เนื้อเพลง Don’t Think Twice It’s All Right คำอ่านไทย Elvis Presley

There ain’t no use to sit and wonder why babe
( แดร์ เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด วันเดอะ ฮไว เบบ)
If you don’t know by now
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน ไบ เนา)
There ain’t no use to sit and wonder why babe
(แดร์ เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด วันเดอะ ฮไว เบบ)
If you don’t know by now
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน ไบ เนา)
When the rooster crows at the break of dawn
(ฮเว็น เดอะ รูซเทอะ คโร แอ็ท เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Well look out your window baby I’ll be gone
(เว็ล ลุค เอ้า ยุร วีนโด เบบิ แอล บี กอน)
You’re the reason I’m movin’ on
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม มูฝวิน ออน)
Yeah, don’t think twice it’s all right
(เย่ , ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)

I’ve headed down that long lonesome road, girl
(แอฝ เฮ็ด เดาน แดท ล็อง โลนซัม โรด , เกิล)
Where I’m bound I can’t tell
(ฮแว แอม เบานด ดาย แค็นท เท็ล)
Goodbye is too good a word girl
(กู๊ดบาย อีส ทู เกิด อะ เวิด เกิล)
So I’ll say Fare thee well
(โซ แอล เซ แฟ ฑี เว็ล)
I ain’t sayin’ you treated me unkind
(ไอ เอน เซย์อิน ยู ทีอี มี อันไคนด)
You could have done better but I, I don’t mind
(ยู เคิด แฮ็ฝ ดัน เบทเทอะ บัท ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
You just kinda wasted my precious time
(ยู จัซท กินดา ว็อซท มาย พเรฌอัซ ไทม)
Oo, Don’t think twice it’s all right
(โอโอ , ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)

Take it on
(เทค อิท ออน)

When the rooster crows at the break of dawn
(ฮเว็น เดอะ รูซเทอะ คโร แอ็ท เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Well look out your window baby I’ll be gone
(เว็ล ลุค เอ้า ยุร วีนโด เบบิ แอล บี กอน)
You’re the reason I’m movin’ on
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม มูฝวิน ออน)
Yeah don’t think twice it’s all right
(เย่ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)

There ain’t no use to sit and wonder why babe
(แดร์ เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด วันเดอะ ฮไว เบบ)
It don’t matter anyhow
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ เอนอิเฮา)
There ain’t no use to sit and wonder why babe
(แดร์ เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด วันเดอะ ฮไว เบบ)
If you don’t know by now
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน ไบ เนา)

When the rooster crows at the break of dawn
(ฮเว็น เดอะ รูซเทอะ คโร แอ็ท เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Well look out your window baby I’ll be gone
(เว็ล ลุค เอ้า ยุร วีนโด เบบิ แอล บี กอน)
You’re the reason I’m travelin’ on
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม แทฝเวอริน ออน)
Oh don’t think twice it’s all right
(โอ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)

I’m headed down that long lonesome road, babe
(แอม เฮ็ด เดาน แดท ล็อง โลนซัม โรด , เบบ)
Where I’m bound I can’t tell
(ฮแว แอม เบานด ดาย แค็นท เท็ล)
Goodbye is too good a word girl
(กู๊ดบาย อีส ทู เกิด อะ เวิด เกิล)
I’ll just say Fare thee well
(แอล จัซท เซ แฟ ฑี เว็ล)
I ain’t sayin’ you treated me unkind
(ไอ เอน เซย์อิน ยู ทีอี มี อันไคนด)
You could have done better but I, I don’t mind
(ยู เคิด แฮ็ฝ ดัน เบทเทอะ บัท ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
You just sorta wasted my favorite time
(ยู จัซท โซร์ดา ว็อซท มาย เฟเฝอะริท ไทม)
Oo, Don’t think twice it’s all right
(โอโอ , ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)
Wow
(เวา)

When the rooster crows at the break of dawn
(ฮเว็น เดอะ รูซเทอะ คโร แอ็ท เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Well look out your window baby I’ll be gone
(เว็ล ลุค เอ้า ยุร วีนโด เบบิ แอล บี กอน)
You’re the reason I’m travellin’ on
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม ทาเวลลิน ออน)
Oh don’t think twice it’s all right
(โอ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)

I’ve headed down that long lonesome road, girl
(แอฝ เฮ็ด เดาน แดท ล็อง โลนซัม โรด , เกิล)
Where I’m bound I can’t tell
(ฮแว แอม เบานด ดาย แค็นท เท็ล)
Goodbye is too good a word girl
(กู๊ดบาย อีส ทู เกิด อะ เวิด เกิล)
I’ll just say Fare thee well
(แอล จัซท เซ แฟ ฑี เว็ล)
I ain’t sayin’ you treated me unkind
(ไอ เอน เซย์อิน ยู ทีอี มี อันไคนด)
You could have done better but I don’t mind
(ยู เคิด แฮ็ฝ ดัน เบทเทอะ บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Yeah, you’re the reason I’m travellin’ on
(เย่ , ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม ทาเวลลิน ออน)
Oh don’t think twice it’s all right
(โอ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ อิทซ ซอร์ ไรท)

Take it on
(เทค อิท ออน)
Where I’m bound I can’t tell
(ฮแว แอม เบานด ดาย แค็นท เท็ล)
Goodbye is too good a word girl
(กู๊ดบาย อีส ทู เกิด อะ เวิด เกิล)
So I’ll say Fare thee well
(โซ แอล เซ แฟ ฑี เว็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Think Twice It’s All Right คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น