เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Faith Hill

I love the way you stand in my way
( ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู ซแท็นด อิน มาย เว)
You won’t move ’til you get a kiss
(ยู ว็อนท มูฝ ทิล ยู เก็ท ดา คิซ)
And how you tell me that my name
(แอ็นด เฮา ยู เท็ล มี แดท มาย เนม)
It tastes so sweet on your lips
(อิท เทซท โซ สวี้ท ออน ยุร ลิพ)
I love the way you hold me with your eyes
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู โฮลด มี วิฑ ยุร ไอ)
Hold me so tight that I can’t move
(โฮลด มี โซ ไทท แดท ไอ แค็นท มูฝ)
It’s like everything I’ve ever known is a lie
(อิทซ ไลค เอ๊วี่ติง แอฝ เอฝเออะ โนน อีส ซา ไล)
And you’re the simple truth I know
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ทรูธ ไอ โน)

Is it a dream or is it real?
(อีส ซิท อะ ดรีม ออ อีส ซิท ริแอ็ล)
All I know is you make me feel so beautiful, beautiful, beautiful
(ออล ไอ โน อีส ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล , บยูทิฟุล , บยูทิฟุล)
You make me feel so beautiful [Feel like I could fly]
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล [ ฟีล ไลค ไก เคิด ฟไล ])
Beautiful [Across the clear blue sky]
(บยูทิฟุล [ อัครอซ เดอะ คเลีย บลู ซไค ])
Beautiful [Baby I could cry]
(บยูทิฟุล [ เบบิ ไอ เคิด คไร ])
You make me feel so beautiful
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
I love how soft you touch my skin
(ไอ ลัฝ เฮา ซ็อฟท ยู ทั๊ช มาย ซคิน)
Like you’re touching the wings of a b*tterfly
(ไลค ยัวร์ ทัชชิง เดอะ วิง อ็อฝ อะ บี *tterfly)
I wish we could just lock ourselves away in a room
(ไอ วิฌ วี เคิด จัซท ล็อค เอารเซลฝส อะเว อิน อะ รุม)
Where there was no such thing as time
(ฮแว แดร์ วอส โน ซัช ธิง แอ็ส ไทม)
I’ve never let anyone get this close
(แอฝ เนฝเวอะ เล็ท เอนอิวัน เก็ท ดีซ คโลส)
I’ve always been afraid
(แอฝ ออลเว บีน อัฟเรด)
But you break down every wall and yet I feel so safe
(บัท ยู บเรค เดาน เอฝริ วอล แอ็นด เย็ท ไอ ฟีล โซ เซฟ)

Every part of who I am
(เอฝริ พาท อ็อฝ ฮู ไอ แอ็ม)
Is so in love cause what I have is beautiful
(อีส โซ อิน ลัฝ คอส ว็อท ไอ แฮ็ฝ อีส บยูทิฟุล)
Beautiful, beautiful, beautiful
(บยูทิฟุล , บยูทิฟุล , บยูทิฟุล)
You make me feel so beautiful [Feel like I could fly]
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล [ ฟีล ไลค ไก เคิด ฟไล ])
Beautiful [Across the clear blue sky]
(บยูทิฟุล [ อัครอซ เดอะ คเลีย บลู ซไค ])
Beautiful [Baby I could cry]
(บยูทิฟุล [ เบบิ ไอ เคิด คไร ])
You make me feel so beautiful
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล)
Beautiful…
(บยูทิฟุล)
You make me feel so beautiful [When you touch my face]
(ยู เมค มี ฟีล โซ บยูทิฟุล [ ฮเว็น ยู ทั๊ช มาย เฟซ ])
Beautiful [When you say my name]
(บยูทิฟุล [ ฮเว็น ยู เซ มาย เนม ])
Beautiful [Always find the way]
(บยูทิฟุล [ ออลเว ไฟนด เดอะ เว ])
You make me feel so
(ยู เมค มี ฟีล โซ)
Beautiful
(บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น