เนื้อเพลง Countdown คำอ่านไทย Beyonce

Boy oy -oy -oy!
(บอย ย ย ย)

Oh, killing me softly and I’m still fallin’
(โอ้ คิลลิ่ง มี ซ๊อฟตรี แอนด์ แอม สทิลล แฟลลิน)
Still the one I need, I will always be with you
(สทิลล ดิ วัน ไอ นี๊ด ไอ วิล อ๊อลเวย์ส บี วิธ ยู)
Oh, you got me all gone, don’t ever let me go
(โอ้ ยู กอท มี ออล กอน ด้อนท์ เอ๊เว่อร์ เล็ท มี โก)
Say it real loud if you fly
(เซย์ อิท เรียล เลาด อิ๊ฟ ยู ฟลาย)
If you leave me you’re out of your mind
(อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ มี ยัวร์ เอ๊าท ออฟ ยัวร์ ไมนด์)

My baby is a 10
(มาย เบ๊บี้ อีส อะ เทน)
We dressing to the 9
(วี เดสซิ่ง ทู เดอะ นาย)
He pick me up we 8
(ฮี พิค มี อั๊พ วี เอ๊ก)
Make me feel so lucky 7
(เม้ค มี ฟีล โซ ลัคกี้ เซเว่น)
He kiss me in his 6
(ฮี คิสส มี อิน ฮีส ซิก)
We be making love in 5
(วี บี เมกิ้ง เลิฟ อิน ไฟท์)
Still the one I do this 4
(สทิลล ดิ วัน ไอ ดู ดิส โฟ)
I’m trying to make a 3
(แอม ทายอิ้ง ทู เม้ค อะ ที)
From that 2
(ฟรอม แด๊ท ทู)
He still the 1
(ฮี สทิลล ดิ วัน)

There’s ups and downs in this love
(แดร์ อั๊พสฺ แอนด์ ดาวน์สฺ อิน ดิส เลิฟ)
Got a lot to learn in this love
(กอท อะ หรอด ทู เลิร์น อิน ดิส เลิฟ)
Through the good and the bad, still got love
(ตรู เดอะ กู๊ด แอนด์ เดอะ แบ้ด สทิลล กอท เลิฟ)
Dedicated to the one I love, hey
(เด๊ดดิเขต ทู ดิ วัน ไอ เลิฟ เฮ้)

Still love the way he talk, still love the way I sing
(สทิลล เลิฟ เดอะ เวย์ ฮี ท๊อล์ค สทิลล เลิฟ เดอะ เวย์ ไอ ซิง)
Still love the way he rock them black diamonds in that chain
(สทิลล เลิฟ เดอะ เวย์ ฮี ร๊อค เด็ม แบล๊ค ได๊ม่อนดํสฺ อิน แด้ท เชน)
Still all up on each other, ain’t a damn thing changed
(สทิลล ออล อั๊พ ออน เอิช อ๊อเธ่อร์ เอน อะ แดมนํ ติง เช้งจํ)
My girls can’t tell me nothing, I’m gone in the brain
(มาย เกิร์ลสฺ แค้น เทลล มี นอทติง แอม กอน อิน เดอะ เบรน)
I’m all up under him like it’s cold, winter time
(แอม ออล อั๊พ อั๊นเด้อร ฮิม ไล๊ค อิท โคลด์ วิ๊นเท่อร์ ไทม์)
All up in the kitchen in my heels, dinner time
(ออล อั๊พ อิน เดอะ คิ๊ทเช่น อิน มาย ฮีลสฺ ดินเน่อร์ ไทม์)
Do whatever that it takes, he got a winner’s mind
(ดู วอทเอฟเวอร์ แด้ท อิท เท้คสฺ ฮี กอท อะ วินเน่อร์สฺ ไมนด์ )
Give it all to him, meet him at the finish line
(กี๊ฝ อิท ออล ทู ฮิม มี๊ท ฮิม แอ็ท เดอะ ฟิ๊หนิช ไลน์)

Me and my boo, in my boo coupe riding
(มี แอนด์ มาย บู อิน มาย บู คลูบ ไรดิ้ง)
All up in that black with his chick right beside him
(ออล อั๊พ อิน แด้ท แบล๊ค วิธ ฮีส ชิกค์ ไร๊ท บีไซด์ ฮิม)
Ladies, if you love your man show him you the fliest
(เล๊ดี้สฺ อิ๊ฟ ยู เลิฟ ยัวร์ แมน โชว์ ฮิม ยู เดอะ ฟลีทสฺ)
Grind up on it, girl, show him how you ride it
(กรายด์ อั๊พ ออน อิท เกิร์ล โชว์ ฮิม ฮาว ยู ไรด์ อิท)
Me and my boo in my boo boo riding
(มี แอนด์ มาย บู อิน มาย บู บู ไรดิ้ง)
All up in that black with his chick right beside him
(ออล อั๊พ อิน แด้ท แบล๊ค วิธ ฮีส ชิกค์ ไร๊ท บีไซด์ ฮิม)
Ladies, if you love your man show him you the fliest
(เล๊ดี้สฺ อิ๊ฟ ยู เลิฟ ยัวร์ แมน โชว์ ฮิม ยู เดอะ ฟลีทสฺ)
Grind up on it, girl, show him how you ride it
(กรายด์ อั๊พ ออน อิท เกิร์ล โชว์ ฮิม ฮาว ยู ไรด์ อิท)

Oh, killing me softly and I’m still fallin’
(โอ้ คิลลิ่ง มี ซ๊อฟตรี แอนด์ แอม สทิลล แฟลลิน)
Still the one I need, I will always be with you
(สทิลล ดิ วัน ไอ นี๊ด ไอ วิล อ๊อลเวย์ส บี วิธ ยู)
Oh, you got me all gone, don’t ever let me go
(โอ้ ยู กอท มี ออล กอน ด้อนท์ เอ๊เว่อร์ เล็ท มี โก)
Say it real loud if you fly
(เซย์ อิท เรียล เลาด อิ๊ฟ ยู ฟลาย)
If you leave me you’re out of your mind
(อีฟ ยู ฃีฝ มี ยัว เอ้า ออฟ ยัว มาย)
[adsense]
My baby is a 10
(มาย เบ๊บี้ อีส อะ เทน)
We dressing to the 9
(วี เดสซิ่ง ทู เดอะ นาย)
He pick me up we 8
(ฮี พิค มี อั๊พ วี เอ๊ก)
Make me feel so lucky 7
(เม้ค มี ฟีล โซ ลัคกี้ เซเว่น)
He kiss me in his 6
(ฮี คิสส มี อิน ฮีส ซิก)
We be making love in 5
(วี บี เมกิ้ง เลิฟ อิน ไฟท์)
Still the one I do this 4
(สทิลล ดิ วัน ไอ ดู ดิส โฟ)
I’m trying to make a 3
(แอม ทายอิ้ง ทู เม้ค อะ ที)
From that 2
(ฟรอม แด๊ท ทู)
He still the 1
(ฮี สทิลล ดิ วัน)

Yup, I put it on him, it ain’t nothing that I can’t do
(เยบ ไอ พุท อิท ออน ฮิม อิท เอน นอทติง แด๊ท ไอ แค้น ดู)
Yup, I buy my own, if he deserve it, buy his shit too
(เยบ ไอ บาย มาย โอว์น อิ๊ฟ ฮี ดีเสริฟ อิท บาย ฮีส ชิท ทู)
All up in the store, shawty, trickin’ if I want to
(ออล อั๊พ อิน เดอะ สโทร์ ชาวดี่ ทิคกิน อิ๊ฟ ไอ ว้อนท ทู)
All up in the store, shawty, fly as we want to
(ออล อั๊พ อิน เดอะ สโทร์ ชาวดี่ ฟลาย แอส วี ว้อนท ทู)

Ooo ooo ooo ooo
(อู อู อู อู)
Damn I think I love that boy
(แดมนํ ไอ ทริ๊งค ไอ เลิฟ แด้ท บอย)
Do anything for that boy
(ดู แอนนี่ติง ฟอร์ แด้ท บอย)
Boy -oy -oy -oy!
(บอย ย ย ย )
Now I’ll never be the same
(นาว แอล เน๊เว่อร์ บี เดอะ เซม)
It’s you and me until the end
(อิท ยู แอนด์ มี อันทิล ดิ เอน)

Me and my boo, in my boo coupe riding
(มี แอนด์ มาย บู อิน มาย บู คลูบ ไรดิ้ง)
All up in that black with his chick right beside him
(ออล อั๊พ อิน แด้ท แบล๊ค วิธ ฮีส ชิกค์ ไร๊ท บีไซด์ ฮิม)
Ladies, if you love your man show him you the flyest
(เล๊ดี้สฺ อิ๊ฟ ยู เลิฟ ยัวร์ แมน โชว์ ฮิม ยู เดอะ ฟลีทสฺ)
Grind up on it, girl, show him how you ride it
(กรายด์ อั๊พ ออน อิท เกิร์ล โชว์ ฮิม ฮาว ยู ไรด์ อิท)
Me and my boo and my boo lip locking
(มี แอนด์ มาย บู แอนด์ มาย ยู ลิพ ลอคกิ้ง)
All up in the back cause the chicks keep flocking
(ออล อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค ค๊อส เดอะ ชิคสฺ คี๊พ ฟลอคกิ้ง)
All that gossip in 10 years, stop it!
(ออล แด้ท ก๊อสสิพ อิน เทน เยียร์สฺ สท๊อพ อิท !)
London speed it up, Houston rock it
(ลอนดอน สพี๊ด อิท อั๊พ ฮิวสตัน ร๊อค อิท)

Oh, killing me softly and I’m still fallin’
(โอ้ คิลลิ่ง มี ซ๊อฟตรี แอนด์ แอม สทิลล แฟลลิน)
Still the one I need, I will always be with you
(สทิลล ดิ วัน ไอ นี๊ด ไอ วิล อ๊อลเวย์ส บี วิธ ยู)
Oh, you got me all gone, don’t ever let me go
(โอ้ ยู กอท มี ออล กอน ด้อนท์ เอ๊เว่อร์ เล็ท มี โก)
Say it real loud if you fly
(เซย์ อิท เรียล เลาด อิ๊ฟ ยู ฟลาย)
If you leave me you’re out of your mind
(อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ มี ยัวร์ เอ๊าท ออฟ ยัวร์ ไมนด์)

My baby is a 10
(มาย เบ๊บี้ อีส อะ เทน)
We dressing to the 9
(วี เดสซิ่ง ทู เดอะ นาย)
He pick me up we 8
(ฮี พิค มี อั๊พ วี เอ๊ก)
Make me feel so lucky 7
(เม้ค มี ฟีล โซ ลัคกี้ เซเว่น)
He kiss me in his 6
(ฮี คิสส มี อิน ฮีส ซิก)
We be making love in 5
(วี บี เมกิ้ง เลิฟ อิน ไฟท์)
Still the one I do this 4
(สทิลล ดิ วัน ไอ ดู ดิส โฟ)
I’m trying to make a 3
(แอม ทายอิ้ง ทู เม้ค อะ ที)
From that 2
(ฟรอม แด๊ท ทู)
He still the 1
(ฮี สทิลล ดิ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Countdown คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น