เนื้อเพลง Heavy on My Heart คำอ่านไทย Anastacia

I try to fly away but it’s impossible
( ไอ ทไร ทู ฟไล อะเว บัท อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
And every breath I take gives birth to deeper sighs
(แอ็นด เอฝริ บเร็ธ ไอ เทค กิฝ เบิธ ทู ดิพเพอไซ)
And for a moment I am weak
(แอ็นด ฟอ รา โมเม็นท ไอ แอ็ม วีค)
So it’s hard for me to speak
(โซ อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู ซพีค)
Even though we’re underneath the same blue sky
(อีเฝ็น โธ เวีย อันเดอะนีธ เดอะ เซม บลู ซไค)

If I could paint a picture of this melody
(อิฟ ฟาย เคิด เพนท ดา พีคเชอะ อ็อฝ ดีซ เมลโอะดิ)
It would be a violin without its strings
(อิท เวิด บี อะ ไฝโอะลีน วิเฑาท อิทซ ซทริง)
And the canvas in my mind
(แอ็นด เดอะ แคนฝัซ ซิน มาย ไมนด)
Sings the songs I left behind
(ซิง เดอะ ซ็อง ซาย เล็ฟท บิไฮนด)
Like pretty flowers and a sunset
(ไลค พรีททิ ฟเลาเออะ แซน อะ ซันเซส)

CHORUS:
(โครัซ :)
It’s heavy on my heart
(อิทซ เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เมค อิท อะโลน)
Heavy on my heart
(เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
I can’t find my way home
(ไอ แค็นท ไฟนด มาย เว โฮม)
Heavy on my heart
(เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
So come and free me
(โซ คัม แอ็นด ฟรี มี)
It’s so heavy on my heart
(อิทซ โซ เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)

I’ve had my share of pleasure
(แอฝ แฮ็ด มาย แฌ อ็อฝ พเลฉเออะ)
And I’ve tasted pain
(แอ็นด แอฝ เทซท เพน)
I never thought that I would touch an angel’s wings
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เวิด ทั๊ช แอน เอนเจล วิง)
There’s a journey in my eyes
(แดร์ ซา เจอนิ อิน มาย ไอ)
It’s getting hard for me to hide
(อิทซ เกดดดิ้ง ฮาด ฟอ มี ทู ไฮด)
Like the ocean at the sunrise
(ไลค ดิ โอแฌ็น แอ็ท เดอะ ซีนไลท์)

CHORUS:
(โครัซ :)
It’s heavy on my heart
(อิทซ เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
I can’t make it alone
(ไอ แค็นท เมค อิท อะโลน)
Heavy on my heart
(เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
I can’t find my way home
(ไอ แค็นท ไฟนด มาย เว โฮม)
Heavy on my heart
(เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)
So come and free me
(โซ คัม แอ็นด ฟรี มี)
It’s so heavy on my heart
(อิทซ โซ เฮฝอิ ออน มาย ฮาท)

Love, can you find me in the darkness, and love,
(ลัฝ , แค็น ยู ไฟนด มี อิน เดอะ ดาคเน็ซ , แอ็นด ลัฝ ,)
Don’t let me down
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
There’s a journey in my eyes
(แดร์ ซา เจอนิ อิน มาย ไอ)
It’s getting hard for my to hide
(อิทซ เกดดดิ้ง ฮาด ฟอ มาย ทู ไฮด)
And I never thought I’d touch an angel’s wings
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ ธอท อาย ทั๊ช แอน เอนเจล วิง)

Whooo…
(ฮู)
[Repeat chorus til end]
([ ริพีท โครัซ ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heavy on My Heart คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น