เนื้อเพลง Happy People คำอ่านไทย R. Kelly

ladies and gentlemen
( เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
this here is another one for tha steppas
(ดีซ เฮียร อีส แอะนัธเออะ วัน ฟอ ท่า steppas)
DJ Wayne Williams
(ดีเจ เวยอิน วิลเลี่ยม)
put the record on
(พัท เดอะ เรคออด ออน)

whoa oh whoa oh whoa oh whoa yeah
(โว้ว โอ โว้ว โอ โว้ว โอ โว้ว เย่)
whoa yeah
(โว้ว เย่)
whoa oh whoa oh whoa oh whoa yeah
(โว้ว โอ โว้ว โอ โว้ว โอ โว้ว เย่)

whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว)

tell me what do we do
(เท็ล มี ว็อท ดู วี ดู)
when the DJ’s playin our favorite groove
(ฮเว็น เดอะ ดีเจซ เพลย์ยิน เอ๊า เฟเฝอะริท กรูฝ)
we step
(วี ซเท็พ)
to when
(ทู ฮเว็น)
the whole night through
(เดอะ โฮล ไนท ธรู)

and what do we do
(แอ็นด ว็อท ดู วี ดู)
when where all dressed up and in the mood
(ฮเว็น ฮแว ออล ดเรซ อัพ แอ็นด อิน เดอะ มูด)
we step
(วี ซเท็พ)
to what
(ทู ว็อท)
a steppers groove
(อะ steppers กรูฝ)

where do we go soon as the weekend gets here
(ฮแว ดู วี โก ซูน แอ็ส เดอะ วี๊คเกน เก็ท เฮียร)
the club
(เดอะ คลับ)
why
(ฮไว)
to party and have some fun
(ทู พาทิ แอ็นด แฮ็ฝ ซัม ฟัน)

what is it that,
(ว็อท อีส ซิท แดท ,)
can come and take away all your stress, tell me
(แค็น คัม แอ็นด เทค อะเว ออล ยุร ซทเร็ซ , เท็ล มี)
music
(มยูสิค)
no further questions, you have passed my test
(โน เฟอเฑอะ คเวซชัน , ยู แฮ็ฝ พาซ มาย เท็ซท)

happy people
(แฮพพิ พี๊เพิ่ล)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keeps the world turnin,turnin,turnin
(คีพ เดอะ เวิลด เทินนิน , เทินนิน , เทินนิน)
oh I believe that,happy people
(โอ ไอ บิลีฝ แดท , แฮพพิ พี๊เพิ่ล)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keep us dancin,dancin,dancin
(คีพ อัซ แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)

happy people
(แฮพพิ พี๊เพิ่ล)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keep us steppin,keep us steppin,steppin
(คีพ อัซ สเตปปิน , คีพ อัซ สเตปปิน , สเตปปิน)
happy people
(แฮพพิ พี๊เพิ่ล)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keeps us groovin,groovin,groovin
(คีพ อัซ กรูฝวิน , กรูฝวิน , กรูฝวิน)

i just wanna get dressed and go out
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท ดเรซ แอ็นด โก เอ้า)

yeah
(เย่)

i wanna get dressed,
(ไอ วอนนา เก็ท ดเรซ ,)
i wanna go out,
(ไอ วอนนา โก เอ้า ,)
can you tell me where the spot is?
(แค็น ยู เท็ล มี ฮแว เดอะ สพอท อีส)

where the party is all night,
(ฮแว เดอะ พาทิ อีส ซอร์ ไนท ,)
and everybodys havin a good time
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เฮฝวิน อะ เกิด ไทม)

i wanna get nice,
(ไอ วอนนา เก็ท ไน๊ซ์ ,)
i wanna get loud,
(ไอ วอนนา เก็ท เลาด ,)
can you tell me where the spot is?
(แค็น ยู เท็ล มี ฮแว เดอะ สพอท อีส)

come on and take me to that place,
(คัมมอน แอ็นด เทค มี ทู แดท พเลซ ,)
where there aint nuthin but happy-
(ฮแว แดร์ เอน นัทติน บัท แฮพพิ)

whoa, happy, happy, happy
(โว้ว , แฮพพิ , แฮพพิ , แฮพพิ)

happy people,
(แฮพพิ พี๊เพิ่ล ,)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keep the world turnin, turnin,turnin
(คีพ เดอะ เวิลด เทินนิน , เทินนิน , เทินนิน)

im talkin about
(แอม ทอคกิ่น อะเบาท)
happy people,
(แฮพพิ พี๊เพิ่ล ,)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
they keep the world dancin, dancin, dancin
(เด คีพ เดอะ เวิลด แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
happy people
(แฮพพิ พี๊เพิ่ล)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keep the world steppin, steppin, steppin
(คีพ เดอะ เวิลด สเตปปิน , สเตปปิน , สเตปปิน)
nuthin but happy people
(นัทติน บัท แฮพพิ พี๊เพิ่ล)
[yeah, yeah yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ เย่ , เย่ ])
keeps the world groovin, grooooooooovin
(คีพ เดอะ เวิลด กรูฝวิน , grooooooooovin)

uh uh uh, alright, uh huh
(อา อา อา , ออลไร๊ท , อา ฮู)

now if you wanna step
(เนา อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ)
u gotta play it by the rules
(ยู กอททะ พเล อิท ไบ เดอะ รูล)
you gotta do what i do
(ยู กอททะ ดู ว็อท ไอ ดู)
when i do, what i do
(ฮเว็น นาย ดู , ว็อท ไอ ดู)

if you wanna step
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ)
u gotta play it by the rules
(ยู กอททะ พเล อิท ไบ เดอะ รูล)
you gotta do what i do
(ยู กอททะ ดู ว็อท ไอ ดู)
when i do, what i do
(ฮเว็น นาย ดู , ว็อท ไอ ดู)

now
(เนา)

step to the left, step to the right
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท , ซเท็พ ทู เดอะ ไรท)
spin around and bring it down tonight
(ซพิน อะเรานด แอ็นด บริง อิท เดาน ทุไนท)
bring it on up, move in close
(บริง อิท ออน อัพ , มูฝ อิน คโลส)
let me see you and your partner stroll
(เล็ท มี ซี ยู แอ็นด ยุร พาทเนอะ ซทโรล)

step to the left, step to the right
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท , ซเท็พ ทู เดอะ ไรท)
spin around and bring it down tonight
(ซพิน อะเรานด แอ็นด บริง อิท เดาน ทุไนท)
bring it on up, move in close
(บริง อิท ออน อัพ , มูฝ อิน คโลส)
let me see you and your partner stroll
(เล็ท มี ซี ยู แอ็นด ยุร พาทเนอะ ซทโรล)

step to the left, step to the right
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท , ซเท็พ ทู เดอะ ไรท)
spin around and bring it down tonight
(ซพิน อะเรานด แอ็นด บริง อิท เดาน ทุไนท)
bring it on up, move in close
(บริง อิท ออน อัพ , มูฝ อิน คโลส)
let me see you and your partner stroll
(เล็ท มี ซี ยู แอ็นด ยุร พาทเนอะ ซทโรล)

step to the left, step to the right
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท , ซเท็พ ทู เดอะ ไรท)
spin around and bring it down tonight
(ซพิน อะเรานด แอ็นด บริง อิท เดาน ทุไนท)
bring it on up, move in close
(บริง อิท ออน อัพ , มูฝ อิน คโลส)
let me see you and your partner stroll
(เล็ท มี ซี ยู แอ็นด ยุร พาทเนอะ ซทโรล)

step to the left, step to the right
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท , ซเท็พ ทู เดอะ ไรท)
spin around and bring it down tonight
(ซพิน อะเรานด แอ็นด บริง อิท เดาน ทุไนท)
bring it on up, move in close
(บริง อิท ออน อัพ , มูฝ อิน คโลส)
let me see you and your partner stroll
(เล็ท มี ซี ยู แอ็นด ยุร พาทเนอะ ซทโรล)

step to the left, step to the right
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท , ซเท็พ ทู เดอะ ไรท)
spin around and bring it down tonight
(ซพิน อะเรานด แอ็นด บริง อิท เดาน ทุไนท)
bring it on up, move in close
(บริง อิท ออน อัพ , มูฝ อิน คโลส)
let me see you and your partner stroll
(เล็ท มี ซี ยู แอ็นด ยุร พาทเนอะ ซทโรล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy People คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น