เนื้อเพลง I’ve Been Waiting For You คำอ่านไทย Abba

I, I’ve been in love before
( ไอ , แอฝ บีน อิน ลัฝ บิโฟ)
I thought I would no more
(ไอ ธอท ไอ เวิด โน โม)
Manage to hit the ceiling
(แมนอิจ ทู ฮิท เดอะ ซีลอิง)
Still, strange as it seems to me
(ซทิล , ซทเรนจ แอ็ส ซิท ซีม ทู มี)
You brought it back to me
(ยู บรอท ดิธ แบ็ค ทู มี)
That old feeling
(แดท โอลด ฟีลอิง)

I, I don’t know what you do
(ไอ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู ดู)
You make me think that you
(ยู เมค มี ธิงค แดท ยู)
Possibly could release me
(พอซซิบลิ เคิด รีลีซ มี)
I think you’ll be able to
(ไอ ธิงค โยว บี เอ๊เบิ้ล ทู)
Make all my dreams come true
(เมค ออล มาย ดรีม คัม ทรู)
And you ease me
(แอ็นด ยู อีส มี)

You thrill me, you delight me
(ยู ธริล มี , ยู ดิไลท มี)
You please me, you excite me
(ยู พลีส มี , ยู เอ็คไซท มี)
You’re something I’d been pleading for
(ยัวร์ ซัมติง อาย บีน พลีดอิง ฟอ)
I love you, I adore you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ อะโด ยู)
I lay my life before you
(ไอ เล มาย ไลฟ บิโฟ ยู)
I’ll have you want me more and more
(แอล แฮ็ฝ ยู ว็อนท มี โม แอ็นด โม)
And finally it seems my lonely days are through
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ อิท ซีม มาย โลนลิ เด แซร์ ธรู)
I’ve been waiting for you
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)

I, I’m gonna make you mine
(ไอ , แอม กอนนะ เมค ยู ไมน)
You’re gonna feel so fine
(ยัวร์ กอนนะ ฟีล โซ ไฟน)
You’ll never want to leave me
(โยว เนฝเวอะ ว็อนท ทู ลีฝ มี)
I feel you belong to me
(ไอ ฟีล ยู บิลอง ทู มี)
Someday you will agree
(ซัมเดย์ ยู วิล อักรี)
Please, believe me
(พลีส , บิลีฝ มี)

You thrill me, you delight me
(ยู ธริล มี , ยู ดิไลท มี)
You please me, you excite me
(ยู พลีส มี , ยู เอ็คไซท มี)
You’re something I’d been pleading for
(ยัวร์ ซัมติง อาย บีน พลีดอิง ฟอ)
I love you, I adore you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ อะโด ยู)
I lay my life before you
(ไอ เล มาย ไลฟ บิโฟ ยู)
I’ll have you want me more and more
(แอล แฮ็ฝ ยู ว็อนท มี โม แอ็นด โม)
And finally it seems my lonely days are through
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ อิท ซีม มาย โลนลิ เด แซร์ ธรู)
I’ve been waiting for you
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)
Oh, I’ve been waiting for you
(โอ , แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)

Na na na, na na na, na-na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Na na na, na na na, na-na na
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา)
Na na na, na na na, na-na na-naa
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา นา naa)

[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Been Waiting For You คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น