เนื้อเพลง From a Distance คำอ่านไทย Bette Midler

From a distance the world looks blue and green,
( ฟร็อม มา ดีซแท็นซ เดอะ เวิลด ลุค บลู แอ็นด กรีน ,)
and the snow-capped mountains white.
(แอ็นด เดอะ ซโน capped เมานทิน ฮไวท)
From a distance the ocean meets the stream,
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ ดิ โอแฌ็น มีท เดอะ ซทรีม ,)
and the eagle takes to flight.
(แอ็นด ดิ อี๊เกิ้ล เทค ทู ฟไลท)

From a distance, there is harmony,
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ , แดร์ อีส ฮาโมะนิ ,)
and it echoes through the land.
(แอ็นด ดิท แอคโค ธรู เดอะ แล็นด)
It’s the voice of hope, it’s the voice of peace,
(อิทซ เดอะ ฝอยซ อ็อฝ โฮพ , อิทซ เดอะ ฝอยซ อ็อฝ พีซ ,)
it’s the voice of every man.
(อิทซ เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เอฝริ แม็น)

From a distance we all have enough,
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ วี ออล แฮ็ฝ อินัฟ ,)
and no one is in need.
(แอ็นด โน วัน อีส ซิน นีด)
And there are no guns, no bombs, and no disease,
(แอ็นด แดร์ อาร์ โน กัน , โน บ็อม , แอ็นด โน ดิสีส ,)
no hungry mouths to feed.
(โน ฮังกริ เมาธ ทู ฟี)

From a distance we are instruments
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ วี อาร์ อีนสทรุเม็นท)
marching in a common band.
(มัสชิง อิน อะ คอมมัน แบ็นด)
Playing songs of hope, playing songs of peace.
(พเลนิ่ง ซ็อง อ็อฝ โฮพ , พเลนิ่ง ซ็อง อ็อฝ พีซ)
They’re the songs of every man.
(เดรว เดอะ ซ็อง อ็อฝ เอฝริ แม็น)
God is watching us. God is watching us.
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ก็อด อีส วัทชิง อัซ)
God is watching us from a distance.
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)

From a distance you look like my friend,
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ ยู ลุค ไลค มาย ฟเร็นด ,)
even though we are at war.
(อีเฝ็น โธ วี อาร์ แอ็ท วอ)
From a distance I just cannot comprehend
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ ไอ จัซท แคนน็อท คอมพริเฮนด)
what all this fighting is for.
(ว็อท ดอร์ ดีซ ไฟท์ดิง อีส ฟอ)

From a distance there is harmony,
(ฟร็อม มา ดีซแท็นซ แดร์ อีส ฮาโมะนิ ,)
and it echoes through the land.
(แอ็นด ดิท แอคโค ธรู เดอะ แล็นด)
And it’s the hope of hopes, it’s the love of loves,
(แอ็นด อิทซ เดอะ โฮพ อ็อฝ โฮพ , อิทซ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ลัฝ ,)
it’s the heart of every man.
(อิทซ เดอะ ฮาท อ็อฝ เอฝริ แม็น)

It’s the hope of hopes, it’s the love of loves.
(อิทซ เดอะ โฮพ อ็อฝ โฮพ , อิทซ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ลัฝ)
This is the song of every man.
(ดีซ ซิส เดอะ ซ็อง อ็อฝ เอฝริ แม็น)
And God is watching us, God is watching us,
(แอ็นด ก็อด อีส วัทชิง อัซ , ก็อด อีส วัทชิง อัซ ,)
God is watching us from a distance.
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)
Oh, God is watching us, God is watching.
(โอ , ก็อด อีส วัทชิง อัซ , ก็อด อีส วัทชิง)
God is watching us from a distance.
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง From a Distance คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น