เนื้อเพลง Private Idaho คำอ่านไทย B-52s

PRIVATE IDAHO [B52S]
( พไรฝิท อายดาโฮ [ B52S ])

woo hoo woo hoo woo hoo, woo hoo woo hoo
(วู ฮู วู ฮู วู ฮู , วู ฮู วู ฮู)
woo hoo hoo hoo, who hoo hoo hoo hoo
(วู ฮู ฮู ฮู , ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู)

you’re living in your own private idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
living in your own private idaho
(ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
wa! on the ground like a wild potato
(วา ! ออน เดอะ กเรานด ไลค เก ไวลด โพะเทโท)
don’t go on the patio
(ด้อนท์ โก ออน เดอะ พาทิโอ)
beware of the pool, blue bottomless pool
(บิแว อ็อฝ เดอะ พูล , บลู บอตตัมเล็ซ พูล)
it leads you straight right through the gate that opens on the moon
(อิท เล็ด ยู ซทเรท ไรท ธรู เดอะ เกท แดท โอเพ็น ออน เดอะ มูน)

you’re living in your own private idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
you’re living in your own private idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
keep off the pad, you’re on the way [w/ ” your own private idaho ” ]
(คีพ ออฟฟ เดอะ แพ็ด , ยัวร์ ออน เดอะ เว [ ดับบิว / ” ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ ” ])
watch out for signs that say in a driveway
(ว็อช เอ้า ฟอ ไซน แดท เซ อิน อะ ดายเวย์)
don’t let the chlorine in your eyes
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ คโลรีน อิน ยุร ไอ)
blind you to the open surprise
(บไลนด ยู ทู ดิ โอเพ็น เซิพไรส)
yea we’ll wait for you at, the bottom of the bottomless
(เย เว็ล เวท ฟอ ยู แอ็ท , เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ บอตตัมเล็ซ)
blue, blue, blue, pool
(บลู , บลู , บลู , พูล)

you’re living in your own private idaho, idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ , อายดาโฮ)
you’re outta control, you’re rivers that roll
(ยัวร์ เอ๊าตา ค็อนทโรล , ยัวร์ รีฝเออะ แดท โรล)
you fell into the water and now you’re n-idaho
(ยู เฟ็ล อีนทุ เดอะ วอเทอะ แอ็นด เนา ยัวร์ เอ็น อายดาโฮ)
get outta the state, get outta the state you’re in
(เก็ท เอ๊าตา เดอะ ซเทท , เก็ท เอ๊าตา เดอะ ซเทท ยัวร์ อิน)
you better beware
(ยู เบทเทอะ บิแว)

you’re living in your own private idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
you’re living in your own private idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
keep off the patio, keep off the pad [w/ ” your own private idaho ” ]
(คีพ ออฟฟ เดอะ พาทิโอ , คีพ ออฟฟ เดอะ แพ็ด [ ดับบิว / ” ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ ” ])
the bottom may be green but you better not be seen
(เดอะ บอตตัม เม บี กรีน บัท ยู เบทเทอะ น็อท บี ซีน)
water flowin in that leads you down
(วอเทอะ โฟว์วิน อิน แดท เล็ด ยู เดาน)
down to a pool, fraught with danger
(เดาน ทู อะ พูล , ฟรอท วิฑ เดนเจอะ)
it’s a pool full of strangers
(อิทซ ซา พูล ฟูล อ็อฝ ซทเรนเจอะ)

hey!
(เฮ !)

you’re living in your own private idaho
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ)
where do i go from here, to a better state than this
(ฮแว ดู ไอ โก ฟร็อม เฮียร , ทู อะ เบทเทอะ ซเทท แฑ็น ดีซ)
a wet
(อะ เว็ท)
don’t be blind to the big surprise
(ด้อนท์ บี บไลนด ทู เดอะ บิก เซิพไรส)
swimmin round and round like the deadly hands of a radium clock
(สวิมมิน เรานด แอ็นด เรานด ไลค เดอะ เดดลิ แฮ็นด อ็อฝ อะ เรเดียม คล็อค)
at the bottom, of the pool
(แอ็ท เดอะ บอตตัม , อ็อฝ เดอะ พูล)

GUITAR SOLO
(กิทา โซโล)

i, i, i-daho
(ไอ , ไอ , ไอ daho)
i, i, i-daho, woo ho
(ไอ , ไอ , ไอ daho , วู โฮ)
ah, ah [w/ ” get outta the state, get outta the state ”
(อา , อา [ ดับบิว / ” เก็ท เอ๊าตา เดอะ ซเทท , เก็ท เอ๊าตา เดอะ ซเทท “)

you’re living in your own private idaho [all voices]
(ยัวร์ ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท อายดาโฮ [ ออล ฝอยซ ])
living in your own private, idaho
(ลีฝอิง อิน ยุร โอน พไรฝิท , อายดาโฮ)

[xcribed by matt@cs.umass.edu]
([ xcribed ไบ แม็ท @cs umass edu ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Private Idaho คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น