เนื้อเพลง Secretly คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Secretly I’m Wanting You And I’m Hoping You Want Me Too
( ซีคเร็ทลิ แอม วอนทิง ยู แอ็นด แอม โฮพปิง ยู ว็อนท มี ทู)
I Smell Your Scent Across The Room And I Can’t Wait To Get Next To You
(ไอ ซเม็ล ยุร เซ็นท อัครอซ เดอะ รุม แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
It’s Like I’m Lost I Don’t Know But This Feeling That I Have About You
(อิทซ ไลค แอม ล็อซท ไอ ด้อนท์ โน บัท ดีซ ฟีลอิง แดท ไอ แฮ็ฝ อะเบาท ยู)
Will You Ever Know Secretly I’m Wanting You And I’m Hoping You Want Me Too
(วิล ยู เอฝเออะ โน ซีคเร็ทลิ แอม วอนทิง ยู แอ็นด แอม โฮพปิง ยู ว็อนท มี ทู)
I Smell Your Scent Across The Room And I Can’t Wait To Get Next To You
(ไอ ซเม็ล ยุร เซ็นท อัครอซ เดอะ รุม แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Whatever I See When I Look At You Across The Room
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ซี ฮเว็น นาย ลุค แกท ยู อัครอซ เดอะ รุม)
Whatever I Hear I Wonder If He Loves Me Too
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ เฮีย ไอ วันเดอะ อิฟ ฮี ลัฝ มี ทู)
Whatever I Do I Just Think About You For Hours
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู ไอ จัซท ธิงค อะเบาท ยู ฟอ เอาร)
Oh Baby And It’s Got Me Thinking Of You Secretly
(โอ เบบิ แอ็นด อิทซ ก็อท มี ติ้งกิง อ็อฝ ยู ซีคเร็ทลิ)
I’m Wanting You And I’m Hoping You Want Me Too
(แอม วอนทิง ยู แอ็นด แอม โฮพปิง ยู ว็อนท มี ทู)
I Smell Your Scent Across The Room And I Can’t Wait To Get Next To You
(ไอ ซเม็ล ยุร เซ็นท อัครอซ เดอะ รุม แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Whenever You Speak
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ซพีค)
Whenever You Oooh
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู อู้)
Whenever You Breath Baby
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู บเร็ธ เบบิ)
Let Me Touch You Please Secretly
(เล็ท มี ทั๊ช ยู พลีส ซีคเร็ทลิ)
I’m Wanting You And I’m Hoping You Want Me Too
(แอม วอนทิง ยู แอ็นด แอม โฮพปิง ยู ว็อนท มี ทู)
I Smell Your Scent Across The Room And I Can’t Wait To Get Next To You
(ไอ ซเม็ล ยุร เซ็นท อัครอซ เดอะ รุม แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Secretly I’m Wanting You And I’m Hoping You Want Me Too
(ซีคเร็ทลิ แอม วอนทิง ยู แอ็นด แอม โฮพปิง ยู ว็อนท มี ทู)
I Smell Your Scent Across The Room
(ไอ ซเม็ล ยุร เซ็นท อัครอซ เดอะ รุม)
And I Can’t Wait To Get Next To You
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
It Smells So Good I Just Wanna
(อิท ซเม็ล โซ เกิด ดาย จัซท วอนนา)
Kiss You I Wanna
(คิซ ยู ไอ วอนนา)
Lay With You I Don’t Know How To Tell You
(เล วิฑ ยู ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู เท็ล ยู)
But Secretly I Want You I Just Wanna Get Next To You
(บัท ซีคเร็ทลิ ไอ ว็อนท ยู ไอ จัซท วอนนา เก็ท เน็คซท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secretly คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น