เนื้อเพลง Jackie คำอ่านไทย Sinead O’Connor

Jackie left on a cold, dark night
( แจ็กกี้ เล็ฟท ออน อะ โคลด , ดาค ไนท)
Telling me he’d be home
(เทลลิง มี ฮีด บี โฮม)
Sailed the seas for a hundred years
(เซล เดอะ ซี ฟอ รา ฮันดเร็ด เยีย)
Leaving me all alone
(ลีฝอิงส มี ออล อะโลน)
And I’ve been dead for twenty years
(แอ็นด แอฝ บีน เด็ด ฟอ ทเวนทิ เยีย)
I’ve been washing the sand
(แอฝ บีน ว็อฌนิ่ง เดอะ แซ็นด)
With my ghostly tears
(วิฑ มาย โกซทลิ เทีย)
Searching the shores for my Jackie-oh
(เซิชอิง เดอะ โฌ ฟอ มาย แจ็กกี้ โอ)
I remember the day the young man came
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เด เดอะ ยัง แม็น เคม)
He said, ” your Jackie’s gone
(ฮี เซ็ด , ” ยุร แจ็กกี้ กอน)
We got lost in the rain ”
(วี ก็อท ล็อซท อิน เดอะ เรน “)
And I ran to the beach
(แอ็นด ดาย แร็น ทู เดอะ บีช)
And laid me down ” You’re all wrong ” , I said
(แอ็นด เลด มี เดาน ” ยัวร์ ออล ร็อง ” , ไอ เซ็ด)
And they stared at the sand
(แอ็นด เด ซทา แอ็ท เดอะ แซ็นด)
” That man knows that sea
(” แดท แม็น โน แดท ซี)
Like the back of his hand
(ไลค เดอะ แบ็ค อ็อฝ ฮิส แฮ็นด)
He’ll be back some time
(เฮ็ล บี แบ็ค ซัม ไทม)
laughing at you ”
(ลาฟอิง แอ็ท ยู “)
And I’ve been waiting all this time
(แอ็นด แอฝ บีน เวททิง ออล ดีซ ไทม)
For my man to come
(ฟอ มาย แม็น ทู คัม)
Take his hand in mine
(เทค ฮิส แฮ็นด อิน ไมน)
And lead me away
(แอ็นด เล็ด มี อะเว)
To unseen shores
(ทู อันซีน โฌ)
I’ve been washing the sand
(แอฝ บีน ว็อฌนิ่ง เดอะ แซ็นด)
With my salty tears
(วิฑ มาย ซอลทิ เทีย)
Searching the shore
(เซิชอิง เดอะ โฌ)
For these long years
(ฟอ ฑิส ล็อง เยีย)
And I’ll walk the seas forever more
(แอ็นด แอล วอค เดอะ ซี เฟาะเรฝเออะ โม)
Till I find my Jackie oh
(ทิล ไอ ไฟนด มาย แจ็กกี้ โอ)
Till I find my Jackie oh
(ทิล ไอ ไฟนด มาย แจ็กกี้ โอ)
Till I find my Jackie oh Jackie oh
(ทิล ไอ ไฟนด มาย แจ็กกี้ โอ แจ็กกี้ โอ)
Jackie oh
(แจ็กกี้ โอ)
Jackie oh
(แจ็กกี้ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jackie คำอ่านไทย Sinead O’Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น