เนื้อเพลง Ali Baba คำอ่านไทย Dark Lotus

This is the Lotus
( ดีซ ซิส เดอะ โลทัซ)
The Underground
(ดิ อันเดิกเรานด)
Where all darkness meets
(ฮแว ออล ดาคเน็ซ มีท)
For the judgement of their afterlife
(ฟอ เดอะ จัจเม็นท อ็อฝ แด แอฟเตอร์ไลฟ์)
Six petals, One pod
(ซิคซ เพเดว , วัน พ็อด)
And an Army full of Juggalos
(แอ็นด แอน อามิ ฟูล อ็อฝ Juggalos)
Emerging from the center of the earth
(Emergings ฟร็อม เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ ดิ เอิธ)
Willing and able to take control
(วีลลิง แอ็นด เอ๊เบิ้ล ทู เทค ค็อนทโรล)
Of all unfinished situations
(อ็อฝ ออล อันฟีนอิฌท ซิชิวเอฌัน)
By leading the outcasted souls
(ไบ ลีดอิง ดิ เอาทคาซท โซล)
To the power of Shangri-La
(ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ แชงกา ลา)

[Shaggy 2 Dope:]
([ แฌกกิ ทู โดพ : ])
Venomous snakes magically charmed
(เฝนอะมัซ ซเนค แมจอิแค็ลลิ ชาม)
All of disappear with the wave of a wand
(ออล อ็อฝ ดิแซ็พเพีย วิฑ เดอะ เวฝ อ็อฝ อะ ว็อนด)
Pharaohs eternally rest in they tomb
(แฟโร อิเทอแน็ลลิ เร็ซท อิน เด ทูม)
Hachets unleashed allow doom to consume
(Hachets อันลีฌ แอ็ลเลา ดูม ทู ค็อนซยูม)
Nomads wander were do they go?
(โนแม็ด วอนเดอะ เวอ ดู เด โก)
Scholars go insane at the minds of Juggalos
(ซคอลเออะ โก อินเซน แอ็ท เดอะ ไมนด อ็อฝ Juggalos)
Sand grains burn when the sun beats down
(แซ็นด กเรน เบิน ฮเว็น เดอะ ซัน บีท เดาน)
Skin rots more as the earth spins around
(ซคิน ร็อท โม แอ็ส ดิ เอิธ ซพิน อะเรานด)

[Anybody Killa:]
([ เอนอิบอดิ คิวลา : ])
I got a handfull of dust
(ไอ ก็อท ดา แฮนฟลู อ็อฝ ดัซท)
From the leaf of the Lotus
(ฟร็อม เดอะ ลีฟ อ็อฝ เดอะ โลทัซ)
Hold it in the sky
(โฮลด ดิท อิน เดอะ ซไค)
Blow it in the air to get my focus
(บโล อิท อิน ดิ แอ ทู เก็ท มาย โฟ๊คัส)
Cut off my fingertip
(คัท ออฟฟ มาย fingertip)
I wanna see the blood drip
(ไอ วอนนา ซี เดอะ บลัด ดริพ)
Onto the tail of a possum
(ออนทู เดอะ เทล อ็อฝ อะ possum)
Close my eyes make a wish
(คโลส มาย ไอ เมค เก วิฌ)
On my knees praying to my Ali Baba!
(ออน มาย นี เพลยอิง ทู มาย เอลลี บาบา !)
Can you hear me every time I scream an Holla!
(แค็น ยู เฮีย มี เอฝริ ไทม ไอ ซครีม แอน ฮอลละ !)
I’m just a killer with problems
(แอม จัซท ดา คีลเลอะ วิฑ พรอบเล็ม)
I want a f*cking release
(ไอ ว็อนท ดา เอฟ *คิง รีลีซ)
Without the help of a therapist
(วิเฑาท เดอะ เฮ็ลพ อ็อฝ อะ ทรีราพิต)
My family or a preist
(มาย แฟมอิลิ ออ รา preist)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Ya heh ya mesh
(ยา เอฮ ยา เม็ฌ)
Shaken the wilderness of Kadesh
(เฌคเอ็น เดอะ วีลเดอะเน็ซ อ็อฝ Kadesh)
Ben laf kilpen the urges
(เบน laf kilpen ดิ เอิจ)
Unknown apocalypse of the seven churches
(อันโนน อะพอคอะลิพซ อ็อฝ เดอะ เซฝเอ็น เชอร์เชซ)

[Violent J:]
([ ไฝโอะเล็นท เจ : ])
Floating on a magic carpet with a fat sword
(ฟโลทอิง ออน อะ แมจอิค คาเพ็ท วิฑ อะ แฟ็ท โซด)
It’s Joe Bruce of the Lotus ward [J Tneloiv]
(อิทซ โจ บรูซ อ็อฝ เดอะ โลทัซ วอด [ เจ Tneloiv ])
You can try and rub my lamp
(ยู แค็น ทไร แอ็นด รับ มาย แล็มพ)
I might float out and spike your ass like vamp
(ไอ ไมท ฟโลท เอ้า แอ็นด ซไพค ยุร อาซ ไลค แฝ็มพ)
I bow to the pyramid I do confide
(ไอ เบา ทู เดอะ พีระมิด ดาย ดู ค็อนไฟด)
The secrets of the carnival are deep inside
(เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ เดอะ คานิแฝ็ล อาร์ ดีพ อีนไซด)
Disrespect it, foolish, hocus pokus
(ดิซริซเพคท ดิธ , ฟูลอิฌ , โฮคัซ pokus)
I’ll spilt your forehead and plant my Lotus
(แอล ซพิลท ยุร ฟอเร็ด แอ็นด พลานท มาย โลทัซ)
You don’t know what this killa’s all about
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดีซ คิวลา ซอร์ อะเบาท)
I might sever your head off and f*ck your mouth
(ไอ ไมท เซฝเออะ ยุร เฮ็ด ออฟฟ แอ็นด เอฟ *ck ยุร เมาธ)
Bells and chimes ring 17 times
(เบลล์ แซน ไชม ริง 17 ไทม)
Faceless souls act out like mimes
(เฟสเลส โซล แอ็คท เอ้า ไลค ไมม)
Pegasus cry as gargoyles take eyeballs from heads like skinless grapes
(Pegasus คไร แอ็ส กากอยล เทค อายบอลสฺ ฟร็อม เฮ็ด ไลค skinless กเรพ)
Even kings will fall to their knees
(อีเฝ็น คิง วิล ฟอล ทู แด นี)
And end up only knowing one word, [esaelp]
(แอ็นด เอ็นด อัพ โอ๊นลี่ โนอิง วัน เวิด , [ esaelp ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Ya heh ya mesh
(ยา เอฮ ยา เม็ฌ)
Shaken the wilderness of cadesh
(เฌคเอ็น เดอะ วีลเดอะเน็ซ อ็อฝ cadesh)
Ben laf peupen the urges
(เบน laf peupen ดิ เอิจ)
Unknown apocalypse of the seven churches
(อันโนน อะพอคอะลิพซ อ็อฝ เดอะ เซฝเอ็น เชอร์เชซ)

[Monoxide Child:]
([ เมาะนอคไซด ไชล : ])
Come with me to the legendary land of Ali Baba
(คัม วิฑ มี ทู เดอะ เลจเอ็นเดริ แล็นด อ็อฝ เอลลี บาบา)
A place of genies and flying covers
(อะ พเลซ อ็อฝ จีนิ แซน ฟไลอิง คัฝเออะ)
Would you wish for rub a lamp
(เวิด ยู วิฌ ฟอ รับ อะ แล็มพ)
Take a chance
(เทค เก ชานซ)
In the land were the genies and the gypsies dance
(อิน เดอะ แล็นด เวอ เดอะ จีนิ แซน เดอะ จิ๊บซี่ ดานซ)
Magical realms are held high visions of wishes
(แมจอิแค็ล เร็ลม แซร์ เฮ็ลด ไฮ ฝีฉอัน อ็อฝ วิซเชรด)
And I can see them all dieing cause the vision are viscous
(แอ็นด ดาย แค็น ซี เฑ็ม ออล ดายอิ้ง คอส เดอะ ฝีฉอัน อาร์ ฝีซคัซ)
I’m a warlock wand waver vagabond
(แอม มา warlock ว็อนด เวเฝอะ แฝกอะบ็อนด)
Have you talking backwards I be abaB ilA
(แฮ็ฝ ยู ทอคอิง แบคเวิด ซาย บี abaB ilA)

[Jamie Madrox:]
([ เจมี่ Madrox : ])
Ali Ba.. Ali Baba
(เอลลี บา เอลลี บาบา)
Frog legs, eyes of a cat, teeth of a parona
(ฟร็อก เล็ก , ไอ อ็อฝ อะ แค็ท , ทีท อ็อฝ อะ parona)
Scale of a fish
(ซเคล อ็อฝ อะ ฟิฌ)
A dream of a wish
(อะ ดรีม อ็อฝ อะ วิฌ)
Sight be on sight you never picture this
(ไซท บี ออน ไซท ยู เนฝเวอะ พีคเชอะ ดีซ)
Talk in reverse then it shall appear
(ทอค อิน ริเฝิซ เด็น หนิด แฌ็ล แอ็พเพีย)
[ ” Hsem Abab Ila Em Llac ” in background]
([ ” Hsem Abab Ila เอ็ม แลกคฺ ” อิน แบ็คกราว ])
Standing in front of you with a smile ear to ear
(ซแทนดิง อิน ฟรันท อ็อฝ ยู วิฑ อะ ซไมล เอีย ทู เอีย)
Summon called upon from world to world
(ซัมมัน คอล อุพอน ฟร็อม เวิลด ทู เวิลด)
And he leaving with the souls of the boys and girls
(แอ็นด ฮี ลีฝอิงส วิฑ เดอะ โซล อ็อฝ เดอะ บอย แซน เกิล)

[Blaze Ya Dead Homie:]
([ บเลส ยา เด็ด โฮมี : ])
Welcome to the dead waste land
(เวลคัม ทู เดอะ เด็ด เวซท แล็นด)
Children of the damned
(ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ แด็ม)
Demon throw me out a sack
(ดีมัน ธโร มี เอ้า ดา แซ็ค)
To search throughout the whole profession
(ทู เซิช ธรูเอาท เดอะ โฮล พโระเฟฌอัน)
Black magician
(บแล็ค มะจีฌแอ็น)
For the equation
(ฟอ ดิ อิคเวฌัน)
Of warlock grain wishes
(อ็อฝ warlock กเรน วิซเชรด)
Any thing your eye invisions
(เอนอิ ธิง ยุร ไอ invisions)
Freaking you without admission
(เฟรคกิ้ง ยู วิเฑาท แอ็ดมีฌอัน)
Calling Ali Baba
(คอลลิง เอลลี บาบา)
Hit me with the savior
(ฮิท มี วิฑ เดอะ เซฝเยอะ)
Pray to the father
(พเร ทู เดอะ ฟาเฑอะ)
What makes you think he’ll save ya?
(ว็อท เมค ยู ธิงค เฮ็ล เซฝ ยา)
Now your left to burn forever
(เนา ยุร เล็ฟท ทู เบิน เฟาะเรฝเออะ)
All the demons brought together
(ออล เดอะ ดีมัน บรอท ทุเกฑเออะ)
Tear your body limb for limb
(เทีย ยุร บอดอิ ลิม ฟอ ลิม)
Only demons call upon him
(โอ๊นลี่ ดีมัน คอล อุพอน ฮิม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ya heh ya mesh
(ยา เอฮ ยา เม็ฌ)
Shaken the wilderness of cadesh
(เฌคเอ็น เดอะ วีลเดอะเน็ซ อ็อฝ cadesh)
Ben laf peupen the urges
(เบน laf peupen ดิ เอิจ)
Unknown apocalypse of the seven churches
(อันโนน อะพอคอะลิพซ อ็อฝ เดอะ เซฝเอ็น เชอร์เชซ)
The Lotus
(เดอะ โลทัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ali Baba คำอ่านไทย Dark Lotus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น