เนื้อเพลง Beautiful Night คำอ่านไทย Lighthouse Family

There’s A Breeze In The Air
( แดร์ ซา บรีส อิน ดิ แอ)
There Are Stars In The Sky
(แดร์ อาร์ ซทา ซิน เดอะ ซไค)
And I’m Sure That There’s Bound To Be A Reason
(แอ็นด แอม ฌุร แดท แดร์ เบานด ทู บี อะ รี๊ซั่น)
Why We Are Here
(ฮไว วี อาร์ เฮียร)
But For Now We Will Wonder At The Evening Sky So Come On Baby
(บัท ฟอ เนา วี วิล วันเดอะ แรท ดิ อีฝนิง ซไค โซ คัมมอน เบบิ)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Give In To Your Heart’s Desire
(กิฝ อิน ทู ยุร ฮาท ดิไสร)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Dig A Little Deeper Now Now It’s A Beautiful Night Yeah
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอเนา เนา อิทซ ซา บยูทิฟุล ไนท เย่)
Way Up Beyond The Stars We Are
(เว อัพ บิยอนด เดอะ ซทา วี อาร์)
You Can Stay All Night Yeah
(ยู แค็น ซเท ออล ไนท เย่)
It’s A Beautiful Night There’s A Song That I’m Sure I’ve Heard You Singing
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไนท แดร์ ซา ซ็อง แดท แอม ฌุร แอฝ เฮิด ยู ซิงกิง)
That I Try Hard To Hear
(แดท ไอ ทไร ฮาด ทู เฮีย)
It’s A Language Of Love I Hardly Know It
(อิทซ ซา แลงกวิจ อ็อฝ ลัฝ ไอ ฮาดลิ โน อิท)
That I Don’t Know
(แดท ไอ ด้อนท์ โน)
It Ain’t Loud But It’s Coming Over Crystal Clear
(อิท เอน เลาด บัท อิทซ คัมอิง โอเฝอะ ครีซแท็ล คเลีย)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Give Into Your Heart’s Desire
(กิฝ อีนทุ ยุร ฮาท ดิไสร)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Dig A Little Deeper Now Now
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอเนา เนา)
It’s A Beautiful Night Yeah
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไนท เย่)
Way Up Beyond The Stars We Are
(เว อัพ บิยอนด เดอะ ซทา วี อาร์)
You Can Stay All Night Yeah
(ยู แค็น ซเท ออล ไนท เย่)
It’s A Beautiful Night So Come On Baby
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไนท โซ คัมมอน เบบิ)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Give Into Your Heart’s Desire
(กิฝ อีนทุ ยุร ฮาท ดิไสร)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
So Come On Baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Dig A Little Deeper Now Now It’s A Beautiful Night Yeah
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอเนา เนา อิทซ ซา บยูทิฟุล ไนท เย่)
Dig A Little Deeper
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอ)
Way Up Beyond The Stars We Are
(เว อัพ บิยอนด เดอะ ซทา วี อาร์)
Dig A Little Deeper Baby
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอเบบิ)
You Can Stay All Night Yeah
(ยู แค็น ซเท ออล ไนท เย่)
Dig A Little Deeper
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอ)
It’s A Beautiful Night
(อิทซ ซา บยูทิฟุล ไนท)
Dig A Little Deeper Baby Beautiful Night Yeah
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอเบบิ บยูทิฟุล ไนท เย่)
Dig A Little Deeper
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอ)
Way Up Beyond The Stars We Are
(เว อัพ บิยอนด เดอะ ซทา วี อาร์)
Dig A Little Deeper Baby
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอเบบิ)
You Can Stay All Night Yeah
(ยู แค็น ซเท ออล ไนท เย่)
Dig A Little Deeper
(ดิก อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอ)
It’s A Beautiful Fade
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful Night คำอ่านไทย Lighthouse Family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น