เนื้อเพลง We’re A Miracle คำอ่านไทย Christina Aguilera

Here we are, safe at last
( เฮียร วี อาร์ , เซฟ แอ็ท ลาซท)
We can breath a sigh, seems the storm has passed
(วี แค็น บเร็ธ อะ ไซ , ซีม เดอะ ซทอม แฮ็ส พาซ)
Through it all, no one knew
(ธรู อิท ดอร์ , โน วัน นยู)
That all the tears in heaven, would bring me back to you
(แดท ดอร์ เดอะ เทีย ซิน เฮฝเอ็น , เวิด บริง มี แบ็ค ทู ยู)
No one, I know
(โน วัน , ไอ โน)
Imagined we would make it,
(อิแมจอิน วี เวิด เมค อิท ,)
But it only matters that we both believed
(บัท ดิธ โอ๊นลี่ แมทเทอะ แดท วี โบธ บิลีฝ)

Chorus:
(โครัซ :)
You and me, we’re a miracle.
(ยู แอ็นด มี , เวีย อะ มิ๊ราเคิ่ล)
Meant to be, and nothing can change it
(เม็นท ทู บี , แอ็นด นัธติง แค็น เชนจ อิท)
Mountains move and oceans part
(เมานทิน มูฝ แอ็นด โอแฌ็น พาท)
When they are standing in our way
(ฮเว็น เด อาร์ ซแทนดิง อิน เอ๊า เว)
You and me, we’re a miracle,
(ยู แอ็นด มี , เวีย อะ มิ๊ราเคิ่ล ,)
Angels stand watching over us,
(เอนเจล ซแท็นด วัทชิง โอเฝอะ อัซ ,)
And heaven shines upon us, everyday.
(แอ็นด เฮฝเอ็น ไฌน อุพอน อัซ , เอวี่เดย์)

Every time, I felt near defeat
(เอฝริ ไทม , ไอ เฟ็ลท เนีย ดิฟีท)
You were there for me, oh, on my side completely
(ยู เวอ แดร์ ฟอ มี , โอ , ออน มาย ไซด ค็อมพลีทลี)
You gave me strength, you set me free
(ยู เกฝ มี ซทเร็งธ , ยู เซ็ท มี ฟรี)
It’s just because of you that I’m all that I can be,
(อิทซ จัซท บิคอส อ็อฝ ยู แดท แอม ออล แดท ไอ แค็น บี ,)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
The world is ours to reach for
(เดอะ เวิลด อีส เอ๊า ทู รีช ฟอ)
Together there is nothing we can’t do..
(ทุเกฑเออะ แดร์ อีส นัธติง วี แค็นท ดู)

Chorus
(โครัซ)

The chance was so unlikely
(เดอะ ชานซ วอส โซ อันไลคลิ)
That we would ever be
(แดท วี เวิด เอฝเออะ บี)
Two stars among the heavens
(ทู ซทา อะมัง เดอะ เฮฝเอ็น)
Destiny brought you to me
(เดซทินิ บรอท ยู ทู มี)

Chorus
(โครัซ)

You and me, we’re a miracle.
(ยู แอ็นด มี , เวีย อะ มิ๊ราเคิ่ล)
You and me, we’re a miracle.
(ยู แอ็นด มี , เวีย อะ มิ๊ราเคิ่ล)
Miracle
(มิ๊ราเคิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’re A Miracle คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น