เนื้อเพลง Love On Top คำอ่านไทย Beyonce

Bring the beat in!
(บริง เดอะ บีท ดิน)

Honey, honey
(ฮั๊นนี่ ฮั๊นนี่)
I can see the stars all the way from here
(ไอ แคน ซี เดอะสทาร์ ซอล เดอะ เวย์ ฟรอม เฮียร)
Can’t you see the glow on the window pane?
(แค้น ยู ซี เดอะ โกรว ออน เดอะ วิ๊นโด้ว เพลน)
I can feel the sun whenever you’re near
(ไอ แคน ฟีล อิ ซัน เวนเนฟเว่อร์ ยัวร์ เนียร์)
Every time you touch me I just melt away
(เอ๊รี่ ไทม์ ยู ทั๊ช มี ไอ จั๊สท เม้ลท อะเวย์)

Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear [They say love hurts]
(นาว เอเวรี่บอดี้ อาสคฺ มี วาย แอม สไมลิ่ง เอ๊าท ฟรอม เอียร ทู เอียร)
But I know [It’s gonna take a little work]
(บั๊ท ไอ โนว์)
Nothing’s perfect, but it’s worth it after fighting through my tears
(นอทติง เพ๊อร์เฟ็คท บั๊ท อิท เวิร์ธ อิท แอ๊ฟเท่อร ไฟท์ติ้ง ทรู มาย เทียร์ฺสฺ)
And finally you put me first
(แอนด์ ฟายนารี่ ยู พุท มี เฟิร์สท)

Baby it’s you.
(เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one I love.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ เลิฟ)
You’re the one I need.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด)
You’re the only one I see.
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ วัน ไอ ซี)

Come on baby it’s you.
(คัม มอน เบ๊บี้ อิท ยู)

You’re the one that gives your all.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝสฺ ยัวร์ ออล)
You’re the one I can always call.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอแคนอ๊อลเวย์ส คอลลํ)
When I need you make everything stop.
(เว็น ไอ นี๊ด ยู เม้ค อีเวอรี่ติง สท๊อพ)
Finally you put my love on top.
(ฟายนารี่ ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

Ooh! Come on baby.
(อู้ คัม มอน เบ๊บี้)
You put my love on top, top, top, top, top.
(ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ)
You put my love on top.
(ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)
Ooh oooh! Come on baby.
(อูอู้ คัม มอน เบ๊บี้)
You put my love on top, top, top, top, top.
(ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ)
My love on top.
(มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)
My love on top.
(มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

Baby, Baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
I can hear the wind whipping past my face.
(ไอ แคน เฮียร เด้อะ วินด วิพพิง พาสท์ มาย เฟซ)
As we dance the night away.
(แอส วี แด๊นซ์ เดอะไน๊ท อะเวย์)
Boy your lips taste like a night of champagne.
(บอย ยัวร์ ลิพสะ เท๊ซท ไล๊ค อะไน๊ท ออฟ แชมเปญ)
As I kiss you again, and again, and again and again.
(แอส ไอ คิสส ยู อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)

Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear [They say love hurts]
(นาว เอเวรี่บอดี้ อาสคฺ มี วาย แอม สไมลิ่ง เอ๊าท ฟรอม เอียร ทู เอียร)
But I know [It’s gonna take a little work]
(บั๊ท ไอ โนว์)
Nothing’s perfect, but it’s worth it after fighting through my tears.
(นอทติง เพ๊อร์เฟ็คท บั๊ท อิท เวิร์ธ อิท แอ๊ฟเท่อร ไฟท์ติ้ง ทรู มาย เทียร์สฺ)
And finally you put me first.
(แอนด์ ฟายนารี่ ยู พุท มี เฟิร์สท)

Baby it’s you.
(เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one I love.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ เลิฟ)
You’re the one I need.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด)
You’re the only one I see.
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ วัน ไอ ซี)
Come on baby it’s you.
(คัม มอน เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one that gives your all.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝสฺ ยัวร์ ออล)
You’re the one I can always call.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอแคนอ๊อลเวย์ส คอลลํ)
When I need you make everything stop.
(เว็น ไอ นี๊ด ยู เม้ค อีเวอรี่ติง สท๊อพ)
Finally you put my love on top.
(ฟายนารี่ ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)
[adsense]
Oh! Baby.
(โอ้ !เบ๊บี้)
You put my love on top, top, top, top, top.
(ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ)
You put my love on top.
(ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)
Oh Oh! Come on baby.
(อุ อู ! คัม มอน เบ๊บี้)
You put my love on top, top, top, top, top.
(ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ)
My love on top.
(มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

Baby it’s you.
(เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one I love.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ เลิฟ)
You’re the one I need.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด)
You’re the only thing I see.
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ ติง ไอ ซี)
Come on baby it’s you.
(คัม มอน เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one that gives your all.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝสฺ ยัวร์ ออล)
You’re the one I can always call.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ แคน อ๊อลเวย์ส คอลลํ)
When I need you baby everything stops.
(เว็น ไอ นี๊ด ยู เบบี้ อีเวอรี่ติง สท๊อพสฺ)
Finally you put my love on top.
(ฟายนารี่ ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

Baby, you’re the one I love.
(เบ๊บี้ ยัวร์ ดิ วัน ไอ เลิฟ)
Baby, you’re all I need.
(เบ๊บี้ ยัวร์ ออ ไอ นีด)
You’re the only one I see.
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ วัน ไอ ซี)
Come on baby it’s you.
(คัม มอน เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one that gives your all.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝสฺ ยัวร์ ออล)
You’re the one I can always call.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ แคน อ๊อลเวย์ส คอลลํ)
When I need you everything stop.
(เว็น ไอ นี๊ด ยู อีเวอรี่ติง สท๊อพ)
Finally you put my love on top.
(ฟายนารี่ ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

Baby.
(เบ๊บี้)
‘Cause you’re the one that I love.
(ค๊อส ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ เลิฟ)
Baby you’re the one that I need.
(เบ๊บี้ ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ นีด)
You’re the only man I see.
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ แมน ไอ ซี)
Baby baby it’s you.
(เบบี้ เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one that gives your all.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝสฺ ยัวร์ ออล)
You’re the one I always call.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ อ๊อลเวย์ส คอลลํ)
When I need you make everything stops.
(เว็น ไอ นี๊ด ยู เม้ค อีเวอรี่ติง สท๊อพสฺ)
Finally you put my love on top.
(ฟายนารี่ ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

Baby.
(เบ๊บี้)
‘Cause you’re the one that I love.
(ค๊อส ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ เลิฟ)
Baby you’re the one that I need.
(เบ๊บี้ ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ นีด)
You’re the only one I see.
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ วัน ไอ ซี)
Baby baby it’s you.
(เบบี้ เบ๊บี้ อิท ยู)
You’re the one that gives your all.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท กี๊ฝสฺ ยัวร์ ออล)
You’re the one I always call.
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ อ๊อลเวย์ส คอลลํ)
When I need you make everything stops.
(เว็น ไอ นี๊ด ยู เม้ค อีเวอรี่ติง สท๊อพสฺ)
Finally you put my love on top.
(ฟายนารี่ ยู พุท มาย เลิฟ ออน ท๊อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love On Top คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น