เนื้อเพลง Fack คำอ่านไทย Eminem

Ah ah ah ahhh
( อา อา อา อาห์)
Oh god damn
(โอ ก็อด แด็ม)
I’m gonna facckin cum
(แอม กอนนะ facckin คัม)
Oh sh*t, oh yeah
(โอ ฌะ *ที , โอ เย่)
Fack fack faaaack
(Fack fack faaaack)
F*ck I am
(เอฟ *ck ไอ แอ็ม)
I am,
(ไอ แอ็ม ,)
I’m going to cum
(แอม โกอิ้ง ทู คัม)
I’m c*mming
(แอม ซี *mmings)

I never seen no sh*t like this
(ไอ เนฝเวอะ ซีน โน ฌะ *ที ไลค ดีซ)
This b*tch can twist like a damn contortionist
(ดีซ บี *tch แค็น ทวิซท ไลค เก แด็ม ค็อนทอฌะนิซท)
Condom on my d*ck
(คอนดอม ออน มาย d*ck)
Of course it is
(อ็อฝ โคซ อิท อีส)
This b*tch don’t know what abortion is
(ดีซ บี *tch ด้อนท์ โน ว็อท อะบอฌัน อีส)
So I can’t cum in her
(โซ ไอ แค็นท คัม อิน เฮอ)
F*cks like a porn star
(เอฟ *cks ไลค เก พรอน ซทา)
Looks like jenna
(ลุค ไลค jenna)
F*ck I’m gonna
(เอฟ *ck แอม กอนนะ)
Cum
(คัม)
I think my rubbers coming off
(ไอ ธิงค มาย รับเบอะ คัมอิง ออฟฟ)
But oh it’s so f*ckin wet and soft
(บัท โอ อิทซ โซ เอฟ *ckin เว็ท แอ็นด ซ็อฟท)
F*ck I’m gonna start letting off
(เอฟ *ck แอม กอนนะ ซทาท เลทดิง ออฟฟ)
I’m squirting and she’s not getting off
(แอม squirtings แอ็นด ชี น็อท เกดดดิ้ง ออฟฟ)
And she’s on top
(แอ็นด ชี ออน ท็อพ)
I’m gonna f*cking, oh god
(แอม กอนนะ เอฟ *คิง , โอ ก็อด)
Oh don’t do that
(โอ ด้อนท์ ดู แดท)
Don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
Stop, don’t, I don’t mean don’t stop
(ซท็อพ , ด้อนท์ , ไอ ด้อนท์ มีน ด้อนท์ ซท็อพ)
Ah Wait a minute
(อา เวท ดา มินยูท)
Oh ohh fack
(โอ โอ้ fack)
I’m gonna f*cking cum
(แอม กอนนะ เอฟ *คิง คัม)

Ah ah ah ahhh
(อา อา อา อาห์)
Oh god damn
(โอ ก็อด แด็ม)
I’m gonna facckin cum
(แอม กอนนะ facckin คัม)
Oh sh*t, oh yeah
(โอ ฌะ *ที , โอ เย่)
Fack fack fack
(Fack fack fack)
Fack I am
(Fack ไอ แอ็ม)
I am,
(ไอ แอ็ม ,)
I’m going to cum
(แอม โกอิ้ง ทู คัม)
I’m c*mming
(แอม ซี *mmings)

Oh wow oh aww
(โอ เวา โอ อาวว)
i need a cigarette now
(ไอ นีด อะ ซิกะเรท เนา)
oh I’m so f*cking hot and your so f*ckin hot
(โอ แอม โซ เอฟ *คิง ฮ็อท แอ็นด ยุร โซ เอฟ *ckin ฮ็อท)
Oh my God
(โอ มาย ก็อด)
I wanna facking fack
(ไอ วอนนา fackings fack)
No, not f*ck
(โน , น็อท เอฟ *ck)
I said fack
(ไอ เซ็ด fack)
F A C K F A C K
(เอฟ อะ ซี เค เอฟ อะ ซี เค)
fack fack facking freak me
(fack fack fackings ฟรีค มี)
oh yeah girl c baby
(โอ เย่ เกิล ซี เบบิ)
They call me mr freaky
(เด คอล มี มีซเทอะ ฟรีคกี้)
Lets call your sister threeway
(เล็ท คอล ยุร ซีซเทอะ threeway)
Have some threesome
(แฮ็ฝ ซัม threesome)
Me so horny
(มี โซ ฮอนิ)
And your such a f*ckin babe
(แอ็นด ยุร ซัช อะ เอฟ *ckin เบบ)
I wanna go down on u
(ไอ วอนนา โก เดาน ออน ยู)
Fack u shave
(Fack ยู เฌฟ)
Oh god damn
(โอ ก็อด แด็ม)
here I go again
(เฮียร ไอ โก อะเกน)
I’m gonna cum, I am
(แอม กอนนะ คัม , ไอ แอ็ม)

Ah ah ah ahhh
(อา อา อา อาห์)
Oh god damn
(โอ ก็อด แด็ม)
I’m gonna facckin cum
(แอม กอนนะ facckin คัม)
Oh sh*t, oh yeah
(โอ ฌะ *ที , โอ เย่)
Fack fack fack
(Fack fack fack)
Fack I am
(Fack ไอ แอ็ม)
I am,
(ไอ แอ็ม ,)
I’m going to cum
(แอม โกอิ้ง ทู คัม)
I’m c*mming
(แอม ซี *mmings)

Ok I’m done
(โอเค แอม ดัน)
I already came twice
(ไอ ออลเรดอิ เคม ทไวซ)
You ain’t gonna make me cum
(ยู เอน กอนนะ เมค มี คัม)
I’m all out of gas
(แอม ออล เอ้า อ็อฝ แก๊ซ)
Not so fast
(น็อท โซ ฟัซท)
Ah Your finger just went in my ass’
(อา ยุร ฟีงเกอะ จัซท เว็นท อิน มาย อาซ)
Ahh that hurts take it out now
(อา แดท เฮิท เทค อิท เอ้า เนา)
Oh wait a minute put it back in
(โอ เวท ดา มินยูท พัท ดิธ แบ็ค อิน)
In in in
(อิน อิน อิน)
This don’t mean I’m gay, I don’t like men
(ดีซ ด้อนท์ มีน แอม เก , ไอ ด้อนท์ ไลค เม็น)
I like boobs
(ไอ ไลค บูบสฺ)
Boobs boobs
(บูบสฺ บูบสฺ)
Now See that gerbil
(เนา ซี แดท gerbil)
Grab that too
(กแร็บ แดท ทู)
Shove it up my b*tt
(ฌัฝ อิท อัพ มาย บี *tt)
Let that little rascal nibble on my asshole
(เล็ท แดท ลิ๊ทเทิ่ล แรซแค็ล นิบเบิ้ล ออน มาย แอสโฮล)
Oh yeah right there, right there
(โอ เย่ ไรท แดร์ , ไรท แดร์)
Uhhh I’m c*mming
(อากรีเอดสฺ แอม ซี *mmings)
Oh yeah
(โอ เย่)
Fack I just came again
(Fack ไอ จัซท เคม อะเกน)
Ok pull it out now
(โอเค พุล อิท เอ้า เนา)
Oh f*ck yeah
(โอ เอฟ *ck เย่)
Wait he’s not out
(เวท อีส น็อท เอ้า)
He’s still crawling around up there
(อีส ซทิล คอลลิง อะเรานด อัพ แดร์)
Oh fack I think it’s stuck
(โอ fack ไอ ธิงค อิทซ ซทัค)
Oh but it feels so f*cking good
(โอ บัท ดิธ ฟีล โซ เอฟ *คิง เกิด)

Ah ah ah ahhh
(อา อา อา อาห์)
Oh god damn
(โอ ก็อด แด็ม)
I’m gonna facckin cum
(แอม กอนนะ facckin คัม)
Oh sh*t, oh yeah
(โอ ฌะ *ที , โอ เย่)
Fack fack fack
(Fack fack fack)
Fack I am
(Fack ไอ แอ็ม)
I am,
(ไอ แอ็ม ,)
I’m going to cum
(แอม โกอิ้ง ทู คัม)
I’m c*mming
(แอม ซี *mmings)

Shove a gerbil in your ass
(ฌัฝ อะ gerbil อิน ยุร อาซ)
Do it too
(ดู อิท ทู)
Shove a gerbil in your ass
(ฌัฝ อะ gerbil อิน ยุร อาซ)
Do it too
(ดู อิท ทู)
Shove a gerbil in your ass
(ฌัฝ อะ gerbil อิน ยุร อาซ)
Do it too
(ดู อิท ทู)
Ewww
(Ewww)
Eww ewww
(Eww ewww)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fack คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น