เนื้อเพลง Under The Surface คำอ่านไทย Marit Larsen

It’s such a funny sensation to be
( อิทซ ซัช อะ ฟันนิ เซ็นเซฌัน ทู บี)
So happy that you wanna die
(โซ แฮพพิ แดท ยู วอนนา ได)
Promises always were crazy to me
(พรอมอิซ ออลเว เวอ คเรสิ ทู มี)
But never was I so surprised
(บัท เนฝเวอะ วอส ซาย โซ เซิพไรส)

Minutes are longer when we are apart
(มินยูท แซร์ ลองเงอ ฮเว็น วี อาร์ อะพาท)
Your presence’s more than I can handle
(ยุร พเรสเอ็นซ โม แฑ็น นาย แค็น แฮ๊นเดิ้ล)
It’s come to the point where I wonder if I
(อิทซ คัม ทู เดอะ พอยนท ฮแว ไอ วันเดอะ อิฟ ฟาย)
Could ever be luckier
(เคิด เอฝเออะ บี luckier)

When suddenly I’m back at the core
(ฮเว็น ซั๊ดเด้นลี่ แอม แบ็ค แกท เดอะ โค)
Thinking of her who had you before
(ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ ฮู แฮ็ด ยู บิโฟ)
Were you as good
(เวอ ยู แอ็ส เกิด)
As good as we are
(แอ็ส เกิด แอ็ส วี อาร์)
Do you remember?
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Did you love her the way you love me?
(ดิด ยู ลัฝ เฮอ เดอะ เว ยู ลัฝ มี)
Is there a chance that there might be
(อีส แดร์ อะ ชานซ แดท แดร์ ไมท บี)
Traces of her that you carry under the surface?
(เทร๊ซ อ็อฝ เฮอ แดท ยู แคริ อันเดอะ เดอะ เซอฟิซ)

Lend me your ears, I would like to confess
(เล็นด มี ยุร เอีย , ไอ เวิด ไลค ทู ค็อนเฟซ)
I’m doubting that you could be real
(แอม ดาวดิง แดท ยู เคิด บี ริแอ็ล)
By your side wearing a beautiful dress
(ไบ ยุร ไซด เวียริง อะ บยูทิฟุล ดเรซ)
I celebrate how good it feels
(ไอ เซลอิบเรท เฮา เกิด ดิท ฟีล)

Say that you love me, say that it’s true
(เซ แดท ยู ลัฝ มี , เซ แดท อิทซ ทรู)
I know that I want to believe you
(ไอ โน แดท ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ ยู)
But somehow silence speaks louder than words
(บัท ซัมฮาว ไซเล็นซ ซพีค ลาวเดอ แฑ็น เวิด)
I’m worried she’s still on your mind
(แอม เวอริ ชี ซทิล ออน ยุร ไมนด)

Suddenly I’m back at the core
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม แบ็ค แกท เดอะ โค)
Thinking of her who had you before
(ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ ฮู แฮ็ด ยู บิโฟ)
Were you as good
(เวอ ยู แอ็ส เกิด)
As good as we are
(แอ็ส เกิด แอ็ส วี อาร์)
Do you remember?
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Did you love her the way you love me?
(ดิด ยู ลัฝ เฮอ เดอะ เว ยู ลัฝ มี)
Is there a chance that there might be
(อีส แดร์ อะ ชานซ แดท แดร์ ไมท บี)
Traces of her that you carry under the surface?
(เทร๊ซ อ็อฝ เฮอ แดท ยู แคริ อันเดอะ เดอะ เซอฟิซ)

Mmm I know that I’m selfish
(อึม ไอ โน แดท แอม เซลฟิส)
I know that it’s bad
(ไอ โน แดท อิทซ แบ็ด)
I know, but it’s driving me mad
(ไอ โน , บัท อิทซ ดรายวิง มี แม็ด)
It’s driving me mad
(อิทซ ดรายวิง มี แม็ด)

Suddenly I’m back at the core
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม แบ็ค แกท เดอะ โค)
Thinking of her who had you before
(ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ ฮู แฮ็ด ยู บิโฟ)
Were you as good
(เวอ ยู แอ็ส เกิด)
As good as we are
(แอ็ส เกิด แอ็ส วี อาร์)
Do you remember?
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Did you love her the way you love me?
(ดิด ยู ลัฝ เฮอ เดอะ เว ยู ลัฝ มี)
Is there a chance that there might be
(อีส แดร์ อะ ชานซ แดท แดร์ ไมท บี)
Traces of her that you carry under the surface?
(เทร๊ซ อ็อฝ เฮอ แดท ยู แคริ อันเดอะ เดอะ เซอฟิซ)
Under the surface
(อันเดอะ เดอะ เซอฟิซ)
Under the surface
(อันเดอะ เดอะ เซอฟิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under The Surface คำอ่านไทย Marit Larsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น