เนื้อเพลง Faction คำอ่านไทย Less Than Jake

And I
( แอ็นด ดาย)
I Wonder If You’d Understand
(ไอ วันเดอะ อิฟ ยูต อันเดิซแทนด)

If I Said I’ll Never Go Never Go Along Again
(อิฟ ฟาย เซ็ด แอล เนฝเวอะ โก เนฝเวอะ โก อะลอง อะเกน)
And If I Told You All That I Believe In
(แอ็นด อิฟ ฟาย โทลด ยู ออล แดท ไอ บิลีฝ อิน)
And Gave You My Reasons And Always Had An Answer
(แอ็นด เกฝ ยู มาย รี๊ซั่น แซน ออลเว แฮ็ด แอน อานเซอะ)
An Honest Answer For All Of Them
(แอน ออนเอ็ซท อานเซอะ ฟอ ออล อ็อฝ เฑ็ม)
Sometimes You Just Want To Belong
(ซัมไทม์ ยู จัซท ว็อนท ทู บิลอง)
At Any Loss Or Any Cost
(แอ็ท เอนอิ โรซออ เอนอิ ค็อซท)
Yeah I’ve
(เย่ แอฝ)
I’ve Made Mistakes Before
(แอฝ เมด มิซเทค บิโฟ)
But I Just Can’t Seem To Remember Them Anymore
(บัท ไอ จัซท แค็นท ซีม ทู ริเมมเบอะ เฑ็ม แอนนี่มอ)
And I’ve Followed Everyone’s Lead Before
(แอ็นด แอฝ ฟอลโล เอ๊วี่วัน เล็ด บิโฟ)
And I’ve Made My Own Decisions
(แอ็นด แอฝ เมด มาย โอน ดิซีฉอัน)
And I’ve Never Felt So Strong Before
(แอ็นด แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ ซทร็อง บิโฟ)
I’ve Never Felt So Strong Before
(แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ ซทร็อง บิโฟ)
Sometimes You Just Want To Belong
(ซัมไทม์ ยู จัซท ว็อนท ทู บิลอง)
At Any Loss Or Any Cost
(แอ็ท เอนอิ โรซออ เอนอิ ค็อซท)
Sometimes Your Best Defense Is A Good Reminder
(ซัมไทม์ ยุร เบ็ซท ดิเฟนซ อีส ซา เกิด ริไมนเดอะ)
Of Your Common Sense
(อ็อฝ ยุร คอมมัน เซ็นซ)
Strike A Match And Hope It Lasts
(ซทไรค เก แม็ช แอ็นด โฮพ อิท ลาซท)
Here’s To Following Your Own Lead
(เฮียร ทู ฟอลโละอิง ยุร โอน เล็ด)
It’s The Path That I Have Taken
(อิทซ เดอะ พาธ แดท ไอ แฮ็ฝ เทคเอ็น)
After All The Contemplation
(อาฟเทอะ ออล เดอะ คอนเท็มพเลฌัน)
It’s The Promise I Have Made
(อิทซ เดอะ พรอมอิซ ไอ แฮ็ฝ เมด)
I Hope It Lasts
(ไอ โฮพ อิท ลาซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faction คำอ่านไทย Less Than Jake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น