เนื้อเพลง All That I Got (The Make up Song) คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie) feat Will.I.Am

Baby, baby when you’re looking deep in my eyes
( เบบิ , เบบิ ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง ดีพ อิน มาย ไอ)
I know you’re seeing past my make-up
(ไอ โน ยัวร์ ซีอิง พาซท มาย เมค อัพ)
Into the little girl that used to hide out and cry
(อีนทุ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล แดท ยูซ ทู ไฮด เอ้า แอ็นด คไร)
When her parents fought
(ฮเว็น เฮอ แพเร็นท ฟอท)
Tryin’ to be strong
(ทายอิน ทู บี ซทร็อง)

You can see the hurt in me
(ยู แค็น ซี เดอะ เฮิท อิน มี)
The cover ups so secretly
(เดอะ คัฝเออะ อัพสฺ โซ ซีคเร็ทลิ)
And all that I aspire to be
(แอ็นด ออล แดท ไอ แอซไพร ทู บี)
You see, you see
(ยู ซี , ยู ซี)
You know who I really am
(ยู โน ฮู ไอ ริแอ็ลลิ แอ็ม)
No entourage or caravan
(โน อางทุราจ ออ แคระแฝน)
And do u even give me a damn
(แอ็นด ดู ยู อีเฝ็น กิฝ มี อะ แด็ม)
All about that, tell me
(ออล อะเบาท แดท , เท็ล มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Would you love me if I didnt work out or I didnt change my natural hair
(เวิด ยู ลัฝ มี อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน เวิค เอ้า ออ ไอ ดิ๊นอิน เชนจ มาย แนชแร็ล แฮ)
I could be the one you could grow older with, baby
(ไอ เคิด บี ดิ วัน ยู เคิด กโร โอลเดอะ วิฑ , เบบิ)
I’ll give you all that I got
(แอล กิฝ ยู ออล แดท ไอ ก็อท)

See, I dont mean to scare you now and push you away
(ซี , ไอ ด้อนท์ มีน ทู ซแค ยู เนา แอ็นด พุฌ ยู อะเว)
Cuz I’m not tryin’ to rush anything
(คัซ แอม น็อท ทายอิน ทู รัฌ เอนอิธิง)
But when i look into your eyes I’m in the picture too
(บัท ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ แอม อิน เดอะ พีคเชอะ ทู)

Like a happy family three
(ไลค เก แฮพพิ แฟมอิลิ ธรี)
We’re together costantly
(เวีย ทุเกฑเออะ costantly)
This could be eventually
(ดีซ เคิด บี อิเฝนชัวลิ)
We’ll see, we’ll see
(เว็ล ซี , เว็ล ซี)
But all that I have got to know
(บัท ดอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ ก็อท ทู โน)
Is with me baby you will grow
(อีส วิฑ มี เบบิ ยู วิล กโร)
Through sun and rain and heavy snow
(ธรู ซัน แอ็นด เรน แอ็นด เฮฝอิ ซโน)
Oh tell me so now baby
(โอ เท็ล มี โซ เนา เบบิ)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Will.I.Am:]
([ วิล ไอ แอ็ม : ])
It’s as simple as one and two
(อิทซ แอ็ส ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส วัน แอ็นด ทู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
And three and four
(แอ็นด ธรี แอ็นด โฟ)
You’re all I adore
(ยัวร์ ออล ไอ อะโด)
To the seven and eight
(ทู เดอะ เซฝเอ็น แอ็นด เอท)
See I’ve been making mistakes
(ซี แอฝ บีน เมคอิง มิซเทค)
Cuz when you’re on my mind
(คัซ ฮเว็น ยัวร์ ออน มาย ไมนด)
I just cant think straight
(ไอ จัซท แค็นท ธิงค ซทเรท)
Back to the five and six
(แบ็ค ทู เดอะ ไฟฝ แอ็นด ซิคซ)
I’m all in the mix and Im all into you
(แอม ออล อิน เดอะ มิคซ แอ็นด แอม ออล อีนทุ ยู)
Without the lipstick
(วิเฑาท เดอะ ลิพซทิค)
Without the L’Oreal
(วิเฑาท เดอะ LOreal)
You remain the same angel that I fell for
(ยู ริเมน เดอะ เซม เอนเจล แดท ไอ เฟ็ล ฟอ)
For real, for real
(ฟอ ริแอ็ล , ฟอ ริแอ็ล)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All That I Got (The Make up Song) คำอ่านไทย Stacy Ferguson (Fergie) feat Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น