เนื้อเพลง Santa Bring My Baby Back to Me คำอ่านไทย Elvis Presley

I don’t need a lot of presents
( ไอ ด้อนท์ นีด อะ ล็อท อ็อฝ เพร๊สเซ่นท)
To make my Christmas bright
(ทู เมค มาย ครีซมัซ ไบร๊ท)
I just need my baby’s arms
(ไอ จัซท นีด มาย เบบิ อาม)
Wound around me tight
(วูนด อะเรานด มี ไทท)
Oh oh santa hear my plea
(โอ โอ แซนดา เฮีย มาย พลี)
Santa bring my baby back to me
(แซนดา บริง มาย เบบิ แบ็ค ทู มี)

The Christmas tree is ready
(เดอะ ครีซมัซ ทรี อีส เรดอิ)
The candles all aglow
(เดอะ แค๊นเดิ้ล ซอร์ อักโล)
But with my baby far away
(บัท วิฑ มาย เบบิ ฟา อะเว)
What good is mistletoe
(ว็อท เกิด อีส มิสเซิลโท)
Oh oh Santa, hear my plea
(โอ โอ แซนดา , เฮีย มาย พลี)
Santa bring my baby back to me
(แซนดา บริง มาย เบบิ แบ็ค ทู มี)

Please make these reindeer hurry
(พลีส เมค ฑิส เรนเดีย เฮอริ)
Well their time is drawing near
(เว็ล แด ไทม อีส ดรออิง เนีย)
It sure won’t seem like Christmas
(อิท ฌุร ว็อนท ซีม ไลค ครีซมัซ)
Until my baby’s here
(อันทีล มาย เบบิ เฮียร)
Fill my sock with candy
(ฟิล มาย ซ็อค วิฑ แคนดิ)
And a bright and shiny toy
(แอ็นด อะ ไบร๊ท แอ็นด ไฌนอิ ทอย)
You wanna make me happy and fill my heart with joy
(ยู วอนนา เมค มี แฮพพิ แอ็นด ฟิล มาย ฮาท วิฑ จอย)
Then Santa, hear my plea
(เด็น แซนดา , เฮีย มาย พลี)
Santa bring my baby back to me
(แซนดา บริง มาย เบบิ แบ็ค ทู มี)

Please make these reindeer hurry
(พลีส เมค ฑิส เรนเดีย เฮอริ)
Well their time is drawing near
(เว็ล แด ไทม อีส ดรออิง เนีย)
It sure won’t seem like Christmas
(อิท ฌุร ว็อนท ซีม ไลค ครีซมัซ)
Until my baby’s here
(อันทีล มาย เบบิ เฮียร)
Fill my sock with candy
(ฟิล มาย ซ็อค วิฑ แคนดิ)
And a bright and shiny toy
(แอ็นด อะ ไบร๊ท แอ็นด ไฌนอิ ทอย)
You wanna make me happy and fill my heart with joy
(ยู วอนนา เมค มี แฮพพิ แอ็นด ฟิล มาย ฮาท วิฑ จอย)
Then Santa, hear my plea
(เด็น แซนดา , เฮีย มาย พลี)
Santa bring my baby back to me
(แซนดา บริง มาย เบบิ แบ็ค ทู มี)

Then Santa, hear my plea
(เด็น แซนดา , เฮีย มาย พลี)
Santa bring my baby back to me
(แซนดา บริง มาย เบบิ แบ็ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Santa Bring My Baby Back to Me คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น