เนื้อเพลง One For My Baby คำอ่านไทย Robbie Williams

It’s quarter to three, there’s no one in the place
( อิทซ ควอเทอะ ทู ธรี , แดร์ โน วัน อิน เดอะ พเลซ)
Except you and me
(เอ็กเซพท ยู แอ็นด มี)
So set ’em’ up Joe, I got a little story
(โซ เซ็ท เอ็ม อัพ โจ , ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ)
I think you should know
(ไอ ธิงค ยู เชิด โน)
We’re drinking my friend, to the end
(เวีย ดริงคิง มาย ฟเร็นด , ทู ดิ เอ็นด)
Of a brief episode
(อ็อฝ อะ บรีฟ เอพอิดซด)
Make it one for my baby
(เมค อิท วัน ฟอ มาย เบบิ)
And one more for the road
(แอ็นด วัน โม ฟอ เดอะ โรด)
I know the routine, put another nickel
(ไอ โน เดอะ รูทีน , พัท แอะนัธเออะ นีคเค็ล)
In the machine
(อิน เดอะ มะฌีน)
I feel kind of bad, can’t you make the music
(ไอ ฟีล ไคนด อ็อฝ แบ็ด , แค็นท ยู เมค เดอะ มยูสิค)
Easy and sad
(อีสอิ แอ็นด แซ็ด)
I could tell you a lot, but it’s not
(ไอ เคิด เท็ล ยู อะ ล็อท , บัท อิทซ น็อท)
In a gentleman’s code
(อิน อะ เจนเทิลแมนโคด)
Make it one for my baby
(เมค อิท วัน ฟอ มาย เบบิ)
And one more for the road
(แอ็นด วัน โม ฟอ เดอะ โรด)
You’d never know it, but buddy I’m a kind of poet
(ยูต เนฝเวอะ โน อิท , บัท บัดดิ แอม มา ไคนด อ็อฝ โพเอ็ท)
And I’ve got a lot of things I’d like to say
(แอ็นด แอฝ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ธิง อาย ไลค ทู เซ)
And if I’m gloomy, please listen to me
(แอ็นด อิฟ แอม กลูมอิ , พลีส ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Till it’s talked away
(ทิล อิทซ ทอค อะเว)
Well that’s how it goes, and Joe I know your gettin’
(เว็ล แด๊ท เฮา อิท โกซ , แอ็นด โจ ไอ โน ยุร เกดดิน)
Anxious to close
(แองฌัซ ทู คโลส)
Thanks for the cheer
(แธ็งค ฟอ เดอะ เชีย)
I hope you didn’t mind
(ไอ โฮพ ยู ดิ๊นอิน ไมนด)
My bending your ear
(มาย แบนดิง ยุร เอีย)
But this torch that I found, It’s gotta be drowned
(บัท ดีซ ทอช แดท ไอ เฟานด , อิทซ กอททะ บี ดเราน)
Or it’s gonna explode
(ออ อิทซ กอนนะ เอ็คซพโลด)
Make it one for my baby
(เมค อิท วัน ฟอ มาย เบบิ)
And one more for the road
(แอ็นด วัน โม ฟอ เดอะ โรด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One For My Baby คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น