think I’ve Had Enough
(อีช ไทม ไอ เท็ล ไมเซลฟ ไอ ธิงค แอฝ แฮ็ด อินัฟ)
Well I’m Gonna Show You Baby That A Woman Can Be Tough
(เว็ล แอม กอนนะ โฌ ยู เบบิ แดท ดา วูมเอิน แค็น บี ทั๊ฟ)
So Come On Come On Come On And
(โซ คัมมอน คัมมอน คัมมอน แอ็นด)

Take It
(เทค อิท)
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Take Another Little Piece Of My Heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
I Know You Will
(ไอ โน ยู วิล)
Break It
(บเรค อิท)
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(บเรค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
cause You Know You Got It If It Makes You Feel Good So Good
(คอส ยู โน ยู ก็อท ดิธ อิฟ อิท เมค ยู ฟีล เกิด โซ เกิด)

You’re Out On The Street Lookin’ Good Baby
(ยัวร์ เอ้า ออน เดอะ ซทรีท ลุคกิน เกิด เบบิ)
Deep Down In Your Heart You Know That It Ain’t Right
(ดีพ เดาน อิน ยุร ฮาท ยู โน แดท ดิธ เอน ไรท)
No You’ll Never Hear Me Cryin’ You Know I Cry All The Time
(โน โยว เนฝเวอะ เฮีย มี คายอิน ยู โน ไอ คไร ออล เดอะ ไทม)
Each Time I Tell Myself That I Can’t Stand The Pain
(อีช ไทม ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เพน)
You Hold Me In Your Arms And I Start Singin’ Once Again
(ยู โฮลด มี อิน ยุร อาม แซน ดาย ซทาท ซิงอิน วันซ อะเกน)
So Come On Come On Come On And
(โซ คัมมอน คัมมอน คัมมอน แอ็นด)

Take It
(เทค อิท)
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Take Another Little Piece Of My Heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
I Know You Will
(ไอ โน ยู วิล)
Break It
(บเรค อิท)
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(บเรค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
cause You Know You Got It If It Makes You Feel Good So Good
(คอส ยู โน ยู ก็อท ดิธ อิฟ อิท เมค ยู ฟีล เกิด โซ เกิด)

Each Time I Tell Myself That I Can’t Stand The Pain
(อีช ไทม ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เพน)
You Hold Me In Your Arms And I Start Singin’ Once Again
(ยู โฮลด มี อิน ยุร อาม แซน ดาย ซทาท ซิงอิน วันซ อะเกน)
So Come On Come On Come On And
(โซ คัมมอน คัมมอน คัมมอน แอ็นด)

Take It
(เทค อิท)
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Won’t You Just Take It
(ว็อนท ยู จัซท เทค อิท)
Take Another Little Piece Of My Heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
I Know You Will
(ไอ โน ยู วิล)
And You Will Break It
(แอ็นด ยู วิล บเรค อิท)
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(บเรค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
cause You Know You Got It If It Makes You Feel Good So Good
(คอส ยู โน ยู ก็อท ดิธ อิฟ อิท เมค ยู ฟีล เกิด โซ เกิด)
Take Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Won’t You Just Take It
(ว็อนท ยู จัซท เทค อิท)
Take Another Little Piece Of My Heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
I Know You Will
(ไอ โน ยู วิล)
And You Will Break It
(แอ็นด ยู วิล บเรค อิท)
Break Another Little Piece Of My Heart Now Baby
(บเรค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Take Another Little Piece Of My Heart My Heart My Heart My Heart My Heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท มาย ฮาท มาย ฮาท มาย ฮาท มาย ฮาท)
Take Another Little Piece Of My Heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Piece Of My Heart คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น