เนื้อเพลง Mama Said Knock You Out คำอ่านไทย LL Cool J

[LL]
( [ LL ])

C’mon man
(ซีมอน แม็น)

[News Report]
([ นยู ริโพท ])

And with the local DBT news, LL Cool J with a triumphant comeback
(แอ็นด วิฑ เดอะ โลแค็ล DBT นยู , LL คูล เจ วิฑ อะ ทไรอัมแฟ็นท คัมแบ็ค)
[mumbling]
([ mumblings ])
but tonite…
(บัท ทูไนท์)

[LL]
([ LL ])

Don’t call it a comeback
(ด้อนท์ คอล อิท ดา คัมแบ็ค)
I been here for years
(ไอ บีน เฮียร ฟอ เยีย)
Rockin my peers and puttin s*ckas in fear
(รอคกิน มาย เพีย แซน พันดิน เอส *ckas ซิน เฟีย)
Makin the tears rain down like a MON-soon
(เมกิน เดอะ เทีย เรน เดาน ไลค เก มอง ซูน)
Listen to the bass go BOOM
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แบ็ซ โก บูม)
Explosion, overpowerin
(เอ็คซพโลฉัน , overpowerin)
Over the competition, I’m towerin
(โอเฝอะ เดอะ ค็อมพิทีฌอัน , แอม towerin)
Wreckin shop, when I drop these lyrics that’ll make you call the cops
(วิกคิน ฌ็อพ , ฮเว็น นาย ดร็อพ ฑิส ลีริค แธดิลเมค ยู คอล เดอะ ค็อพ)
Don’t you dare stare, you betta move
(ด้อนท์ ยู แด ซแท , ยู แบทดา มูฝ)
Don’t ever compare
(ด้อนท์ เอฝเออะ ค็อมแพ)
Me to the rest that’ll all get sliced and diced
(มี ทู เดอะ เร็ซท แธดิลออล เก็ท ซไลซ แอ็นด ไดซ)
Competition’s payin the price
(ค็อมพิทีฌอัน เพย์อิน เดอะ พไรซ)

Chorus:
(โครัซ :)

I’m gonna knock you out [HUUUH!!!]
(แอม กอนนะ น็อค ยู เอ้า [ HUUUH ! ! ! ])
Mama said knock you out [HUUUH!!!]
(มามะ เซ็ด น็อค ยู เอ้า [ HUUUH ! ! ! ])
[REPEAT 4X]
([ ริพีท 4X ])

Don’t u call this a regular jam
(ด้อนท์ ยู คอล ดีซ ซา เรกอิวเลอะ แจ็ม)
I’m gonna rock this land
(แอม กอนนะ ร็อค ดีซ แล็นด)
I’m gonna take this itty bitty world by storm
(แอม กอนนะ เทค ดีซ อิทดีบิดดีเวิลด ไบ ซทอม)
And I’m just gettin warm
(แอ็นด แอม จัซท เกดดิน วอม)
Just like Muhummad Ali they called him Cassius
(จัซท ไลค Muhummad เอลลี เด คอล ฮิม Cassius)
Watch me bash this beat like a skull
(ว็อช มี แบ็ฌ ดีซ บีท ไลค เก ซคัล)
Cuz u know I had beef wit
(คัซ ยู โน ไอ แฮ็ด บีฟ วิท)
Why do u riff with me, the maniac psycho
(ฮไว ดู ยู riff วิฑ มี , เดอะ เมเนียค ไซโคะ)
And when I pull out my jammy get ready cuz it might go
(แอ็นด ฮเว็น นาย พุล เอ้า มาย jammy เก็ท เรดอิ คัซ อิท ไมท โก)
BLAAAAW, how ya like me now?
(BLAAAAW , เฮา ยา ไลค มี เนา)
The river will not allow
(เดอะ รีฝเออะ วิล น็อท แอ็ลเลา)
U to get with, Mr. Smith, dont riff
(ยู ทู เก็ท วิฑ , มีซเทอะ ซมิธ , ด้อนท์ riff)
Listen to my gear shift
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย เกีย ฌิฟท)
I’m blastin, outlastin
(แอม แบลซจิน , outlastin)
Kinda like Shaft, so u could say I’m shaftin
(กินดา ไลค ฌัฟท , โซ ยู เคิด เซ แอม shaftin)
Old English filled my mind
(โอลด อีงกลิฌ ฟิล มาย ไมนด)
And I came up with a funky rhyme
(แอ็นด ดาย เคม อัพ วิฑ อะ ฟังคิ ไรม)

Chorus
(โครัซ)
[LL]
([ LL ])

Breakdown!!!
(เบรคดาว ! ! !)

Shadow boxin when I heard you on the radio [HUUUH!!!]
(แฌดโอ boxin ฮเว็น นาย เฮิด ยู ออน เดอะ เรดิโอ [ HUUUH ! ! ! ])
I just don’t know
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
What made you forget that I was raw?
(ว็อท เมด ยู เฟาะเกท แดท ไอ วอส รอ)
But now I got a new tour
(บัท เนา ไอ ก็อท ดา นยู ทัวร์)
I’m goin insane, startin the hurricane, releasin pain
(แอม โกอิน อินเซน , สตาร์ดิน เดอะ เฮอริเคน , releasin เพน)
Lettin you know that you can’t gain, I maintain
(เลทดิน ยู โน แดท ยู แค็นท เกน , ไอ เมนเทน)
Unless ya say my name
(อันเลซ ยา เซ มาย เนม)
Rippin, killin
(ริพปิน , คิลลิน)
Diggin and drillin a hole
(ดิคกิน แอ็นด drillin อะ โฮล)
Pass the Ol’ Gold
(เพซ ดิ ol โกลด)

Chorus
(โครัซ)

Shotgun blasts are heard
(ชอทกัน บลาซท แซร์ เฮิด)
When I rip and kill, at WILL
(ฮเว็น นาย ริพ แอ็นด คิล , แอ็ท วิล)
The man of the hour, tower of power, I’ll devour
(เดอะ แม็น อ็อฝ เดอะ เอาร , เท๊าเว่อร์ อ็อฝ เพาเออะ , แอล ดิเฝาร)
I’m gonna tie you up and let you understand
(แอม กอนนะ ไท ยู อัพ แอ็นด เล็ท ยู อันเดิซแทนด)
that I’m not your average man
(แดท แอม น็อท ยุร แอฝเออะริจ แม็น)
when I got a jammy in my hand
(ฮเว็น นาย ก็อท ดา jammy อิน มาย แฮ็นด)
DAAAAAM!!!!! Oooooohh!!
(DAAAAAM ! ! ! ! ! Oooooohh ! !)
Listen to the way I slaaaaay, your crew
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เว ไอ slaaaaay , ยุร ครู)
Damage [UHH] damage[UHH] damage [UHH] damage
(แดมอิจ [ อา ] แดมอิจ [ อา ] แดมอิจ [ อา ] แดมอิจ)
Destruction, terror, and mayhem
(ดิซทรัคฌัน , เทเรอะ , แอ็นด เมเฮ็ม)
Pass me a sissy so s*ckas I’ll slay him
(เพซ มี อะ ซีซซิ โซ เอส *ckas แอล ซเล ฮิม)
Farmers [What!!!] Farmers [What!!!]
(ฟาเมอะ [ ว็อท ! ! ! ] ฟาเมอะ [ ว็อท ! ! ! ])
I’m ready [we’re ready!!!]
(แอม เรดอิ [ เวอ เรดอิ ! ! ! ])
I think I’m gonna bomb a town [get down!!]
(ไอ ธิงค แอม กอนนะ บ็อม อะ ทาวน์ [ เก็ท เดาน ! ! ])
Don’t u neva, eva, pull my lever
(ด้อนท์ ยู นีฝวา , อีว่า , พุล มาย ลีเฝอะ)
Cuz I explode
(คัซ ไอ เอ็คซพโลด)
And my nine is easy to load
(แอ็นด มาย ไนน อีส อีสอิ ทู โลด)
I gotta thank God
(ไอ กอททะ แธ็งค ก็อด)
Cuz he gave me the strength to rock
(คัซ ฮี เกฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ทู ร็อค)
HARD!! knock you out, mama said knock you out
(ฮาด ! ! น็อค ยู เอ้า , มามะ เซ็ด น็อค ยู เอ้า)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mama Said Knock You Out คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น