เนื้อเพลง Naggin Part II (The Answer) คำอ่านไทย Ying Yang Twins

Performed by Ms Flawless and Tha Rhythum
( เพอะฟอม ไบ เอมสฺ ฟลอเล็ซ แซน ท่า Rhythum)
What it is most us women we just good at what we do
(ว็อท ดิธ อีส โมซท อัซ วีมเอิน วี จัซท เกิด แอ็ท ว็อท วี ดู)
but what yall needa remember is dont do what we do
(บัท ว็อท ยอล นีดา ริเมมเบอะ อีส ด้อนท์ ดู ว็อท วี ดู)
you do what we tell you to do
(ยู ดู ว็อท วี เท็ล ยู ทู ดู)
c’mon
(ซีมอน)

[Chorus Pt. I:]
([ โครัซ Pt ไอ : ])
Every now and then you get mad.
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น ยู เก็ท แม็ด)
You treat me bad and it makes me sad.
(ยู ทรีท มี แบ็ด แอ็นด ดิท เมค มี แซ็ด)
Always in the Street Chasin’ A$$.
(ออลเว ซิน เดอะ ซทรีท เช๊ซิน อะ.-$$)
That’s why a B*tch be naggin’.
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี naggin)

[Chorus Pt. 2 [Repeat 2]]
([ โครัซ Pt ทู [ ริพีท ทู ] ])
Whomp [x5]
(Whomp [ x5 ])
When you get here I’ll be gone.
(ฮเว็น ยู เก็ท เฮียร แอล บี กอน)
I’ll always known I shoulda left ya a$$ alone.
(แอล ออลเว โนน นาย โช๊วดา เล็ฟท ยา อะ.-$$ อะโลน)
That’s why a b*tch be…
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี)

This is for them N*ggas who be swearin’ they aint catchin’ no feelings.
(ดีซ ซิส ฟอ เฑ็ม เอ็น *ggas ฮู บี swearin เด เอน แคซชิน โน ฟีลอิง)
Girls don’t get ya self caught up in the mess.
(เกิล ด้อนท์ เก็ท ยา เซ็ลฟ คอท อัพ อิน เดอะ เมซ)
Cuz half of them poppin’- the rest of them flex.
(คัซ ฮาล์ฟ อ็อฝ เฑ็ม พอพปิน เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม ฟเล็คซ)
Yall….. better pay attention.
(ยอล เบทเทอะ เพ แอ็ทเทนฌัน)
Flaw gone put yall up on a lil’ pimpin’.
(ฟลอ กอน พัท ยอล อัพ ออน อะ ลิล พิมปิน)
Listen…. When they flip the script.
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น เด ฟลิพ เดอะ ซคริพท)
You charge it to the hip & you take it to they whip.
(ยู ชาจ อิท ทู เดอะ ฮิพ & ยู เทค อิท ทู เด ฮวิพ)
Yea!
(เย !)
Ima tell you what I can’t stand,
(แอมอา เท็ล ยู ว็อท ไอ แค็นท ซแท็นด ,)
Is when I end up with a half a$$ man.
(อีส ฮเว็น นาย เอ็นด อัพ วิฑ อะ ฮาล์ฟ อะ.-$$ แม็น)
Gotta be like momma hold his hand.
(กอททะ บี ไลค มอมมาโฮลด ฮิส แฮ็นด)
I treat you like sh*t,
(ไอ ทรีท ยู ไลค ฌะ *ที ,)
Cuz that’s all you under stand.
(คัซ แด๊ท ซอร์ ยู อันเดอะ ซแท็นด)
All you care about is hoes & and them clothes & them shows.
(ออล ยู แค อะเบาท อีส โฮ & แอ็นด เฑ็ม คโลฑ & เฑ็ม โฌ)
Commin’ home 3 and 4 every night.
(Commin โฮม ที แอ็นด โฟว เอฝริ ไนท)
Ain’t got nan nother time,
(เอน ก็อท nan นอทเดอ ไทม ,)
Talkin’ to me outta line,
(ทอคกิ่น ทู มี เอ๊าตา ไลน ,)
When ya boys run you always wanna shine.
(ฮเว็น ยา บอย รัน ยู ออลเว วอนนา ไฌน)
Yea.
(เย)

[Chorus Pt. I:]
([ โครัซ Pt ไอ : ])
Every now and then you get mad.
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น ยู เก็ท แม็ด)
You treat me bad and it makes me sad.
(ยู ทรีท มี แบ็ด แอ็นด ดิท เมค มี แซ็ด)
Always in the Street Chasin’ A$$.
(ออลเว ซิน เดอะ ซทรีท เช๊ซิน อะ.-$$)
That’s why a B*tch be naggin’.
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี naggin)

[Chorus Pt. 2 [Repeat 2]]
([ โครัซ Pt ทู [ ริพีท ทู ] ])
Whomp [x5]
(Whomp [ x5 ])
When you get here I’ll be gone.
(ฮเว็น ยู เก็ท เฮียร แอล บี กอน)
I’ll always known I shoulda left ya a$$ alone.
(แอล ออลเว โนน นาย โช๊วดา เล็ฟท ยา อะ.-$$ อะโลน)
That’s why a b*tch be…
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี)

Get money, grip, keep ya jewels & ya chick on the side.
(เก็ท มันอิ , กริพ , คีพ ยา จูเอ็ล & ยา ชิค ออน เดอะ ไซด)
In Ya club, w/ ya dubs, and ya chromed out ride.
(อิน ยา คลับ , ดับบิว / ยา ดับ , แอ็นด ยา คโรม เอ้า ไรด)
In yo E, off ya go sh*t ,
(อิน โย อี , ออฟฟ ยา โก ฌะ *ที ,)
If you wanna go jit, go get, go skit, muh-f*ckin go for it.
(อิฟ ยู วอนนา โก jit , โก เก็ท , โก ซคิท , muh เอฟ *ckin โก ฟอ อิท)
You don’t think I understand,
(ยู ด้อนท์ ธิงค ไอ อันเดิซแทนด ,)
I ain’t give up everything fo you to be playinn’.
(ไอ เอน กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง โฟ ยู ทู บี playinn)
Oh you think you slick when you tell me she only ya friend.
(โอ ยู ธิงค ยู ซลิค ฮเว็น ยู เท็ล มี ชี โอ๊นลี่ ยา ฟเร็นด)
Damn right ima trip.
(แด็ม ไรท แอมอา ทริพ)
N*gga where you been.
(เอ็น *gga ฮแว ยู บีน)
Hold Up
(โฮลด อัพ)
What you talkin’ bout throwin’ them blows.
(ว็อท ยู ทอคกิ่น เบาท โตวอิน เฑ็ม บโล)
I got dem B’s and dem blows,
(ไอ ก็อท เดม Bs แซน เดม บโล ,)
What you want em all 4.
(ว็อท ยู ว็อนท เอ็ม ออล โฟว)
Cuz you use to them fake a$$ hoes.
(คัซ ยู ยูซ ทู เฑ็ม เฟค อะ.-$$ โฮ)
Use to them broke a$$ lows, go down hoes.
(ยูซ ทู เฑ็ม บโรค อะ.-$$ โล , โก เดาน โฮ)
I’ll be goin’ in on ya ends w/ 10’s.
(แอล บี โกอิน อิน ออน ยา เอ็นด ดับบิว / 10s)
On ya dub.
(ออน ยา ดับ)
So show ya girl love.
(โซ โฌ ยา เกิล ลัฝ)
I’m all in ya ear.
(แอม ออล อิน ยา เอีย)
Cuz you smoking on that herb, and you bout to hit the curb,
(คัซ ยู สโมคกิ้ง ออน แดท เฮิบ , แอ็นด ยู เบาท ทู ฮิท เดอะ เคิบ ,)
and you getting on my nerves.
(แอ็นด ยู เกดดดิ้ง ออน มาย เนิฝ)
Shut Up.
(ฌัท อัพ)

[Chorus Pt. I:]
([ โครัซ Pt ไอ : ])
Every now and then you get mad.
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น ยู เก็ท แม็ด)
You treat me bad and it makes me sad.
(ยู ทรีท มี แบ็ด แอ็นด ดิท เมค มี แซ็ด)
Always in the Street Chasin’ A$$.
(ออลเว ซิน เดอะ ซทรีท เช๊ซิน อะ.-$$)
That’s why a B*tch be naggin’.
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี naggin)

[Chorus Pt. 2 [Repeat 2]]
([ โครัซ Pt ทู [ ริพีท ทู ] ])
Whomp [x5]
(Whomp [ x5 ])
When you get here I’ll be gone.
(ฮเว็น ยู เก็ท เฮียร แอล บี กอน)
I’ll always know I shoulda left ya a$$ alone.
(แอล ออลเว โน ไอ โช๊วดา เล็ฟท ยา อะ.-$$ อะโลน)
That’s why a b*tch be…
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี)

Look now you know it all about your loot *n*
(ลุค เนา ยู โน อิท ดอร์ อะเบาท ยุร ลูท *เอ็น *)
Don’t be gettin’ mad at me and actin’ stupid.
(ด้อนท์ บี เกดดิน แม็ด แอ็ท มี แอ็นด แอสติน ซทยูทิด)
I ain’t the one to be on the phone.
(ไอ เอน ดิ วัน ทู บี ออน เดอะ โฟน)
Ima hit tha streets,
(แอมอา ฮิท ท่า ซทรีท ,)
I ain’t stayin home alone n*gga.
(ไอ เอน สเตยิน โฮม อะโลน เอ็น *gga)
I’m Gone
(แอม กอน)
Yea I’m wit another friend.
(เย แอม วิท แอะนัธเออะ ฟเร็นด)
And he got dividens.
(แอ็นด ฮี ก็อท dividens)
And he drive a BIG BLACK BENZ.
(แอ็นด ฮี ดไรฝ อะ บิก บแล็ค เบนซฺ)
You ain’t lookin’ & stickin’ & s*ckin’ up on nothing.
(ยู เอน ลุคกิน & สตริคกิน& เอส *ckin อัพ ออน นัธติง)
“We ain’t all that”
(“We เอน ดอร์ that”)
Huh
(ฮู)
Stop Frontin’.
(ซท็อพ ฟ้อนดิน)
Now it’s a damn shame you’z a mini-mi TRICK.
(เนา อิทซ ซา แด็ม เฌม youz อะ มีนิ มี ทริค)
Ain’t never hand no love for no B*tch.
(เอน เนฝเวอะ แฮ็นด โน ลัฝ ฟอ โน บี *tch)
N*ggas cuz they hoes to me.
(เอ็น *ggas คัซ เด โฮ ทู มี)
I’m only wit you because I chose to be.
(แอม โอ๊นลี่ วิท ยู บิคอส ไอ โชส ทู บี)
But now I’m on my way up out tha door.
(บัท เนา แอม ออน มาย เว อัพ เอ้า ท่า โด)
Do I wanna think about it?
(ดู ไอ วอนนา ธิงค อะเบาท ดิธ)
Hell No
(เฮ็ล โน)
You Shoulda thought about it before.
(ยู โช๊วดา ธอท อะเบาท ดิธ บิโฟ)
I gotta leave you alone.
(ไอ กอททะ ลีฝ ยู อะโลน)

And Ima take everything in the home,
(แอ็นด แอมอา เทค เอ๊วี่ติง อิน เดอะ โฮม ,)
But the dog and the phone.
(บัท เดอะ ด็อก แอ็นด เดอะ โฟน)
Biotch
(Biotch)

[Chorus Pt. I:]
([ โครัซ Pt ไอ : ])
Every now and then you get mad.
(เอฝริ เนา แอ็นด เด็น ยู เก็ท แม็ด)
You treat me bad and it makes me sad.
(ยู ทรีท มี แบ็ด แอ็นด ดิท เมค มี แซ็ด)
Always in the Street Chasin’ A$$.
(ออลเว ซิน เดอะ ซทรีท เช๊ซิน อะ.-$$)
That’s why a B*tch be naggin’.
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี naggin)

[Chorus Pt. 2 [Repeat 2]]
([ โครัซ Pt ทู [ ริพีท ทู ] ])
Whomp [x5]
(Whomp [ x5 ])
When you get here I’ll be gone.
(ฮเว็น ยู เก็ท เฮียร แอล บี กอน)
I’ll always know I shoulda left ya a$$ alone.
(แอล ออลเว โน ไอ โช๊วดา เล็ฟท ยา อะ.-$$ อะโลน)
That’s why a b*tch be…
(แด๊ท ฮไว อะ บี *tch บี)

[Music Till End]
([ มยูสิค ทิล เอ็นด ])

“Nag that BIOTCH”
(“Nag แดท BIOTCH”)

Nag-in…
(แน็ก อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naggin Part II (The Answer) คำอ่านไทย Ying Yang Twins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น