เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย Secondhand Serenade

Didn’t you want to hear
( ดิ๊นอิน ยู ว็อนท ทู เฮีย)
The sound of all the places we could go
(เดอะ เซานด อ็อฝ ออล เดอะ พเลซ วี เคิด โก)
Do you fear
(ดู ยู เฟีย)
The expressions on the faces we don’t know
(ดิ เอ็คซพเรฌอัน ออน เดอะ เฟซ วี ด้อนท์ โน)
It’s a cold hard road when you wake up
(อิทซ ซา โคลด ฮาด โรด ฮเว็น ยู เวค อัพ)
And I don’t think that I
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ)
Have the strength to let you go
(แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท ยู โก)

Maybe it’s just me, Couldn’t you believe
(เมบี อิทซ จัซท มี , คูดซึ่น ยู บิลีฝ)
That everything I said and did, wasn’t just deceiving
(แดท เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด แอ็นด ดิด , วอสซึ้น จัซท ดิซีฟวิง)
And the tear in your eye, and your calm hard face
(แอ็นด เดอะ เทีย อิน ยุร ไอ , แอ็นด ยุร คาม ฮาด เฟซ)
Makes me wish that I was never brought into this place
(เมค มี วิฌ แดท ไอ วอส เนฝเวอะ บรอท อีนทุ ดีซ พเลซ)

There goes my ring
(แดร์ โกซ มาย ริง)
It might as well have been shattered
(อิท ไมท แอ็ส เว็ล แฮ็ฝ บีน แฌทเทอะ)
And I’m here to sing
(แอ็นด แอม เฮียร ทู ซิง)
About the things that mattered
(อะเบาท เดอะ ธิง แดท แมทเทอะ)
About the things that made us feel alive for oh so long
(อะเบาท เดอะ ธิง แดท เมด อัซ ฟีล อะไลฝ ฟอ โอ โซ ล็อง)
About the things that kept you on my side when I was wrong
(อะเบาท เดอะ ธิง แดท เค็พท ยู ออน มาย ไซด ฮเว็น นาย วอส ร็อง)

Maybe it’s just me, Couldn’t you believe
(เมบี อิทซ จัซท มี , คูดซึ่น ยู บิลีฝ)
That everything I said and did, wasn’t just deceiving
(แดท เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด แอ็นด ดิด , วอสซึ้น จัซท ดิซีฟวิง)
And the tear in your eye, and your calm hard face
(แอ็นด เดอะ เทีย อิน ยุร ไอ , แอ็นด ยุร คาม ฮาด เฟซ)
Makes me wish that I was never brought into this place
(เมค มี วิฌ แดท ไอ วอส เนฝเวอะ บรอท อีนทุ ดีซ พเลซ)

And someday, I promise I’ll be gone
(แอ็นด ซัมเดย์ , ไอ พรอมอิซ แอล บี กอน)
And someday, I might even sing this song
(แอ็นด ซัมเดย์ , ไอ ไมท อีเฝ็น ซิง ดีซ ซ็อง)
To you, I might even sing this song, to you
(ทู ยู , ไอ ไมท อีเฝ็น ซิง ดีซ ซ็อง , ทู ยู)
And I was crying alone tonight
(แอ็นด ดาย วอส คไรอิง อะโลน ทุไนท)
And I was wasting all of my life just thinking of you
(แอ็นด ดาย วอส เวซทิง ออล อ็อฝ มาย ไลฟ จัซท ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
So just come back we’ll make it better
(โซ จัซท คัม แบ็ค เว็ล เมค อิท เบทเทอะ)
So Just come back I’ll make it
(โซ จัซท คัม แบ็ค แอล เมค อิท)
Better than it ever was [x2]
(เบทเทอะ แฑ็น หนิด เอฝเออะ วอส [ x2 ])

Maybe it’s just me, Couldn’t you believe
(เมบี อิทซ จัซท มี , คูดซึ่น ยู บิลีฝ)
That everything I said and did, wasn’t just deceiving
(แดท เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด แอ็นด ดิด , วอสซึ้น จัซท ดิซีฟวิง)
And the tear in your eye, and your calm hard face
(แอ็นด เดอะ เทีย อิน ยุร ไอ , แอ็นด ยุร คาม ฮาด เฟซ)
Makes me wish that I was never brought into this place
(เมค มี วิฌ แดท ไอ วอส เนฝเวอะ บรอท อีนทุ ดีซ พเลซ)

Maybe it’s just me, Couldn’t you believe
(เมบี อิทซ จัซท มี , คูดซึ่น ยู บิลีฝ)
That everything I said and did, wasn’t just deceiving
(แดท เอ๊วี่ติง ไอ เซ็ด แอ็นด ดิด , วอสซึ้น จัซท ดิซีฟวิง)
And the tear in your eye, and your calm hard face
(แอ็นด เดอะ เทีย อิน ยุร ไอ , แอ็นด ยุร คาม ฮาด เฟซ)
Makes me wish that I was never brought into this place
(เมค มี วิฌ แดท ไอ วอส เนฝเวอะ บรอท อีนทุ ดีซ พเลซ)
[I want it all, Don’t leave right now]
([ ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ , ด้อนท์ ลีฝ ไรท เนา ])
[I’ll give you everything]
([ แอล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย Secondhand Serenade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น