เนื้อเพลง Innocence Again คำอ่านไทย Switchfoot

Do you remember when
( ดู ยู ริเมมเบอะ ฮเว็น)
You were way back then
(ยู เวอ เว แบ็ค เด็น)
You held the world inside your hands
(ยู เฮ็ลด เดอะ เวิลด อีนไซด ยุร แฮ็นด)
When you told me love
(ฮเว็น ยู โทลด มี ลัฝ)
Was the strongest stuff
(วอส เดอะ สตอนเกต ซทัฟ)
Your strength was innocence
(ยุร ซทเร็งธ วอส อีนโนะเซ็นซ)

But, oh man
(บัท , โอ แม็น)
The signs of the times are omens
(เดอะ ไซน อ็อฝ เดอะ ไทม แซร์ โอเม็น)
You’re starting the day in
(ยัวร์ ซทาททิง เดอะ เด อิน)
No man’s land again
(โน แม็น แล็นด อะเกน)

Who are you gonna be?
(ฮู อาร์ ยู กอนนะ บี)
When you’re on your knees, who do you believe? [oh, oh, oh]
(ฮเว็น ยัวร์ ออน ยุร นี , ฮู ดู ยู บิลีฝ [ โอ , โอ , โอ ])
Fear is a lonely man
(เฟีย อีส ซา โลนลิ แม็น)
You’ve been given innocence
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ)
You’ve been given innocence again
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ อะเกน)

You should know by now
(ยู เชิด โน ไบ เนา)
That your darkest hour
(แดท ยุร ดาร์คเนท เอาร)
Is when your broken heart goes down
(อีส ฮเว็น ยุร บโรเค็น ฮาท โกซ เดาน)
It’s a bitter end
(อิทซ ซา บีทเทอะ เอ็นด)
When the sweet begins
(ฮเว็น เดอะ สวี้ท บีกีน)
Grace is sufficiency
(กเรซ อีส ซัฟฟีฌเอ็นซิ)

But, oh dear, we’ll never deserve it
(บัท , โอ เดีย , เว็ล เนฝเวอะ ดิเสิฝ อิท)
No dear, we never could earn it
(โน เดีย , วี เนฝเวอะ เคิด เอิน หนิด)
Now, here the choice is yours
(เนา , เฮียร เดอะ ชอยซ อีส ยุร)

Who are you gonna be?
(ฮู อาร์ ยู กอนนะ บี)
When you’re on your knees, who do you believe? [oh, oh, oh]
(ฮเว็น ยัวร์ ออน ยุร นี , ฮู ดู ยู บิลีฝ [ โอ , โอ , โอ ])
Fear is a lonely man
(เฟีย อีส ซา โลนลิ แม็น)
You’ve been given innocence
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ)
You’ve been given innocence again
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ อะเกน)

Grace is high and low
(กเรซ อีส ไฮ แอ็นด โล)
Grace is high and low
(กเรซ อีส ไฮ แอ็นด โล)
Grace is high and low
(กเรซ อีส ไฮ แอ็นด โล)
We’ll never be the same
(เว็ล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)

Who are you gonna be?
(ฮู อาร์ ยู กอนนะ บี)
When you’re on your knees, who do you believe? [oh, oh, oh]
(ฮเว็น ยัวร์ ออน ยุร นี , ฮู ดู ยู บิลีฝ [ โอ , โอ , โอ ])
Fear is a lonely man
(เฟีย อีส ซา โลนลิ แม็น)
You’ve been given innocence
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ)
You’ve been given innocence again
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ อะเกน)

oh, oh, oh…
(โอ , โอ , โอ)
You’ve been given innocence, innocence, innocence.
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ , อีนโนะเซ็นซ , อีนโนะเซ็นซ)
Who are you gonna be…
(ฮู อาร์ ยู กอนนะ บี)
You’ve been given innocence.
(ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อีนโนะเซ็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innocence Again คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น