เนื้อเพลง Of Wolf And Man คำอ่านไทย Metallica

Off through the new day’s mist I run
( ออฟฟ ธรู เดอะ นยู เด มิซท ไอ รัน)
off from the new day’s mist I have come
(ออฟฟ ฟร็อม เดอะ นยู เด มิซท ไอ แฮ็ฝ คัม)
I hunt
(ไอ ฮันท)
therefore I am
(แดโฟ ไอ แอ็ม)
harvest the land
(ฮาเฝ็ซท เดอะ แล็นด)
taking of the fallen lamb
(เทคอิง อ็อฝ เดอะ ฟอลเล็น แล็ม)

off thruogh the new day’s mist I run
(ออฟฟ thruogh เดอะ นยู เด มิซท ไอ รัน)
off from the new day’smist I have come
(ออฟฟ ฟร็อม เดอะ นยู daysmist ไอ แฮ็ฝ คัม)
we shift
(วี ฌิฟท)
pulsing with the earth
(โพวซิง วิฑ ดิ เอิธ)
company we keep
(คัมพะนิ วี คีพ)
roaming the land while you sleep
(โรมมิง เดอะ แล็นด ฮไวล ยู ซลีพ)

shape shift nose to the wind
(เฌพ ฌิฟท โนส ทู เดอะ วินด)
shape shift feeling I’ve been
(เฌพ ฌิฟท ฟีลอิง แอฝ บีน)
move swift all senses clean
(มูฝ ซิวิฟท ดอร์ เซ็นซ คลีน)
earth’s gift back to the meaning of life
(เอิธ กิฟท แบ็ค ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไลฟ)

bright is the moon high in starlight
(ไบร๊ท อีส เดอะ มูน ไฮ อิน สตาร์ไรท์)
chill is the air cold as steel tonight
(ชิล อีส ดิ แอ โคลด แอ็ส ซทีล ทุไนท)
we shift
(วี ฌิฟท)
call of the wild
(คอล อ็อฝ เดอะ ไวลด)
fear in your eyes
(เฟีย อิน ยุร ไอ)
it’s later than you realized
(อิทซ เลทเออะ แฑ็น ยู รีแอะไลส)

shape shift nose to the wind
(เฌพ ฌิฟท โนส ทู เดอะ วินด)
shape shift feeling I’ve been
(เฌพ ฌิฟท ฟีลอิง แอฝ บีน)
move swift all senses clean
(มูฝ ซิวิฟท ดอร์ เซ็นซ คลีน)
earth’s gift back to the meaning of life
(เอิธ กิฟท แบ็ค ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไลฟ)

I feel I change
(ไอ ฟีล ไอ เชนจ)
back to a better day
(แบ็ค ทู อะ เบทเทอะ เด)
hair stands on the back of my neck
(แฮ ซแท็นด ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เน็ค)
in wildness is the preservation of the world
(อิน ไวลเน็ซ ซิส เดอะ พเรเสอะเฝฌัน อ็อฝ เดอะ เวิลด)

so seek the wolf in thyself
(โซ ซีค เดอะ วูลฟ อิน ไฑเซลฟ)

shape shift nose to the wind
(เฌพ ฌิฟท โนส ทู เดอะ วินด)
shape shift feeling I’ve been
(เฌพ ฌิฟท ฟีลอิง แอฝ บีน)
move swift all senses clean
(มูฝ ซิวิฟท ดอร์ เซ็นซ คลีน)
earth’s gift
(เอิธ กิฟท)
back to the meaning of wolf and man
(แบ็ค ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ วูลฟ แอ็นด แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Of Wolf And Man คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น