เนื้อเพลง I Need You คำอ่านไทย 3T

Written by Eric Carmen
( วึ้น ไบ อีริคคาเม็น)

I need you girl
(ไอ นีด ยู เกิล)
I couldn’t live a day without you
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู)
Well I tried to write a special song
(เว็ล ไอ ทไร ทู ไรท อะ ซเพฌแอ็ล ซ็อง)
A love song just for you
(อะ ลัฝ ซ็อง จัซท ฟอ ยู)
To explain the way you make me feel inside
(ทู เอ็คซพเลน เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล อีนไซด)
Though the meaning may be simple
(โธ เดอะ มีนนิง เม บี ซิ๊มเพิ่ล)
And the words may not be new
(แอ็นด เดอะ เวิด เม น็อท บี นยู)
I couldn’t make it clearer if I tried
(ไอ คูดซึ่น เมค อิท เคียเลอ อิฟ ฟาย ทไร)

I need you
(ไอ นีด ยู)
And I couldn’t live a day without you
(แอ็นด ดาย คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู)
I need you
(ไอ นีด ยู)
More than everyone could ever know
(โม แฑ็น เอ๊วี่วัน เคิด เอฝเออะ โน)
I need you
(ไอ นีด ยู)
And I wanna build my world around you
(แอ็นด ดาย วอนนา บิลด มาย เวิลด อะเรานด ยู)
I need you
(ไอ นีด ยู)
I need you
(ไอ นีด ยู)

Well I sing the words and realise
(เว็ล ไอ ซิง เดอะ เวิด แซน รีโอราย)
It had all been said before
(อิท แฮ็ด ออล บีน เซ็ด บิโฟ)
So I tried a different one that meant the same
(โซ ไอ ทไร อะ ดีฟเฟอะเร็นท วัน แดท เม็นท เดอะ เซม)
But it didn’t have the feeling
(บัท ดิธ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เดอะ ฟีลอิง)
And the first one said much more
(แอ็นด เดอะ เฟิซท วัน เซ็ด มัช โม)
So I guess I’ll have to
(โซ ไอ เก็ซ แอล แฮ็ฝ ทู)
Say it once again
(เซ อิท วันซ อะเกน)

I need you
(ไอ นีด ยู)
And I couldn’t live a day without you
(แอ็นด ดาย คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู)
I need you
(ไอ นีด ยู)
And I wanna build my world around you
(แอ็นด ดาย วอนนา บิลด มาย เวิลด อะเรานด ยู)

I couldn’t live a day without you girl
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู เกิล)
I need you
(ไอ นีด ยู)
More than everyone could ever know
(โม แฑ็น เอ๊วี่วัน เคิด เอฝเออะ โน)
I need you
(ไอ นีด ยู)
And I wanna build my world around, baby
(แอ็นด ดาย วอนนา บิลด มาย เวิลด อะเรานด , เบบิ)
I need you
(ไอ นีด ยู)

[Oh I need you]
([ โอ ไอ นีด ยู ])
Baby…
(เบบิ)
[Couldn’t live a day without you]
([ คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู ])
More than anyone could ever know
(โม แฑ็น เอนอิวัน เคิด เอฝเออะ โน)
[More than anyone could ever know]
([ โม แฑ็น เอนอิวัน เคิด เอฝเออะ โน ])
I couldn’t live a day
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ อะ เด)
Without you girl
(วิเฑาท ยู เกิล)
I need you
(ไอ นีด ยู)
And I wanna build my world around you
(แอ็นด ดาย วอนนา บิลด มาย เวิลด อะเรานด ยู)

I need you
(ไอ นีด ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Couldn’t live a day without you
(คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
I’m telling you over and over
(แอม เทลลิง ยู โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Couldn’t live a day without you
(คูดซึ่น ไลฝ อะ เด วิเฑาท ยู)
[I need you]
([ ไอ นีด ยู ])

Well I tried to write a special song
(เว็ล ไอ ทไร ทู ไรท อะ ซเพฌแอ็ล ซ็อง)
A love song just for you
(อะ ลัฝ ซ็อง จัซท ฟอ ยู)
I need…you
(ไอ นีด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need You คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น