เนื้อเพลง Little Bitty คำอ่านไทย Alan Jackson

Have a little love on a little honeymoon
( แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮันอิมูน)
You got a little and you got a little spoon
(ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล แอ็นด ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซพูน)
A little bitty house and a little bitty yard
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเฮาซ แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดียาด)
Little bitty dog and a little bitty car
(ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีด็อก แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีคา)

Well, it’s alright to be little bitty
(เว็ล , อิทซ ออลไร๊ท ทู บี ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี)
Little hometown or a big old city
(ลิ๊ทเทิ่ล โฮมทาว ออ รา บิก โอลด ซีทอิ)
Might as well share, might as well smile
(ไมท แอ็ส เว็ล แฌ , ไมท แอ็ส เว็ล ซไมล)
Life goes on for a little bitty while
(ไลฟ โกซ ออน ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีฮไวล)

A little bitty baby in a little bitty gown
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเบบิ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเกาน)
It’ll grow up in a little bitty town
(อิว กโร อัพ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีทาวน์)
Big yellow bus and little bitty books
(บิก เยลโล บัซ แซน ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเบิค)
It all started with a little bitty look
(อิท ดอร์ ซทาท วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีลุค)

Well, it’s alright to be little bitty
(เว็ล , อิทซ ออลไร๊ท ทู บี ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี)
Little hometown or a big old city
(ลิ๊ทเทิ่ล โฮมทาว ออ รา บิก โอลด ซีทอิ)
Might as well share, might as well smile
(ไมท แอ็ส เว็ล แฌ , ไมท แอ็ส เว็ล ซไมล)
Life goes on for a little bitty while
(ไลฟ โกซ ออน ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีฮไวล)

You know you got a job and a little bitty check
(ยู โน ยู ก็อท ดา โจบ แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเช็ค)
Six pack of beer and television set
(ซิคซ แพ็ค อ็อฝ เบีย แอ็นด เทลิฝีฉอัน เซ็ท)
Little bitty world goes around and around
(ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเวิลด โกซ อะเรานด แอ็นด อะเรานด)
Little bit of silence and a little bit of sound
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ไซเล็นซ แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เซานด)

A good ole boy and a pretty little girl
(อะ เกิด โอเล บอย แอ็นด อะ พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Start all over in a little bitty world
(ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีเวิลด)
A little bitty plan and a little bitty dream
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีแพล็น แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีดรีม)
It’s all part of a little bitty scheme
(อิทซ ซอร์ พาท อ็อฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีซคีม)

Well, it’s alright to be little bitty
(เว็ล , อิทซ ออลไร๊ท ทู บี ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี)
Little hometown or a big old city
(ลิ๊ทเทิ่ล โฮมทาว ออ รา บิก โอลด ซีทอิ)
Might as well share, might as well smile
(ไมท แอ็ส เว็ล แฌ , ไมท แอ็ส เว็ล ซไมล)
Life goes on for a little bitty while
(ไลฟ โกซ ออน ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีฮไวล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Bitty คำอ่านไทย Alan Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น