เนื้อเพลง The Celluloid Dream คำอ่านไทย AFI

Calling tears from deep inside, oh, you’re so exquisite
( คอลลิง เทีย ฟร็อม ดีพ อีนไซด , โอ , ยัวร์ โซ เอคซควิสิท)
And in the mirror, all midnight eyes
(แอ็นด อิน เดอะ มีเรอะ , ออล มิดไนท์ ไอ)
Oh, if I could remain, but it’s just a visit
(โอ , อิฟ ฟาย เคิด ริเมน , บัท อิทซ จัซท ดา ฝีสอิท)
All midnight eyes read ” vacancy ”
(ออล มิดไนท์ ไอ เร็ด ” เฝแค็นซิ “)
Twisted, twisting
(ทวิซท , ทวิซทิง)

To the lovely dancing lights, I begged, ” May I cut in? ”
(ทู เดอะ ลัฝลิ แด็นซิง ไลท , ไอ เบก , ” เม ไอ คัท อิน “)
But they never stopped playing ” their song ”
(บัท เด เนฝเวอะ สต๊อปพฺ พเลนิ่ง ” แด ซ็อง “)
Of a joyous song the sing, I’ve heard whispers
(อ็อฝ อะ จอยอัซ ซ็อง เดอะ ซิง , แอฝ เฮิด ฮวีซเพอะ)
On a freezing note, I resonate
(ออน อะ ฟรีสอิง โนท , ไอ โรสโอะเนท)

Just like romantic verses, just like a joyous end
(จัซท ไลค โระแมนทิค เฝิซ , จัซท ไลค เก จอยอัซ เอ็นด)
Just like a memory, it twists me
(จัซท ไลค เก เมมโอะริ , อิท ทวิซท มี)
Just like romantic verses, just like a joyous end
(จัซท ไลค โระแมนทิค เฝิซ , จัซท ไลค เก จอยอัซ เอ็นด)
Twist… twisting me
(ทวิซท ทวิซทิง มี)

You land as lightly as the new snow, cinematic
(ยู แล็นด แอ็ส ไลทลิ แอ็ส เดอะ นยู ซโน , cinematic)
Onto the melting boy, and melt away
(ออนทู เดอะ เมลทิง บอย , แอ็นด เม็ลท อะเว)
You light as gently, you’re so cinematic
(ยู ไลท แอ็ส เจนทลิ , ยัวร์ โซ cinematic)
Bathed in your radiance, I melt
(บัธ อิน ยุร เรเดียนซ , ไอ เม็ลท)

In the glitter, in the dark, sunk into velvet
(อิน เดอะ กลีทเทอะ , อิน เดอะ ดาค , ซังค อีนทุ เฝลเฝ็ท)
Praying this will never end
(เพลยอิง ดีซ วิล เนฝเวอะ เอ็นด)
In the shadow of a star, in static pallor
(อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ อะ ซทา , อิน ซแททอิค แพลเลอะ)
I realized I never began
(ไอ รีแอะไลส ดาย เนฝเวอะ บิแกน)

Just like romantic verses, just like a joyous end
(จัซท ไลค โระแมนทิค เฝิซ , จัซท ไลค เก จอยอัซ เอ็นด)
Just like a memory, it twists me
(จัซท ไลค เก เมมโอะริ , อิท ทวิซท มี)
Just like romantic verses, just like a joyous end
(จัซท ไลค โระแมนทิค เฝิซ , จัซท ไลค เก จอยอัซ เอ็นด)
Twist… twisting me
(ทวิซท ทวิซทิง มี)

You land as lightly as the new snow, cinematic
(ยู แล็นด แอ็ส ไลทลิ แอ็ส เดอะ นยู ซโน , cinematic)
Onto the melting boy, and melt away
(ออนทู เดอะ เมลทิง บอย , แอ็นด เม็ลท อะเว)
You light as gently, you’re so cinematic
(ยู ไลท แอ็ส เจนทลิ , ยัวร์ โซ cinematic)
Bathed in your radiance, I melt
(บัธ อิน ยุร เรเดียนซ , ไอ เม็ลท)

All the colours upon leaving, all will turn to grey
(ออล เดอะ คัลเออะ อุพอน ลีฝอิงส , ออล วิล เทิน ทู กเร)
All the colours upon leaving, all will turn to grey
(ออล เดอะ คัลเออะ อุพอน ลีฝอิงส , ออล วิล เทิน ทู กเร)
[All grey] All the colours [All grey] upon leaving
([ ออล กเร ] ออล เดอะ คัลเออะ [ ออล กเร ] อุพอน ลีฝอิงส)
[All grey] all will turn to grey
([ ออล กเร ] ออล วิล เทิน ทู กเร)
[All grey] All the colours [All grey] upon leaving
([ ออล กเร ] ออล เดอะ คัลเออะ [ ออล กเร ] อุพอน ลีฝอิงส)
[All grey] all will turn to grey… grey…
([ ออล กเร ] ออล วิล เทิน ทู กเร กเร)

You land as lightly as the new snow, cinematic
(ยู แล็นด แอ็ส ไลทลิ แอ็ส เดอะ นยู ซโน , cinematic)
Onto the melting boy, and melt away
(ออนทู เดอะ เมลทิง บอย , แอ็นด เม็ลท อะเว)
You light as gently, you’re so cinematic
(ยู ไลท แอ็ส เจนทลิ , ยัวร์ โซ cinematic)
Bathed in your radiance
(บัธ อิน ยุร เรเดียนซ)

You land as lightly as the new snow, cinematic
(ยู แล็นด แอ็ส ไลทลิ แอ็ส เดอะ นยู ซโน , cinematic)
You land as lightly as the new snow, and melt away
(ยู แล็นด แอ็ส ไลทลิ แอ็ส เดอะ นยู ซโน , แอ็นด เม็ลท อะเว)
You land as lightly as the new snow, cinematic
(ยู แล็นด แอ็ส ไลทลิ แอ็ส เดอะ นยู ซโน , cinematic)
Bathed in your radiance, I melt
(บัธ อิน ยุร เรเดียนซ , ไอ เม็ลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Celluloid Dream คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น