เนื้อเพลง Nice to Meet You Anyway คำอ่านไทย Gavin DeGraw

I don’t want to get too close
( ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เก็ท ทู คโลส)
I don’t want to get too close
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เก็ท ทู คโลส)
You see this isn’t where my head is
(ยู ซี ดีซ อีสซึ่น ฮแว มาย เฮ็ด อีส)
If you knew me I’m not like this
(อิฟ ยู นยู มี แอม น็อท ไลค ดีซ)
But I just found someone special
(บัท ไอ จัซท เฟานด ซัมวัน ซเพฌแอ็ล)
And that’s really something special
(แอ็นด แด๊ท ริแอ็ลลิ ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
If you knew me
(อิฟ ยู นยู มี)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
I believe you’re very fine
(ไอ บิลีฝ ยัวร์ เฝริ ไฟน)
Still I haven’t got the time
(ซทิล ไอ แฮฟเวน ก็อท เดอะ ไทม)
Cause I just found someone special
(คอส ไอ จัซท เฟานด ซัมวัน ซเพฌแอ็ล)
And that’s really something special
(แอ็นด แด๊ท ริแอ็ลลิ ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
If you knew me
(อิฟ ยู นยู มี)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
And the sky opened up
(แอ็นด เดอะ ซไค โอเพ็น อัพ)
With the soil of the sun
(วิฑ เดอะ ซอยล อ็อฝ เดอะ ซัน)
Dreaming of my true love
(ดรีมมิง อ็อฝ มาย ทรู ลัฝ)
I don’t mean to be so strange
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี โซ ซทเรนจ)
But my life just took a change
(บัท มาย ไลฟ จัซท ทุค กา เชนจ)
Cause I just found someone special
(คอส ไอ จัซท เฟานด ซัมวัน ซเพฌแอ็ล)
And that’s really something special
(แอ็นด แด๊ท ริแอ็ลลิ ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
If you knew me
(อิฟ ยู นยู มี)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
And the sky opened up
(แอ็นด เดอะ ซไค โอเพ็น อัพ)
With the soil of the sun
(วิฑ เดอะ ซอยล อ็อฝ เดอะ ซัน)
Dreaming of my true love
(ดรีมมิง อ็อฝ มาย ทรู ลัฝ)
So before this goes too far
(โซ บิโฟ ดีซ โกซ ทู ฟา)
Let me tell you what you are
(เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท ยู อาร์)
You’re amazing, I’m attracted
(ยัวร์ อะเมสอิง , แอม แอ็ทแรคท)
But I’m terribly distracted
(บัท แอม เทริบลิ ดิซทแรคท)
And I’m trying to be verbal
(แอ็นด แอม ทไรอิง ทู บี เฝอแบ็ล)
And I’m back into this circle
(แอ็นด แอม แบ็ค อีนทุ ดีซ เซ๊อร์เคิ้ล)
Cause I just found someone special
(คอส ไอ จัซท เฟานด ซัมวัน ซเพฌแอ็ล)
And that’s really something special
(แอ็นด แด๊ท ริแอ็ลลิ ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
If you knew me
(อิฟ ยู นยู มี)
Nice to meet you
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู)
Nice to meet you
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)
Nice to meet you anyway
(ไน๊ซ์ ทู มีท ยู เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nice to Meet You Anyway คำอ่านไทย Gavin DeGraw

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น