เนื้อเพลง Mack The Knife คำอ่านไทย Bobby Darin

Oh, the shark, babe, has such teeth, dear
( โอ , เดอะ ฌาค , เบบ , แฮ็ส ซัช ทีท , เดีย)
And it shows them pearly white
(แอ็นด ดิท โฌ เฑ็ม เพอลิ ฮไวท)
Just a jackknife has old MacHeath, babe
(จัซท ดา แจ็คไนฟ แฮ็ส โอลด แมคฮิท , เบบ)
And he keeps it, ah, out of sight
(แอ็นด ฮี คีพ ซิท , อา , เอ้า อ็อฝ ไซท)
Ya know when that shark bites with his teeth, babe
(ยา โน ฮเว็น แดท ฌาค ไบท วิฑ ฮิส ทีท , เบบ)
Scarlet billows start to spread
(ซคาเล็ท บีลโล ซทาท ทู ซพเร็ด)
Fancy gloves, oh, wears old MacHeath, babe
(แฟนซิ กลัฝ , โอ , แว โอลด แมคฮิท , เบบ)
So there’s never, never a trace of red
(โซ แดร์ เนฝเวอะ , เนฝเวอะ รา เทร๊ซ อ็อฝ เร็ด)

Now on the sidewalk, huh, huh, whoo sunny morning, un huh
(เนา ออน เดอะ ไซด์ว๊อก , ฮู , ฮู , ฮู ซันนิ มอนิง , ยูเอ็น ฮู)
Lies a body just oozin’ life, eek
(ไล ซา บอดอิ จัซท oozin ไลฟ , eek)
And someone’s sneakin’ ’round the corner
(แอ็นด ซัมวัน สนิกเคน เรานด เดอะ คอเนอะ)
Could that someone be Mack the Knife?
(เคิด แดท ซัมวัน บี แมกคฺ เดอะ ไนฟ)

There’s a tugboat, huh, huh, down by the river dontcha know
(แดร์ ซา tugboat , ฮู , ฮู , เดาน ไบ เดอะ รีฝเออะ ด้อนชา โน)
Where a cement bag’s just a’drooppin’ on down
(ฮแว อะ ซิเมนท แบ็ก จัซท adrooppin ออน เดาน)
Oh, that cement is just, it’s there for the weight, dear
(โอ , แดท ซิเมนท อีส จัซท , อิทซ แดร์ ฟอ เดอะ เวท , เดีย)
Five’ll get ya ten old Macky’s back in town
(Fivell เก็ท ยา เท็น โอลด Mackys แบ็ค อิน ทาวน์)
Now d’ja hear ’bout Louie Miller? He disappeared, babe
(เนา dja เฮีย เบาท ลูยอี มีลเลอะ ฮี ดิแซ็พเพีย , เบบ)
After drawin’ out all his hard-earned cash
(อาฟเทอะ ดอวอิน เอ้า ดอร์ ฮิส ฮาด เอิน แค็ฌ)
And now MacHeath spends just like a sailor
(แอ็นด เนา แมคฮิท ซเพ็นด จัซท ไลค เก เซลเออะ)
Could it be our boy’s done somethin’ rash?
(เคิด ดิท บี เอ๊า บอย ดัน ซัมติน แร็ฌ)

Now Jenny Diver, ho, ho, yeah, Sukey Tawdry
(เนา เจนนิ ไดฝเออะ , โฮ , โฮ , เย่ , ซูกี ทอดริ)
Ooh, Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown
(อู้ , มิซ Lotte Lenya แอ็นด โอลด ลูซี่ บเราน)
Oh, the line forms on the right, babe
(โอ , เดอะ ไลน ฟอม ออน เดอะ ไรท , เบบ)
Now that Macky’s back in town
(เนา แดท Mackys แบ็ค อิน ทาวน์)

I said Jenny Diver, whoa, Sukey Tawdry
(ไอ เซ็ด เจนนิ ไดฝเออะ , โว้ว , ซูกี ทอดริ)
Look out to Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown
(ลุค เอ้า ทู มิซ Lotte Lenya แอ็นด โอลด ลูซี่ บเราน)
Yes, that line forms on the right, babe
(เย็ซ , แดท ไลน ฟอม ออน เดอะ ไรท , เบบ)
Now that Macky’s back in town…..
(เนา แดท Mackys แบ็ค อิน ทาวน์)

Look out, old Macky’s back!!
(ลุค เอ้า , โอลด Mackys แบ็ค ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mack The Knife คำอ่านไทย Bobby Darin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น