เนื้อเพลง Signal Fire คำอ่านไทย Snow Patrol

The perfect words never crossed my mind,
( เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิด เนฝเวอะ คร็อซ มาย ไมนด ,)
cause there was nothing in there but you,
(คอส แดร์ วอส นัธติง อิน แดร์ บัท ยู ,)
I felt every ounce of me screaming out,
(ไอ เฟ็ลท เอฝริ อันซ อ็อฝ มี ซครีมอิง เอ้า ,)
But the sound was trapped deep in me,
(บัท เดอะ เซานด วอส แทร๊พ ดีพ อิน มี ,)
All I wanted just spin right past me,
(ออล ไอ ว็อนท จัซท ซพิน ไรท พาซท มี ,)
While I was rooted fast to the earth,
(ฮไวล ไอ วอส รูท ฟัซท ทู ดิ เอิธ ,)
I could be stuck here for a thousand years,
(ไอ เคิด บี ซทัค เฮียร ฟอ รา เธาแส็น เยีย ,)
Without your arms to drag me out,
(วิเฑาท ยุร อาม ทู ดแร็ก มี เอ้า ,)

There you are standing right in front of me [x2]
(แดร์ ยู อาร์ ซแทนดิง ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ มี [ x2 ])
All this here falls away to leave me naked,
(ออล ดีซ เฮียร ฟอล อะเว ทู ลีฝ มี เนคิด ,)
Hold me close cause I need you to guide me to safety
(โฮลด มี คโลส คอส ไอ นีด ยู ทู ไกด มี ทู เซพทิ)

No I wont wait forever [x2]
(โน ไอ ว็อนท เวท เฟาะเรฝเออะ [ x2 ])

In the confusion and the aftermath,
(อิน เดอะ ค็อนฟยูฉัน แอ็นด ดิ แอฟเตอร์แมท ,)
You are my signal fire,
(ยู อาร์ มาย ซีกแน็ล ไฟร ,)
The only resolution and the only joy,
(ดิ โอ๊นลี่ เรโสะลยูฌัน แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ จอย ,)
Is the faint spark of forgiveness in your eyes,
(อีส เดอะ เฟนท ซพาค อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด ซิน ยุร ไอ ,)

There you are standing right in front of me [x2]
(แดร์ ยู อาร์ ซแทนดิง ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ มี [ x2 ])
All this here falls away to leave me naked,
(ออล ดีซ เฮียร ฟอล อะเว ทู ลีฝ มี เนคิด ,)
Hold me close cause I need you to guide me to safety,
(โฮลด มี คโลส คอส ไอ นีด ยู ทู ไกด มี ทู เซพทิ ,)

There you are standing right in front of me [x2]
(แดร์ ยู อาร์ ซแทนดิง ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ มี [ x2 ])
All this here falls away to leave me naked,
(ออล ดีซ เฮียร ฟอล อะเว ทู ลีฝ มี เนคิด ,)
Hold me close cause I need you to guide me to safety,
(โฮลด มี คโลส คอส ไอ นีด ยู ทู ไกด มี ทู เซพทิ ,)

No I wont wait forever [x3]
(โน ไอ ว็อนท เวท เฟาะเรฝเออะ [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Signal Fire คำอ่านไทย Snow Patrol

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น