เนื้อเพลง The Price of Love คำอ่านไทย White Lies

don’t lay a finger I said,
( ด้อนท์ เล อะ ฟีงเกอะ ไอ เซ็ด ,)
but he held her with five
(บัท ฮี เฮ็ลด เฮอ วิฑ ไฟฝ)
kissed the crest of her lips and put his hand on her thigh
(คิซ เดอะ คเร็ซท อ็อฝ เฮอ ลิพ แซน พัท ฮิส แฮ็นด ออน เฮอ ไธ)
one million in a week
(วัน มีลยัน อิน อะ วีค)
all the girls gonna go
(ออล เดอะ เกิล กอนนะ โก)
I’d kill you in a second
(อาย คิล ยู อิน อะ เซคอันด)
he laughed yeah I know
(ฮี ลาฟ เย่ ไอ โน)
I won eight hundred thousand on a game show
(ไอ ว็อน เอท ฮันดเร็ด เธาแส็น ออน อะ เกม โฌ)
but it’s not enough to win her back
(บัท อิทซ น็อท อินัฟ ทู วิน เฮอ แบ็ค)
as my tears hit the floor, he still said no
(แอ็ส มาย เทีย ฮิท เดอะ ฟโล , ฮี ซทิล เซ็ด โน)
come on man give me some slack
(คัมมอน แม็น กิฝ มี ซัม ซแล็ค)
I looked at the case, he said I’ll show you her blood
(ไอ ลุค แอ็ท เดอะ เคซ , ฮี เซ็ด แอล โฌ ยู เฮอ บลัด)
I screamed down the phone line: so is this the price of love?
(ไอ ซครีม เดาน เดอะ โฟน ไลน : โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)

when I stare in your eyes I see the image of god
(ฮเว็น นาย ซแท อิน ยุร ไอ ซาย ซี ดิ อีมอิจ อ็อฝ ก็อด)
well girl listen out for the phonecall and pray for a flood
(เว็ล เกิล ลิ๊สซึ่น เอ้า ฟอ เดอะ phonecall แอ็นด พเร ฟอ รา ฟลัด)
I called at a quarter past 9 and said I’ve done all I can
(ไอ คอล แอ็ท ดา ควอเทอะ พาซท นาย แอ็นด เซ็ด แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
he said you win some you lose some I feel bad for you man
(ฮี เซ็ด ยู วิน ซัม ยู ลูส ซัม ไอ ฟีล แบ็ด ฟอ ยู แม็น)

he slammed down the phone, took his coat from the bed
(ฮี สแลมทฺ เดาน เดอะ โฟน , ทุค ฮิส โคท ฟร็อม เดอะ เบ็ด)
she said what happens now, she said what happens now, to your husband you’re dead
(ชี เซ็ด ว็อท แฮพเพ็น เนา , ชี เซ็ด ว็อท แฮพเพ็น เนา , ทู ยุร ฮัสแบ็นด ยัวร์ เด็ด)
she said I love you, and pleaded for a hero to save
(ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู , แอ็นด พลีด ฟอ รา ฮีโร ทู เซฝ)
you knew deep inside that he planned it this way
(ยู นยู ดีพ อีนไซด แดท ฮี แพลน ดิท ดีซ เว)
I gave him my heart now he’s left it to die
(ไอ เกฝ ฮิม มาย ฮาท เนา อีส เล็ฟท ดิธ ทู ได)
and I know I can’t go back
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็นท โก แบ็ค)
he walks out the room, shouted see you around
(ฮี วอค เอ้า เดอะ รุม , เฌาท ซี ยู อะเรานด)
she begged, come on give me some slack
(ชี เบก , คัมมอน กิฝ มี ซัม ซแล็ค)
you said, there’s no hope but babe you can wait for that door
(ยู เซ็ด , แดร์ โน โฮพ บัท เบบ ยู แค็น เวท ฟอ แดท โด)
she screamed from the window, so is the price of love?
(ชี ซครีม ฟร็อม เดอะ วีนโด , โซ อีส เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
said is this the price of love?
(เซ็ด อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
said is this the price of love?
(เซ็ด อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)

so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)
so is this the price of love?
(โซ อีส ดีซ เดอะ พไรซ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Price of Love คำอ่านไทย White Lies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น