เนื้อเพลง As Lovers Go คำอ่านไทย Dashboard Confessional

She said, ” I’ve gotta be honest.
( ชี เซ็ด , ” แอฝ กอททะ บี ออนเอ็ซท)
You’re wasting time if your’re fishing round here. ”
(ยัวร์ เวซทิง ไทม อิฟ ยัวร์โอว ฟิชชิง เรานด เฮียร “)
And I said, ” You must be mistaken,
(แอ็นด ดาย เซ็ด , ” ยู มัซท บี มิซเทคเอ็น ,)
Cause I’m not fooling.
(คอส แอม น็อท ฟลูลิง)
This feeling is real. ”
(ดีซ ฟีลอิง อีส ริแอ็ล “)
And she said, she said, ” You’ve gotta be crazy.
(แอ็นด ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ” ยู๊ฟ กอททะ บี คเรสิ)
What do you take me for, some kind of easy mark?
(ว็อท ดู ยู เทค มี ฟอ , ซัม ไคนด อ็อฝ อีสอิ ม๊าร์ค)
You got wits, you got looks, you got passion,
(ยู ก็อท วิท , ยู ก็อท ลุค , ยู ก็อท แพฌอัน ,)
But I swear that you’ve got me all wrong, all wrong,
(บัท ไอ ซแว แดท ยู๊ฟ ก็อท มี ออล ร็อง , ออล ร็อง ,)
But you’ve got me. ”
(บัท ยู๊ฟ ก็อท มี “)

I’ll be true
(แอล บี ทรู)
I’ll be useful
(แอล บี ยูซฟุล)
I’ll be cavalier
(แอล บี แคฝะเลีย)
I’ll be yours, my dear
(แอล บี ยุร , มาย เดีย)
And I’ll belong to you if you just let me through
(แอ็นด แอล บิลอง ทู ยู อิฟ ยู จัซท เล็ท มี ธรู)

This is easy as lovers go
(ดีซ ซิส อีสอิ แอ็ส ลัฝเออะ โก)
So don’t complicate it by
(โซ ด้อนท์ คอมพลิเคท อิท ไบ)
hesitating
(เฮสอิเททิง)
This is wonderful as loving goes
(ดีซ ซิส วันเดอะฟุล แอ็ส ลัฝอิง โกซ)
This is tailor made
(ดีซ ซิส เทเลอะ เมด)
What’s the sense of waiting?
(ว็อท เดอะ เซ็นซ อ็อฝ เวททิง)

I said, ” I’ve gotta be honest.
(ไอ เซ็ด , ” แอฝ กอททะ บี ออนเอ็ซท)
I’ve been waiting for you all my life.
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู ออล มาย ไลฟ)
For so long I thought I wasn’t gonna settle down,
(ฟอ โซ ล็อง ไอ ธอท ไอ วอสซึ้น กอนนะ เซ็ทเทิ่ล เดาน ,)
But just seeing you makes me think twice.
(บัท จัซท ซีอิง ยู เมค มี ธิงค ทไวซ)
The feel of you here makes me sane.
(เดอะ ฟีล อ็อฝ ยู เฮียร เมค มี เซน)
I fear I’ll go crazy if you leave my sight. ”
(ไอ เฟีย แอล โก คเรสิ อิฟ ยู ลีฝ มาย ไซท “)
You’ve got wits, you’ve got looks, you’ve got passion,
(ยู๊ฟ ก็อท วิท , ยู๊ฟ ก็อท ลุค , ยู๊ฟ ก็อท แพฌอัน ,)
But are you brave enough to leave with me tonight
(บัท อาร์ ยู บเรฝ อินัฟ ทู ลีฝ วิฑ มี ทุไนท)
Tonight, tonight
(ทุไนท , ทุไนท)
You’ve got me
(ยู๊ฟ ก็อท มี)

I’ll be true
(แอล บี ทรู)
I’ll be useful
(แอล บี ยูซฟุล)
I’ll be cavalier
(แอล บี แคฝะเลีย)
I’ll be yours, my dear
(แอล บี ยุร , มาย เดีย)
And I’ll belong to you if you just let me through
(แอ็นด แอล บิลอง ทู ยู อิฟ ยู จัซท เล็ท มี ธรู)

This is easy as lovers go,
(ดีซ ซิส อีสอิ แอ็ส ลัฝเออะ โก ,)
So dont complicate it by hesitating.
(โซ ด้อนท์ คอมพลิเคท อิท ไบ เฮสอิเททิง)
This is wonderful as loving goes,
(ดีซ ซิส วันเดอะฟุล แอ็ส ลัฝอิง โกซ ,)
This is tailor made
(ดีซ ซิส เทเลอะ เมด)
What’s the sense of waiting?
(ว็อท เดอะ เซ็นซ อ็อฝ เวททิง)

This is easy as lovers go,
(ดีซ ซิส อีสอิ แอ็ส ลัฝเออะ โก ,)
So dont complicate it by hesitating.
(โซ ด้อนท์ คอมพลิเคท อิท ไบ เฮสอิเททิง)
This is wonderful as loving goes,
(ดีซ ซิส วันเดอะฟุล แอ็ส ลัฝอิง โกซ ,)
This is tailor made
(ดีซ ซิส เทเลอะ เมด)
What’s the sense of waiting?
(ว็อท เดอะ เซ็นซ อ็อฝ เวททิง)

This is easy as lovers go,
(ดีซ ซิส อีสอิ แอ็ส ลัฝเออะ โก ,)
So dont complicate it by hesitating.
(โซ ด้อนท์ คอมพลิเคท อิท ไบ เฮสอิเททิง)
This is wonderful as loving goes,
(ดีซ ซิส วันเดอะฟุล แอ็ส ลัฝอิง โกซ ,)
This is tailor made
(ดีซ ซิส เทเลอะ เมด)
What’s the sense of waiting?
(ว็อท เดอะ เซ็นซ อ็อฝ เวททิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As Lovers Go คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น