เนื้อเพลง Wishing I Was There คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

Take Your Hand
( เทค ยุร แฮ็นด)
And Place It In My Pocket
(แอ็นด พเลซ อิท อิน มาย พอคเค็ท)
Flick Your Eyes Back In Their Sockets
(ฟลิค ยุร ไอ แบ็ค อิน แด ซอคเค็ท)
Put Those Thoughts Away
(พัท โฑส ธอท อะเว)
Sometimes They’re Much To Loud
(ซัมไทม์ เดรว มัช ทู เลาด)
I’ll Take A Breath
(แอล เทค เก บเร็ธ)
And Cradle Your Sweet Head
(แอ็นด เครเดิล ยุร สวี้ท เฮ็ด)
Should’ve Stayed At Home In Bed
(ชูดดิฝ ซเท แอ็ท โฮม อิน เบ็ด)
Put That Face Away
(พัท แดท เฟซ อะเว)
I’m Melting For You
(แอม เมลทิง ฟอ ยู)

I Know I Get Cold
(ไอ โน ไอ เก็ท โคลด)
Cos I Can’t Leave Things Well Alone
(คอซ ซาย แค็นท ลีฝ ธิง เว็ล อะโลน)
Understand I’m Accident Prone
(อันเดิซแทนด แอม แอคซิเด็นท พโรน)
Me I Get Free
(มี ไอ เก็ท ฟรี)
Every Night The Moon Is Mine
(เอฝริ ไนท เดอะ มูน อีส ไมน)
But When The Morning Comes
(บัท ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
Don’t Say You Love Me
(ด้อนท์ เซ ยู ลัฝ มี)
Don’t Say You Need Me
(ด้อนท์ เซ ยู นีด มี)
I Really Don’t Think That’s Fair
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ธิงค แด๊ท แฟ)
Boy I’m Not So Dumb
(บอย แอม น็อท โซ ดัม)
But When You Leave Me
(บัท ฮเว็น ยู ลีฝ มี)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์)

I Dreamt About Another Girl In Bed With You
(ไอ ดเร็มท อะเบาท แอะนัธเออะ เกิล อิน เบ็ด วิฑ ยู)
You Just Laughed And Smiled
(ยู จัซท ลาฟ แอ็นด ซไมล)
Denied The Proof
(ดิไน เดอะ พรูฟ)
We’re Fine Till I Think Of The Problem
(เวีย ไฟน ทิล ไอ ธิงค อ็อฝ เดอะ พรอบเล็ม)
I Wish It Made Sense
(ไอ วิฌ อิท เมด เซ็นซ)
Like A Joke That No One Gets
(ไลค เก โจค แดท โน วัน เก็ท)
It’s A Life Without Regret
(อิทซ ซา ไลฟ วิเฑาท ริกเรท)
I Want To Feel That Way Forever And Ever
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล แดท เว เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)

I Know I Get Cold
(ไอ โน ไอ เก็ท โคลด)
Cos I Can’t Leave Things Well Alone
(คอซ ซาย แค็นท ลีฝ ธิง เว็ล อะโลน)
Understand I’m Accident Prone
(อันเดิซแทนด แอม แอคซิเด็นท พโรน)
Me I Get Free
(มี ไอ เก็ท ฟรี)
Every Night The Moon Is Mine
(เอฝริ ไนท เดอะ มูน อีส ไมน)
But When The Morning Comes
(บัท ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
Don’t Say You Love Me
(ด้อนท์ เซ ยู ลัฝ มี)
Don’t Say You Need Me
(ด้อนท์ เซ ยู นีด มี)
I Really Don’t Think That’s Fair
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ธิงค แด๊ท แฟ)
Boy I’m Not So Dumb
(บอย แอม น็อท โซ ดัม)
But When You Leave Me
(บัท ฮเว็น ยู ลีฝ มี)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There With You
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There With You
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)

Don’t Say You Love Me
(ด้อนท์ เซ ยู ลัฝ มี)
Don’t Say You Need Me
(ด้อนท์ เซ ยู นีด มี)
I Really Don’t Think That’s Fair
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ธิงค แด๊ท แฟ)
Boy I’m Not So Dumb
(บอย แอม น็อท โซ ดัม)
But When You Leave Me
(บัท ฮเว็น ยู ลีฝ มี)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There With You
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There With You
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There With You
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์)
I’ll Be Wishing I Wishing I Wishing I Was There With You
(แอล บี วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วิชชิ้ง ไอ วอส แดร์ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wishing I Was There คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น