เนื้อเพลง Telephone คำอ่านไทย Lady Gaga ft. Beyonce

[Lady Gaga]
Hello, hello, baby, you called?
(เฮโลว เฮโลว เบ๊บี้ ยู คอลลํ)
I can’t hear a thing
(ได แค้น เฮียร ระ ติง)
I have got no service
(ไอ แฮวฟกอด โน เซ๊อร์ฝิซ)
In the club, you say? say?
(ซิน เดอะคลับ ยู เซย์ เซย์)
Wha-wha-what did you say, huh?
(วา วา วอท ดีด ยู เซย์ ฮัช)
You’re breakin’ up on me
(ยัวร์ เบรกกิ้น นั๊พ พอน มี)
Sorry I cannot hear you
(ซ๊อรี่ ไอ แคนนอท เฮียร ยู)
I’m kinda busy
(แอม คาเด บี๊ซี่)
Kinda busy
(คาเด บี๊ซี่)
Kinda busy
(คาเด บี๊ซี่)
Sorry I cannot hear you I’m kinda busy
(ซ๊อรี่ ไอ แคนนอท เฮียร ยู แอม คาเด บี๊ซี่)

Just a second
(จั๊สท อะเซ๊คคั่น)
It’s my favorite song they’re gonna play
(อิท มาย เฟวริดซอง เดรว กอนนา เพลย์)
And I cannot text you with a drink in my hand, eh?
(แอนได แคนนอท เท๊กซท์ ยู วิธ อะ ดริ๊งค อิน มาย แฮนด์ เอ)
You should’ve made some plans with me
(ยู ชูดดิบ เมด ซัม แพลน วิธ มี)
You knew that I was free
(ยู นิว แด้ท ไอ วอส ฟรี)
And now you won’t stop calling me
(แอนด์ นาว ยู โวน สท๊อพ คอลลิ่งมี)
I’m kinda busy
(แอม คาเด บี๊ซี่)

[Pre-Chorus:]
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
I don’t wanna think anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค แอนนี่มอ)
I left my head and my heart on the dancefloor
(ไอ เล๊ฟท มาย เฮด แอนด์ มาย ฮาร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
I don’t wanna talk anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค แอนนี่มอ)
I left my head and my heart on the dancefloor
(ไอ เล๊ฟท มาย เฮด แอนด์ มาย ฮาร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์)

E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e

[Chorus:]
Stop telephonin’ me Me-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
(สท๊อพ เท๊ลเลโฟนนิน มี)
I’m busy e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
(แอม บี๊ซี่)
Stop telephonin’ me-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
(สท๊อพ เท๊ลเลโฟนนิน มี)
Can call all you want but there’s no one home
(แคน คอลลํ ออล ยู ว้อนท บั๊ท แดร์ โน วัน โฮม)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)
Out in the club
(เอ๊าท อิน เดอะคลับ)
And I’m sipping that bubb
(แอนด์ แอม ชิบปิ้ง แดท บับบ )
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)
Call all you want, but there’s no one home
(คอลลํ ออล ยู ว้อนท บั๊ท แดร์ โน วัน โฮม)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)
Out in the club
(เอ๊าท อิน เดอะคลับ)
And I’m sipping that bubb
(แอนด์ แอม ชิบปิ้ง แดท บับบ )
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)

[Beyonce]
Boy, the way you blowing up my phone
(บอย เดอะ เวย์ ยู โบว์ลิ่ว อั๊พ มาย โฟน)
Won’t make me leave no faster
(โวน เม้ค มี ลี๊ฝ โน ฟาสเทอ)
Put my coat on faster
(พุท มาย โค๊ท ออน ฟาสเทอ)
Leave my girls no faster
(ลี๊ฝ มาย เกิร์ล โน ฟาสเทอ)
I should’ve left my phone at home
(ไอ ชูดเดบ เล๊ฟท มาย โฟน แอ็ท โฮม)
‘Cause this is a disaster
(ค๊อส ดิส ซีส ซะ ดิสแอ๊สเท่อร์)
Calling like a collector
(คอลลิ่ง ไล๊ค อะ คอลเล๊คเตอ)
Sorry, I cannot answer
(ซ๊อรี่ ไอ แคนนอท แอ๊นเซ่อร)

[Lady Gaga]
Not that I don’t like you
(นอท แด้ท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยู)
I’m just at a party
(แอม จั๊สท แซ๊ท อะ พ๊าร์ที่)
And I am sick and tired of my phone r-ringing
(แอนได แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ออฟ มาย โฟน ร-ริงกิ้ง

[Beyonce]
Sometimes I feel like I live in grand central station
(ซัมไทม์ ไซ ฟีล ไล๊ค ไก ลีฟ อิน แกรนด์ เซ๊นเท่อร์ สเทชั่น)
Tonight I’m not takin’ no calls
(ทูไน๊ท แอม นอท ทอคกิ่น โน คอลลํ)
‘Cause I’ll be dancin’
(ค๊อส แอล บี แดนซิน)
I’ll be dancin’
(แอล บี แดนซิน)
I’ll be dancin’
(แอล บี แดนซิน)
Tonight I’m not takin’ no calls
(ทูไน๊ท แอม นอท ทอคกิ่น โน คอลลํ)
‘Cause I’ll be dancin’
(ค๊อส แอล บี แดนซิน)
[adsense]
[Pre-Chorus:]
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
I don’t wanna think anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค แอนนี่มอ)
I left my head and my heart on the dancefloor
(ไอ เล๊ฟท มาย เฮด แอนด์ มาย ฮาร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
I don’t wanna talk anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค แอนนี่มอ)
I left my head and my heart on the dancefloor
(ไอ เล๊ฟท มาย เฮด แอนด์ มาย ฮาร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์)

[Pre-Chorus:]
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
I don’t wanna think anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค แอนนี่มอ)
I left my head and my heart on the dancefloor
(ไอ เล๊ฟท มาย เฮด แอนด์ มาย ฮาร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
Stop callin’
(สท๊อพ คอลอิน)
I don’t wanna talk anymore
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทอค แคนนี่มอ)
I left my head and my heart on the dancefloor
(ไอ เล๊ฟท มาย เฮด แอนด์ มาย ฮาร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์)

E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e

[Chorus:]
Stop telephonin’ me Me-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
(สท๊อพ เท๊ลเลโฟนนิน มี)
I’m busy e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
(แอม บี๊ซี่)
Stop telephonin’ me-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
(สท๊อพ เท๊ลเลโฟนนิน มี)
Can call all you want but there’s no one home
(แคน คอลลํ ออล ยู ว้อนท บั๊ท แดร์ โน วัน โฮม)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)

‘Cuz I’m out in the club
(คัส แอม เอ๊าท อิน เดอะคลับ)
And I’m sippin that bubb
(แอนด์ แอม ซิบปิ่น แด้ท บับบ)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)
My telephone
(มาย เท๊ลเลโฟน)
Ma ma ma telephone
(มา มา มา เท๊ลเลโฟน)
‘Cuz I’m out in the club
(คัส แอม เอ๊าท อิน เดอะคลับ)
And I’m sippin that bubb
(แอนด์ แอม ซิบปิ่น แด้ท บับบ)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)

My telephone
(มาย เท๊ลเลโฟน)
Ma ma ma telephone
(มา มา มา เท๊ลเลโฟน)
‘Cause I’m out in the club
(ค๊อส แอม เอ๊าท อิน เดอะคลับ)
And I’m sippin that bubb
(แอนด์ แอม ซิบปิ่น แด้ท บับบ)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)

My telephone
(มาย เท๊ลเลโฟน)
Ma ma ma telephone
(มา มา มา เท๊ลเลโฟน)
‘Cause I’m out in the club
(ค๊อส แอม เอ๊าท อิน เดอะคลับ)
And I’m sippin that bubb
(แอนด์ แอม ซิบปิ่น แด้ท บับบ)
And you’re not gonna reach my telephone
(แอนด์ ยัวร์ นอท กอนนา รี๊ช มาย เท๊ลเลโฟน)

[We’re sorry, we’re sorry
(เวีย ซ๊อรี่ เวีย ซ๊อรี่)
The number you have reached
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ ยู แฮวฟ รี๊ชเชช)
Is not in service at this time
(อีส นอท อิน เซ๊อร์ฝิซ แอ็ท ดิส ไทม์)
Please check the number, or try your call again]
(พลีซ เช็ค เดอะนั๊มเบ้อร์ ออ ธราย ยัวร์ คอลลํ อะเกน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Telephone คำอ่านไทย Lady Gaga ft. Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น