เนื้อเพลง Come To Me คำอ่านไทย Diddy feat Nicole Scherzinger

[Nicole [Diddy]]
( [ เนโคว [ ดิดดี้ ] ])
It’s Bad Boy b*tch
(อิทซ แบ็ด บอย บี *tch)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
[It feels good to be back, I missed ya]
([ อิท ฟีล เกิด ทู บี แบ็ค , ไอ มิซ ยา ])
Relax your mind, let’s the concepts be free
(ริแลคซ ยุร ไมนด , เล็ท เดอะ คอนเซ็พท บี ฟรี)
And I roll with the sounds of BPE
(แอ็นด ดาย โรล วิฑ เดอะ เซานด อ็อฝ BPE)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
[You know what time it is]
([ ยู โน ว็อท ไทม อิท อีส ])
[Report to the dance floor]
([ ริโพท ทู เดอะ ดานซ ฟโล ])
It’s bad boy b*tch
(อิทซ แบ็ด บอย บี *tch)
[Talk to ’em]
([ ทอค ทู เอ็ม ])

[Nicole]
([ เนโคว ])
See you laughing with one of my eye
(ซี ยู ลาฟอิง วิฑ วัน อ็อฝ มาย ไอ)
Leanin on the wall lookin fly
(ลีนิน ออน เดอะ วอล ลุคกิน ฟไล)
I want you to come be with me
(ไอ ว็อนท ยู ทู คัม บี วิฑ มี)
You’re the only one I wanna talk to
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ วอนนา ทอค ทู)
But I don’t wanna rush
(บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา รัฌ)

[Chorus – Nicole]
([ โครัซ เนโคว ])
I’m here when will you make your move?
(แอม เฮียร ฮเว็น วิล ยู เมค ยุร มูฝ)
I see you, I am me, I want cha, why don’t cha
(ไอ ซี ยู , ไอ แอ็ม มี , ไอ ว็อนท ชา , ฮไว ด้อนท์ ชา)
Come to me, I can be, what you need, uh baby
(คัม ทู มี , ไอ แค็น บี , ว็อท ยู นีด , อา เบบิ)
I’m standin, been waitin, I’m yearnin, I’m burnin
(แอม แสตนดิน , บีน เว๊ทดิน , แอม เยียนิน , แอม เบินนิน)
Come to know me, come and get to know me
(คัม ทู โน มี , คัม แอ็นด เก็ท ทู โน มี)
Come to show me, that you wanna know me
(คัม ทู โฌ มี , แดท ยู วอนนา โน มี)

[Diddy]
([ ดิดดี้ ])
You know who it is, I’m back in the building
(ยู โน ฮู อิท อีส , แอม แบ็ค อิน เดอะ บีลดิง)
Security strapped, still stackin a million
(ซิคยูริทิ สแตปชฺ , ซทิล สทาคกิน อะ มีลยัน)
It’s doubt with the stallion, somethin’ Italian
(อิทซ เดาท วิฑ เดอะ ซแทลยัน , ซัมติน อิแทลแย็น)
Or maybe Puerto Rican, you can catch me in Paris
(ออ เมบี เพิสโต Rican , ยู แค็น แค็ช มี อิน แพริซ)
I’m in it to win it but willin to carry
(แอม อิน หนิด ทู วิน หนิด บัท วิลลิน ทู แคริ)
The game, if you think I’m not look at the carats
(เดอะ เกม , อิฟ ยู ธิงค แอม น็อท ลุค แกท เดอะ แคแร็ท)
I buck clean about in a Phantom
(ไอ บัค คลีน อะเบาท อิน อะ แฟนทัม)
The people go screamin like an opera anthem
(เดอะ พี๊เพิ่ล โก สครีมมิน ไลค แอน ออพเออะระ แอนเธ็ม)
I did it before, do it again
(ไอ ดิด ดิท บิโฟ , ดู อิท อะเกน)
I got to blow, gotta to spin
(ไอ ก็อท ทู บโล , กอททะ ทู ซพิน)
Lies before, cool as the wind
(ไล บิโฟ , คูล แอ็ส เดอะ วินด)
Got hits go back like Juicy Jin, yeah
(ก็อท ฮิท โก แบ็ค ไลค จูซอิ จิน , เย่)
Shine the best and diamond necklace
(ไฌน เดอะ เบ็ซท แอ็นด ไดมันด เนคเครด)
My extravagant taste, the style perplexes
(มาย เอ็คซทแรฝอะแก็นท เทซท , เดอะ ซไทล perplexes)
They know I’m the ish, they wanna get next
(เด โน แอม ดิ อิฌ , เด วอนนา เก็ท เน็คซท)
That’s why she had to fit cause she wanted to get next
(แด๊ท ฮไว ชี แฮ็ด ทู ฟิท คอส ชี ว็อนท ทู เก็ท เน็คซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Diddy [Nicole]]
([ ดิดดี้ [ เนโคว ] ])
Anywhere I appear, they all stop and stare
(เอนอิฮแว ไอ แอ็พเพีย , เด ออล ซท็อพ แอ็นด ซแท)
Admire your body language speakin loud and clear like
(แอ็ดไมร ยุร บอดอิ แลงกวิจ สปีกิน เลาด แอ็นด คเลีย ไลค)
[I want you to come be with me]
([ ไอ ว็อนท ยู ทู คัม บี วิฑ มี ])
She be waitin anticipatin for oh so long
(ชี บี เว๊ทดิน แอนทิสเพดิน ฟอ โอ โซ ล็อง)
Fantasising wild thoughts of me comin on like
(Fantasisings ไวลด ธอท อ็อฝ มี คัมอิน ออน ไลค)
[I’m here when will you make your move]
([ แอม เฮียร ฮเว็น วิล ยู เมค ยุร มูฝ ])
She diggin my style, my swag, my suede, my swirve
(ชี ดิคกิน มาย ซไทล , มาย ซแว็ก , มาย ซเวด , มาย swirve)
My way with words, the Boys absurd for sure
(มาย เว วิฑ เวิด , เดอะ บอย แอ็บเซิด ฟอ ฌุร)
You can’t fall til my aura called
(ยู แค็นท ฟอล ทิล มาย ออระ คอล)
I make miracles like I walk on water
(ไอ เมค มิ๊ราเคิ่ล ไลค ไก วอค ออน วอเทอะ)
What you want mama order, it’s on my tab
(ว็อท ยู ว็อนท มามะ ออเดอะ , อิทซ ออน มาย แท็บ)
I’m so bad with the cash, I dropped the whole bag
(แอม โซ แบ็ด วิฑ เดอะ แค็ฌ , ไอ ดร็อพ เดอะ โฮล แบ็ก)
Where you at girl?
(ฮแว ยู แอ็ท เกิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Nicole]
([ เนโคว ])
I’m here in love, can’t wait no more no
(แอม เฮียร อิน ลัฝ , แค็นท เวท โน โม โน)
You were the one who stole my heart
(ยู เวอ ดิ วัน ฮู ซโทล มาย ฮาท)
Can’t you see the way to sober[?]
(แค็นท ยู ซี เดอะ เว ทู โซเบอะ [ ])
I need you to come closer
(ไอ นีด ยู ทู คัม โคลเซอร์)
Please believe is getting stormy
(พลีส บิลีฝ อีส เกดดดิ้ง ซทอมิ)
You really got me hot
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี ฮ็อท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Diddy and Nicole]
([ ดิดดี้ แอ็นด เนโคว ])
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Why don’t cha come to me
(ฮไว ด้อนท์ ชา คัม ทู มี)
I can be, what you need uh baby
(ไอ แค็น บี , ว็อท ยู นีด อา เบบิ)
I’m here, you’re here, let’s make it happen
(แอม เฮียร , ยัวร์ เฮียร , เล็ท เมค อิท แฮพเพ็น)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
Relax your mind, let’s the concepts be free
(ริแลคซ ยุร ไมนด , เล็ท เดอะ คอนเซ็พท บี ฟรี)
And I roll with the sounds of BPE
(แอ็นด ดาย โรล วิฑ เดอะ เซานด อ็อฝ BPE)
Do it, do it
(ดู อิท , ดู อิท)
You know what this is
(ยู โน ว็อท ดีซ ซิส)
It’s Bad Boy b*tch
(อิทซ แบ็ด บอย บี *tch)
Press Play!
(พเร็ซ พเล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come To Me คำอ่านไทย Diddy feat Nicole Scherzinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น